Наукові спрямування

Організація будівництва цивільних будівель

Володіння мовами

Українська мова вільно

Англійська мова рівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Завідувач лабораторії

Крихта
Тетяна
Михайлівна

Дисципліни

Організація будівництва

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-808
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 3-66, міськ. 756-33-66

E-mail

pov@pgasa.dp.ua
krykhta.tetiana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Завідувач лабораторії, асистент

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Працює в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури з 1985 року. Є секретарем державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів при кафедрі планування і організації виробництва. Заступник профорга кафедри по культурно-масовій роботі. Член профкому академії.

Публікації

1. Конторчик А.Я., Крихта Т.М., Нечепуренко Д.С. Методические указания к изучению программного материала по спецкурсу «Выбор организационно-технологических решений монтажа-демонтажа реконструируемых промышленных зданий» (часть 1 и часть 2) для студентов специальности 7.06010101 «Промышленное и гражданское строительство» всех форм обучения. – Дн-ськ, ПДАБА, 2013.

2. Кірнос В.М., Дадіверіна Л.М., Кравчуновська Т.С., Крихта Т.М., Мартиш О.О., Нечепуренко Д.С. Методичні вказівки щодо підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання. – Дн-ськ, ПДАБА, 2013.

3. Конторчик А.Я., Крихта Т.М., Харченко Д.С. Методические указания для самостоятельной работы по спецкурсу «Выбор организационно-технологических решений монтажа-демонтажа реконструируемых промышленных зданий» для студентов специальности 7.06010101 «Промышленное и гражданское строительство» всех форм обучения. – Дн-ськ, ПДАБА, 2012.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх