Наукові спрямування

Впровадження більш чистих і екологоорієнтованих технологій для діючих і проектованих систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; Дослідження у сфері створення ресурсо- та енергозберігаючих систем життєзабезпечення будівель і споруд; Системний аналіз стану внутрішнього середовища приміщень та захист людини від шкідливих факторів;

Володіння мовами

Українська, Російська мовавільно

Німецька моварівень В2

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Кушнір
Євген
Георгійович

Дисципліни

Інженерне обладнання будівель та споруд

Аеродинамічні та гідравлічні машини

Очищення вентиляційних викидів

Аеродинаміка вентиляції

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1209 (дванадцятий поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-92, внутр. 4-86

E-mail

kushnir@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2009р. закінчив аспірантуру заочно; В 2011р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Будівельні матеріали та вироби»; Опубліковано 3 монографії в співавторстві та 8 наукових статей. Прийняв участь в міжнародній конференції «Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології», м.Одеса, 2017р. Керівництво магістерськими дипломними роботами у рамках спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1997р. закінчив Ліцей Інформаційних Технологій при ДНУ. 1997-2002рр. навчався в ДНУ за спеціальністю «Теплофізика». В 2002р. закінчив з відзнакою. 2000-2001рр. навчався в Бранденбурзькому Технічному Університеті, м. Коттбус, Німеччина. З 2002р. почав працювати на різних посадах в сфері проектування та будівництва систем опалення, вентиляції та кондиціонування. З 2006р. започаткував проектно-монтажну компанію ТОВ «Будспектр», працюючу в сфері будівництва сучасних систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водопостачання, водовідведення та очищення води. З 2009 по 2012 працював асистентом, а з 2012 працює доцентом кафедри опалення, вентиляція та ЯПС. Впродовж трудової діяльності прийняв участь в більш ніж 100 різноманітних проектах з будівництва сучасних систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та водоочищення.

Публікації

1. Моделирование и оптимизация микроклиматических условий и параметров систем жизнеобеспечения помещений / Полищук С.З., Петренко В.О., Петренко А.О., Кушнир Е.Г., Днепропетровск, 2013

2. Методичний підхід до розрахунку розподілу забруднюючих речовин по території, стр. 153, “Строительство, материаловедение, машиностроение” серия ” энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск, 2014 Сборник научных трудов Выпуск 76

3. Утилизация тепла промышленных выбросов и качество воздушной среды / Полищук С.З., Кушнир Е. Г., Лесникова И. Ю., Петренко В. О., Васильева Ю. Д., Хоменко Е. А., стр.212, “Строительство, материаловедение, машиностроение” серия ” энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск, 2014 Сборник научных трудов Выпуск 76

4. Улучшение качества атмосферного воздуха за счет строительства автомобильной дороги на участке южного обхода г. Днепропетровска / Полищук С. З., Кушнир Е.Г., Высильева Ю.Д., Вотченкова Ю.Ю. Выпуск 70 Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия “Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск 2013

5. Анализ взаимосвязи температуры газовых выбросов с приземными концентрациями загрязняющих веществ” / Е.Г.Кушнир, Збірник наукових праць національного гірничого університету №47 Дніпропетровськ 2015

6. Дослідження ступеня очищення пилогазової суміші від маси викиду в витяжній вентиляції., / Поліщук С.З., Поліщук А.В., Кушнір Є.Г., Петровцій О.В., Мацевич И.Н., стор.171, “Строительство, материаловедение, машиностроение” серия ” энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск, 2015 Сборник научных трудов Выпуск 84

7. Алгоритм определения максимальных приземных концентраций загрезняющих атмосферный воздух веществ. / Кушнир Е. Г. Стр.135, “Строительство, материаловедение, машиностроение” серия ” энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск, 2015 Сборник научных трудов Выпуск 84

8. Микроклимат в помещениях с локальными тепловыделениями / И.В. Голякова, В.О. Петренко, С.З. Полищук, А.С. Беликов, А.О. Петренко, Е.Г. Кушнир – Днепропетровск, 2016. – 120 с.

9. Графическая интерпретация влияния снижения температуры дымовых и вентиляционных выбросов при их утилизации на изменение приземной концентрации загрязняющих веществ. / Троценко А.В., Полищук С. З., Кушнир Е. Г., Полищук А. В. “Строительство, материаловедение, машиностроение” серия ” энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве” Днепропетровск, 2017 Сборник научных трудов Выпуск 98.

10. “Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології” Міжнародна науково-технічна конференція. Одеса-2017. 10-11 жовтня 2017. Одеська державна академія будівництва та архітектури; академія будівництва україни; концерн WILO SE(Германія). Скрыпников В.Б., Полищук С.З., Ляховецкая М.М., Кушнир Е.Г. “Энергетическая эффективность использования тепла сжатого воздуха компрессорных установок”

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх