Наукові спрямування

Вирішення проблем практичного проектування залізобетонних та металевих конструкцій за допомогою моделювання напружено-деформованого стану методом скінчених елементів та натурного експерименту.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Кожанов
Юрій
Олексійович

Дисципліни

Основи автоматизованого проектування в будівництві

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Спецкурс. Проектування висотних будівель і споруд в умовах сейсмічного впливу та динамічних навантажень.

Спецкурс. Проектування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах.

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В308 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

м.т. (056) 756-93-00

E-mail

kozhanov.yurij@pgasa.dp.ua
kozhanov.yurij @365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1995 році захистив дисертацію за темою: «Міцність похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів з дискретним армуванням»

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1978 - 1983 р. отримав вищу освіту в ДІБІ, факультет «Будівельні конструкції». З 1983 р. працював молодшим науковим співробітником НДЧ ДІБІ при кафедрі ЗБ і КК. З 1986 – 1989 р. навчався в аспірантурі кафедри ЗБК ДІБІ за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди, за напрямком наукового дослідження «Міцність похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів з дискретним армуванням». З 1989-1991 р – молодший науковий співробітник НДЧ кафедри ЗБК ДІБІ. З 1991-1995 р. - асистент кафедри «Залізобетонних та кам’яних конструкцій» ПДАБА. З 1996 р. та по теперішній час працює доцентом кафедри «Залізобетонних та кам’яних конструкцій». Теми магістерських робіт: - методика проектування знесення будівель за допомогою алгоритму прогресуючого руйнування в розрахунковому комплексі SCAD Office; - вплив послідовності зведення на напружено-дефомований стан каркасу; - моделювання постнапружених залізобетонних конструкцій методом скінчених елементів; - особливості розрахунку залізобетонних конструкцій висотних будівель з урахуванням послідовності зведення та сумісною роботою з основою; - вплив технологічних та виробничих помилок на надійність експлуатації багатоповерхового будинку з монолітного залізобетону; - дослідження змін економічних параметрів багатоповерхової каркасної будівлі в залежності від сейсмічності території. Виконує розрахунки різних будівельних конструкцій, проектування промислових, громадських та житлових будівель та споруд, обстеження технічного стану будівель та споруд. Має сертифікати проектувальника та експерта.

Публікації

1. Аналіз напружено-деформованого стану залізобетонної конструкції з урахуванням основи/ Ю.О. Кожанов, А.Г. Єфименко, В.А. Загільский, А.П. Якубенко// Вісник Придніпровської академії будівництва та архітектури.-Д.: ПДАБА, 2013. – №8.- С.42-47.

2. Вплив жорсткості елементів каркасу на напружено-дефоормований стан багатоповерхової будівлі з постнапруженняи / Кожанов Ю.О., Голубченко Г.О. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн.тр. –Дн-ск, ГВУЗ ПГАСА, 2014.- С.85-89.

3. Проектирование сноа зданий при помощи модуля «Прогрессирующее обрушение» в ПК SCAD Office/ Кожанов Ю.А., Дубив А.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн.тр. – Дн-ск, ГВУЗ ПГАСА, 2014.-С.90-96.

4. Підвищення сейсмостійкості існуючої будівлі при реконструкції / Аділ Джаббар Аббас, Нікіфорова Т.Д., Савицький М.В., Кожанов Ю.О.//Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. №100, серия «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения». – Днипро, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. -C.13-24. – Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/113301

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх