Наукові спрямування

Металеві конструкції та будівельна механіка; Сталеві будівлі, мости, щогли, башти, вежі; Динамічні навантаження та напруження; Нелінійні коливання будівель та споруд; Віброекологія; Металеві конструкції будівельних машин та обладнання; Обстеження; Проектування та конструювання, Розрахунки напружено-деформованого стану; Статичні та динамічні переміщення, прискорення; Лабораторні та натурні динамічні випробування конструкцій та споруд; Диференціальні рівняння руху; Землетруси; Сейсміка промислова та транспортна; Динамічні моделі сейсмостійких споруд; Гасники коливань; Демпфіруючі пристрої; Обчислювальні комплекси; Освіта; Педагогічні школи Марії Монтессорі та Василя Сухомлинського.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Кулябко
Володимир
Васильович

Дисципліни

Проектування металевих конструкцій і будівельна механіка будівельних і дорожніх машин (БДМ) і підйомно-транспортного устаткування (ПТУ).

Метрологія та стандартизація при обстеженні і випробуваннях будівель і споруд.

Штучні споруди на автошляхах.

Будівельна механіка (статика і динаміка) лінійних і нелінійних систем.

Метод скінченних елементів (його недоліки і модернізація) стрижневих систем і плит на пружній і пальовій основі.

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. 1107-в (11-тий поверх)

Телефон:

вн. 4-32; міс. 756-34-30

E-mail

vvkulyabko@gmail.com

Наукова діяльність

Після закінчення факультету ПГС МІІТа В. В. Кулябко почав з 1961 р проектувати і обстежувати, розраховувати реальні промислові будівлі багатьох міст Союзу. Спочатку інженером в московському «ПромбудНДІпроект» вивчав теорію динаміки споруд під керівництвом М. Ф. Барштейна, а також проектування попередньо напружених конструкцій в спеціальному конструкторському відділі, а потім керував групою будівельного відділу в «Іпромашпроме» (нині «ГДПІ», Дніпро). У складних випадках (знос металоконструкцій; заміна окремих фундаментів потужних пресів на універсальну траншею зі сталевими балками; будівництво багатоповерхового промислових будівель в котловані, який 5 років був відкритий на глибину 5 м і т.п.) консультувався в ДІІТі у професорів В. А. Лазаряна, М. М. Сахновського, М. Н. Гольдштейна. У 1968 р почав займатися на кафедрі будівельних конструкцій (завідуючий - М. М. Сахновський) ДІІТу обстеженням і посиленням металевих конструкцій покриття мартенівського цеху Дніпродзержинського металургійного комбінату, а з січня 1969 р В. В. Кулябко 10 років в Дніпропетровському відділенні ІТМ АН УРСР займався міцністю і динамікою конструкцій. Він аналізував проведення динамічних випробувань в КБП, ЮМЗ і всієї галузі. Почав займатися комп'ютерним (на ЕЦОМ і АВМ) і фізичним (в лабораторних і натурних умовах) моделюванням коливань поїздів та інших систем. Розрахунки і спільне (з ДВЗ і ВНДІВ) конструювання вагонів і візків завершувалося ходовими випробуваннями. Багато для теорії взаємодії вагонів і колії, для формування формули випадкових збурень від шляху на вагон дали відповідальні випробування на Придніпровській залізниці швидкісного вагона-лабораторії з реактивною тягою (СВЛ). У 1972-73 рр була досягнута на звичайних шляхах швидкість 250 км / год (цей рекорд для залізниць СНД, можливе, і досі не побито!). Завершилися комплексні (конструювання, розрахунки, ходові випробування в складі групи академіка В. Ф. Ушкалова) дослідження коливань дискретних нелінійних багатомасових систем не тільки медалями ВДНГ, а й новим рухомим складом. Сьогодні можна бачити цілі потяги, складені з плодів цих розробок. На шляхах багатьох країн їздять нові спеціалізовані довгобазні вантажні вагони: контейнерна платформа довжиною 18м для перевезення великовантажних (30, 20, 10 тонн) контейнерів; універсальна длиннобазная платформа; вагони для перевезення сипучих вантажів (борошна, полімерів і т.п.). У 1978 р 29 червня В. В. Кулябко захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження вертикальних коливань і навантаженості довгобазних вантажних вагонів» за спеціальністю 05.22.07 - рухомий склад і тяга поїздів (науковий керівник д.т.н. В.Ф. Ушкалов). Економічний ефект від впровадження рекомендацій при випуску вже в 1976 і 1977 рр на Абаканском ВЗ 1,5 тис шт. контейнерних платформ склав 1,71 млн руб. А при річному випуску універсальної платформи 10 тис шт. і 400 вагонів для сипучих вантажів ефект становить 1,2 і 0,7 млн руб відповідно. За 40 років роботи В. В. Кулябко в ПДАБА він організував і постійно підтримував студентський (молодіжний) науковий гурток «Резонанс». Займаючись виховною, культурною, навчальною та науковою роботою, викладачі зі студентами виконували багато господарчих тем, готували і захищали дисертації (гуртківці всього опублікували близько 500 наукових робіт, захистили 3 докторськіх і 7 кандидатських дисертацій, були опонентами більше 20 робіт, в т.ч. 7 - докторських). Наприклад, В. В. Кулябко був науковим консультантом нових докторів наук В. П. Редченка і В. А. Банаха, науковим керівником І. І. Давидова, В. П. Чабана, .Д. С. Ярошенко, А. В. Макарова. В. В. Кулябко має понад 350 наукових праць, у тому числі 10 монографій та 18 винаходів. Також має десятки методичних вказівок для навчального процесу. Він опублікував у YouTube 7 лекцій-бесід по статиці і динаміці конcтрукцій, будівель і споруд.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Шлях інженера-будівельника Володимир Васильович Кулябко почав у 1961 році після закінчення факультету промислового і цивільного будівництва МІІТу. Понад 5 років працював інженером та старшим інженером у Московському ПромбудНДІпроекті, займаючись проектуванням потужних каркасів цехів промбудівель, тіпових збірних і монолітних залізобетонних конструкцій колон, балок, ферм, плит покриттів перекриттів. Потім він був переведений у Державний Дніпровський проектний інститут, де 2 роки керував групою в будівельному відділі. Наприкінці 1968 р. він 4 місяца працював у ДІІТі на кафедрі будівельних конструкцій, а потім біля 10 років – керівником групи наукових робітників у ДВ ІТМ АН УССР, у школі динаміки машин і споруд академіків В. А. Лазаряна та В. Ф. Ушкалова. 29 червня 1978 р. В. В. Кулябко захистив кандидатську дисертацію, а з 25 листопада 1978 р. переходить на роботу в ДІБІ (ПДАБА). Працює (як обраний за конкурсом) доцентом кафедри будівельної механіки (має атестат доцента такої кафедри), успішно захищає у 1998 р. докторську дисертацію на тему «Розвиток динамічних моделей, розрахунків та випробувань складених конструкцій та споруд» (науковий консультант М. І. Казакевич), спеціальність 05.23.01 «будівельні конструкції, будівлі та споруди». З 2000 р. В. В. Кулябко переведений на кафедру металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій, на посаду професора (був обраний за контрактом 28.01.2000), де і працює по теперішній час. 9 грудня 1998 р. йому було присуджено вчений ступінь доктора технічних наук, а 15 листопада 2001 р. - присвоєно вчене звання професора кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій. В. В. Кулябко у 2003-2011 роки іноді також працював за сумісництвом у Запорізькій державної інженерної академії та у Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Він е дійсним членом Академії будівництва України (з 2003 р.) та Міжнародній академії безпеки життєдіяльності (з 2008 р.). Його нагороджено різними відзнаками та грамотами.

Публікації

Володимир Васильович Кулябко є автором (частково з них – соавтором) більше 350 наукових праць, у тому числі 10 монографій та 18 винаходів, зокрема:

  1. Кулябко В.В. Розвиток динамічних моделей, розрахунків та випробувань складених конструкцій і споруд / Автореф. Дис… д-ра техн. наук: 05.23.01 / ПДАБА-Дніпроп-ськ, 1998. – 32 с.
  2. Кулябко В.В. Исследование вертикальных колебаний и нагруженности длиннобазных грузовых вагонов / Автореферат дисс… к-та техн. наук: 05.22.07/ДИИТ – Днепропетровск, 1978.-21с.
  3. Kazakevich M.I., Kulyabko V.V. Stabilisation of a Cable-Stayed Footbridge / Proc. IABSE Symp. “Extending the Lifespan of Structures”. – San-Francisco (USA). – 1995. – P. 1099-1104.
  4. Казакевич М.И., Кулябко В.В. Введение в виброэкологию зданий и сооружений / Днепропетровск: ПГАСА, – 200 с. (книга).
  5. Кулябко В.В. Конспект лекций “Динамические расчеты строительных конструкций” (по спецкурсу для магистрантов специальности 8.092104 “Промышленное и гражданское строительство”). Часть 1 / Макевка: ДонНАСА, 2005. – 108 с. (книга).
  6. Кулябко В.В. Конспект лекций “Динамические расчеты строительных конструкций” (по спецкурсу для магистрантов специальности 8.092104 “Промышленное и гражданское строительство”). Часть 2 / Макевка: ДонНАСА, 2005. – 174 с. (книга).
  7. Кулябко В.В. Динамика  конструкций,  зданий и сооружений. Часть 1. Статико-динамические модели для анализа свободных колебаний и взаимодействия сооружений с основаниями и подвижными нагрузками. Уч. пособие для студентов специальностей ПГС и ГСХ. МОНУ. Запорожская  государственная инженерная академия. Запорожье, 2005.–232с. (книга).
  8. Мущанов В.Ф., Левин В.М., Кулябко В.В. и др. Избранные методы строительной механики в расчетах пространственных конструкций / Учебное пособие по дисц. «Строительная механика (спецкурс)» для студ. вузов стр-х спец-стей / под общ. ред. Мущанова В.Ф. / 2006. – Макеевка. ДонНАСА, 292с. (книга)
  9. Кулябко В.В. Динамика сооружений – прошлое, настоящее и будуще (часть 1) / Монография. Издательство «LAP: LAMBERT Academic Publishing», Германия. – 2014. – 172 с. (книга)
  10. В.В. Кулябко, А.В. Масловский и др. Разработка комплекта нормативных документов Украины по использованию конструкций жесткой ошиновки на ОРУ 110-750кВ / Раздел2 в книге «Эффективность энергетического строительства в Украине» (под. общей ред. Е.В.Горохова и Г.И.Гримуда), ДонНАСА, Макеевка.: 2008. –С.22-33 (книга).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх