Наукові спрямування

Параметричне проектування. Синергетика в архітектурі. Вернакулярна архітектура. Міський пейзаж. Постіндустріальне місто.

Володіння мовами

Українська, Російська мовавільно

Англійська моварівень C1

Французька моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент

Козлова
Катерина
Сергіївна

Дисципліни

Архітектурне проектування

Рисунок

Об’ємно-просторова композиція.

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 465 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-61; міс. (056) 756-33-61

E-mail

kozlova.kateryna@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2016 році захистила магістерську роботу «МЕТОДИ РЕНОВАЦІЇ ТА РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПРИРІЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ У МІСТАХ ЗАДЛЯ ЇХ ПЕРЕХОДУ ДО ІНТЕГРАЛЬНОГО СТАЛОГО МІСТА». У 2016 році почала роботу у ПДАБА асистентом кафедри Основ архітектури. Викладала Архітектурне проектування, Рисунок та Об’ємно-просторову композицію студентам першого курсу, Архітектурне проектування та Архітектурну композицію студентам 2-го курсу, Архітектурне проектування та Сучасне архітектурне формоутворення студентам 4-го курсу. Продовжує науково-дослідну та методичну роботу.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2016 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала диплом Магістра за спеціальністю «Архітектура». З 2016 р. – асистент кафедри Основ архітектури. Участник міжнародних конференцій, архітектурних конкурсів, воркшопів. Автор архітектурного воркшопу «Літній параметризм», присвяченого поглибленню знань у сфері параметричного проектування у архітекторів. У 2017 році працювала предметним дизайнером у студії Nottdesign.

Публікації

1. Реновация приречного промышленного района центральной части Днепропетровска / А. В. Челноков, Е. В. Самойленко, Е. С. Козлова // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Стародубовские чтения. – 2016. – Вып. 90. – С. 188–193. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmsc_2016_90_30

2. Методи реновації та ревіталізації прирічних промислових територій у містах задля їх переходу до інтегрального сталого міста. / К. С. Козлова, О. В. Челноков, Ю. В. Давиденко // Будівництво, Архітектура та Економіка – 2016. Міжнародний контекст. Студентська науково-практична конференція іноземними мовами. Тези доповідей. Випуск 6. Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА 2016. -160 с. С. 18-19.

3. Естетичні та практичні особливості нетрадиційного озеленення, його переваги, недоліки та технологія виробництва. / К. С. Козлова, А. О. Гриманов, В. Ю. Кузьменко // Будівництво, Архітектура та Економіка – 2013. Міжнародний контекст. Студентська науково-практична конференція іноземними мовами. Тези доповідей. Випуск 3. Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА 2016. -158 с. С. 20-21.

4. O.Chelnokov, I.Shvets, K.Kozlova. Ukrainian cities: from industrial past to sustainable future. // Urbanity: Theories and project designs new strategies for sustainable developments of Ukrainian cities /edited by M.G.Folli. – Milan: POLIMI, 2017. P.23-27.

5. O.Chelnokov, I.Shvets, Y. Samoilenko, O.Rechits, O. Potapov, K.Kozlova. Dnipropetrovsk-Zapadnyi. // Urbanity: Theories and project designs new strategies for sustainable developments of Ukrainian cities /edited by M.G.Folli. – Milan: POLIMI, 2017. P.174-179

6. Методичні вказівки до виконання завдання з ознайомчої практики для студентів проєктних груп ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Укладачі: Бадюл М. Г., Козлова К. С., Славінська Г. М., Сандркіна О. Л., Стоянова Г. О., Милостюк В. В. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2020 – 18с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх