?>

Наукові спрямування

Впровадження більш чистих і екологоорієнтованих технологій для діючих і проектованих систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; Дослідження у сфері створення ресурсо- та енергозберігаючих систем життєзабезпечення будівель і споруд; Системний аналіз стану внутрішнього середовища приміщень та захист людини від шкідливих факторів;

Володіння мовами

Українська, Російська мовавільно

Німецька моварівень В2

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Кушнір
Євген
Георгійович

Дисципліни

Інженерне обладнання будівель та спорудmore

Аеродинамічні та гідравлічні машиниmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Очищення вентиляційних викидівmore

Аеродинаміка вентиляціїmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1209 (дванадцятий поверх, висотний корпус)

Phone:

міськ. 756-34-92, внутр. 4-86

E-mail

kushnir@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2009р. закінчив аспірантуру заочно; В 2011р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Будівельні матеріали та вироби»; Опубліковано 3 монографії в співавторстві та 8 наукових статей. Прийняв участь в міжнародній конференції «Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології», м.Одеса, 2017р. Керівництво магістерськими дипломними роботами у рамках спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 1997р. закінчив Ліцей Інформаційних Технологій при ДНУ. 1997-2002рр. навчався в ДНУ за спеціальністю «Теплофізика». В 2002р. закінчив з відзнакою. 2000-2001рр. навчався в Бранденбурзькому Технічному Університеті, м. Коттбус, Німеччина. З 2002р. почав працювати на різних посадах в сфері проектування та будівництва систем опалення, вентиляції та кондиціонування. З 2006р. започаткував проектно-монтажну компанію ТОВ «Будспектр», працюючу в сфері будівництва сучасних систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водопостачання, водовідведення та очищення води. З 2009 по 2012 працював асистентом, а з 2012 працює доцентом кафедри опалення, вентиляція та ЯПС. Впродовж трудової діяльності прийняв участь в більш ніж 100 різноманітних проектах з будівництва сучасних систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та водоочищення.

Публікації

1. Моделирование и оптимизация микроклиматических условий и параметров систем жизнеобеспечения помещений / Полищук С.З., Петренко В.О., Петренко А.О., Кушнир Е.Г., Днепропетровск, 2013

2. Методичний підхід до розрахунку розподілу забруднюючих речовин по території, стр. 153, “Строительство, материаловедение, машиностроение” серия ” энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск, 2014 Сборник научных трудов Выпуск 76

3. Утилизация тепла промышленных выбросов и качество воздушной среды / Полищук С.З., Кушнир Е. Г., Лесникова И. Ю., Петренко В. О., Васильева Ю. Д., Хоменко Е. А., стр.212, “Строительство, материаловедение, машиностроение” серия ” энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск, 2014 Сборник научных трудов Выпуск 76

4. Улучшение качества атмосферного воздуха за счет строительства автомобильной дороги на участке южного обхода г. Днепропетровска / Полищук С. З., Кушнир Е.Г., Высильева Ю.Д., Вотченкова Ю.Ю. Выпуск 70 Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия “Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск 2013

5. Анализ взаимосвязи температуры газовых выбросов с приземными концентрациями загрязняющих веществ” / Е.Г.Кушнир, Збірник наукових праць національного гірничого університету №47 Дніпропетровськ 2015

6. Дослідження ступеня очищення пилогазової суміші від маси викиду в витяжній вентиляції., / Поліщук С.З., Поліщук А.В., Кушнір Є.Г., Петровцій О.В., Мацевич И.Н., стор.171, “Строительство, материаловедение, машиностроение” серия ” энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск, 2015 Сборник научных трудов Выпуск 84

7. Алгоритм определения максимальных приземных концентраций загрезняющих атмосферный воздух веществ. / Кушнир Е. Г. Стр.135, “Строительство, материаловедение, машиностроение” серия ” энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск, 2015 Сборник научных трудов Выпуск 84

8. Микроклимат в помещениях с локальными тепловыделениями / И.В. Голякова, В.О. Петренко, С.З. Полищук, А.С. Беликов, А.О. Петренко, Е.Г. Кушнир – Днепропетровск, 2016. – 120 с.

9. Графическая интерпретация влияния снижения температуры дымовых и вентиляционных выбросов при их утилизации на изменение приземной концентрации загрязняющих веществ. / Троценко А.В., Полищук С. З., Кушнир Е. Г., Полищук А. В. “Строительство, материаловедение, машиностроение” серия ” энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск, 2017 Сборник научных трудов Выпуск 98.

10. “Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології” Міжнародна науково-технічна конференція. Одеса-2017. 10-11 жовтня 2017. Одеська державна академія будівництва та архітектури; академія будівництва україни; концерн WILO SE(Германія). Скрыпников В.Б., Полищук С.З., Ляховецкая М.М., Кушнир Е.Г. “Энергетическая эффективность использования тепла сжатого воздуха компрессорных установок”

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх