Наукові спрямування

Проблеми регіональної економічної політики. Статий екологозбалансований розвиток. Інвестиійний маркетинг регіонів. Державне та регіональне управління

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська мовасередній рівень

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Квактун
Олеся
Олексіївна

Дисципліни

Територіальні об'єднані громади в Україні

Регіоналізація та глобалізація

Зелене будівництво в країнах ЄС

Державне та регіональне управління

Соцiальна вiдповiдальнiсть

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, В500 (5 поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

kvaktun.olesia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інвестиційно-екологічна стратегія сталого розвитку регіону» за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Керівник кандидатської дисертації – д.е.н., професор, Орловська Ю.В. З 2011 р. по 2020 р. працювала доцентом кафедри міжнародної економіки ДВНЗ ПДАБА. З 2020 доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Постіндустріальні детермінанти сталого розвитку світової та національної економіки» (2021-2023 рр.). Опубліковано понад 100 наукових робіт, з них: 9 монографій та 3 навчальних посібника (з них 2 з грифом МОН).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 25/04/2018


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Удосконалення НМК з дисциплін «Міжнародні фінанси», «Міжнародні бізнес стратегії»


Трудова діяльність

У 2002 р. закінчила з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Фінанси» і отримала кваліфікацію економіста. Після закінчення академії працювала бухгалтером валютного відділу КБ «Приватбанк», з березня 2003р. – начальник валютного відділу КБ «Приватбанк»; з серпня 2004р. працювала провідним економістом ТОВ «Томаса». З 2004 по 2007 рр. навчалась в аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2005 р. працювала асистентом кафедри міжнародної економіки, а з 2011р. - доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА». В 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри. Куратор групи ПУА-17. Проводить виховну роботу зі студентами, приділяючи головну увагу вихованню студентів, підвищенню учбової дисципліни, розвитку художньої самодіяльності. Керівник дипломних робіт, які зайняли призові місця на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з міжнародної економіки: 2015р. - 1 місце (спеціаліст), 2016р. - 3 місце (магістр).

Публікації

1. Квактун О.О., Вертелецкая О.М., Глущенко А.В. Проведення бюджетної децентралізації територіальних об’єднаних громад як шляху фінансового забезпечення сталого розвитку в Україні // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2021. – №165. – С.39-43.

2. Квактун О.О., Вертелецька О.М. Малишев Особливості застосування стратегій в міжнародному бізнесі // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2018. – №136. – С.189-197.

3. Квактун О.О., Вертелецька О.М., Гребенніков В.Р. Особливості стратегії імпорту українських підприємств // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2017. – №126.

4. Квактун О.О., Рижкова В.Є. Етапи організаційно-економічного механізму експортної діяльності підприємств. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2017. – №125. – C. 182-191.

5. Orlovs’ka Y.V., Kvaktun O.O., ChalaV.S., Vovk M.S. Green investments’ programs as an element of industry’s international competitiveness (on example of construction industry) // Маркетинг і менеджмент інновацій – 2017- вип. 3. Thomson Reuters – Web of Science (ISSN 2218-4511). – С.366-377.

6. Орловська Ю.В., Дугінець Г.В.,Квактун О.О., Чала В.С., Мащенко С.О. Соціальна відповідальність. Навчальний посібник. – Дніпро, 2017. – 246 с.

7. Орловська Ю.В. Квактун О.О.,Чала В.С. Світові ринки креативних послуг в умовах сучасної економічної глобалізації: ІТ, телекомунікації, дизайн та інжиніринг: Монографія. – Дніпро, ПДАБА, 2017. – 228с.

8. Квактун О.О., Чала В.С., Вовк М.С. Економічна політика ревіталізації міст в Східній та Центральній Європі: еколого-економічний контекст європейської інтеграції України // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – №114. – C. 5-16.

9. Квактун О.О., Орловська Ю.В, Кахович О.А.,Варламова О.А.Проблеми децентралізації та регіоналізації економічної діяльності в Україні в контексті інтеграції до ЄС // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – №114. – C. 65-76.

10. Vovk M.S., Kvaktun O.O., Goncharova K.V.Informational-analytical providing of green building economic policy. Science and рractice: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker®, Vienna, Austria, 2016. Thomson Reuters (Web of Science).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх