Наукові спрямування

Методика викладання іноземних мов, французька література, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов, дистанційне навчання, психолінгвістика, лінгвістичні дослідження.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Французька моварівень C1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Коваль
Наталя
Борисівна

Дисципліни

Французька мова за професійним спрямуванням

Ділова французька мова

Науково-технічна французька мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

natalia.koval@ pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1997р. Коваль Наталя Борисівна закінчила Дніпропетровський державний університет, має диплом за спеціальністю «французька мова та література» та кваліфікацію «філолог, викладач французької мови та літератури». З 2010 по 2013 рр. - здобувач Дніпропетровського державного університету, спеціальність – література зарубіжних країн. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію «Філософська проблематика та її художнє втілення у творчості Андре Жіда». У результаті своєї науково-методичної діяльності викладач Коваль Н.Б. опублікувала 10 наукових статей у фахових виданнях України, Казахстану, Польщі, приймала участь у науково-практичних конференціях, має публікації 8 тез з науково-практичних конференцій. Опублікувала методичні вказівки до вивчення французької мови: «Design» (ПДАБА, 2015); «Espaces paysagés» (ПДАБА, 2016); «Ecoconstruction» (ПДАБА, 2017).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 12/06/2019


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Дні французької мови для фахівців освітньої сфери в Україні


Трудова діяльність

З 2004 р. працювала викладачем французької мови на кафедрі іноземних мов Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. З 2013 р. працює викладачем кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської Державної Академії Будівництва та Архітектури. Протягом своєї професійної діяльності викладач Коваль Наталя Борисівна постійно підвищує свій професійний рівень. Пройшла стажування у Міжнародному Інституті французької мови, м. Страсбург (2014), в Університеті м. Ле Ман, Франція (2015). Підвищення кваліфікації також здійснювалось на науково-практичних семінарах для викладачів вищої школи на методичному семінарі «Exploitation du tableau blanc interactif» (Університетське Агенство Франкофонії та ПДАБА, 2012); в літній школі французької мови Лазурне на методичному семінарі «Formation pédagogique sur la didactique du Français Langue Etrangère» («Альянс Франсез», «Федерація обмінів Франція-Україна», 2013); на методичному семінарі «Approches actuelles et didactique du français» (ПДАБА, 2014); на методичному семінарі для викладачів французької мови «Використання українського компоненту до курсу Adosphère у соціо-культурному аспекті викладання французької мови» (LBC, 2014); на методичному семінарі «Використання комунікативних ігор на занятті французької мови» (ПДАБА, 2015); на методичному семінарі «Approches innovantes dans l'enseignement du français». M. Jean-Paul Meyer (ПДАБА, 2016); в літній школі французької мови Дніпро на методичному семінарі «Méthodes pédagogiques du Fraçais Langue Etrangère» (ПДАБА, Центр Університетського Розвитку, Федерація обмінів Франція-Україна», 2016). Також пройшла курс з Дистанційного навчання з підвищення кваліфікації у викладанні французької як іноземної PROFLE (Professionnalisation en FLE) за темою «Керування дидактичним циклом» (Piloter une séquence didactique).

Публікації

1. Koval Natalia. Cognitive algorithms for learning foreign language: psycholinguistics approach. // Educational Challenges (Міжнародний англомовний журнал) Vol. 26 No. 1, 2021 – С. 64-73. eISSN 2709-7986 (Online):http://educationalchallenges.org.ua/index.php/education_challenges/issue/view/5

2. Koval Natalia. Psycholinguistic approach in the formation of foreign language cognitive activity of future engineers. //Міжнародна конференція «Інноваційні технології у будівництві, цивільній інженерії та архітектурі» Чернігів, Україна 19–22 вересня. 2021 р.- С. 48-50.

3. Коваль Н. Б. Цветовой символизм в романе Ж.-К. Гюисманса «Собор»: психолингвистический аспект// Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2020- Вип. 22. – Т. VII (202). – С. 200-204 .;

4. Коваль Н. Б. «Лексико-семантические особенности заглавия романа Андре Жида «Тесные врата» // Науковий погляд у майбутнє. – Випуск 17. Том 3. – Одеса:  КУПРІЄНКО СВ, 2020 – С. 101-104.

5. Koval Natalia. Litterature et architecture : interaction dans la didactique du FLE. // Actes du IІІ Colloque francophone en Ukraine « Langues, Sciences et Pratqiues » Odessa, 2019.

6. Коваль Н. Б. Женские образы в произведениях Андре Жида/ Н. Б. Коваль // Література в контексті культури : Зб. наук. праць. Вип. 31. / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019.;

7. Коваль Н. Б. Философско-религиозная проблематика романа А. Жида «Пасторальная симфония» / Н. Б. Коваль // Література в контексті культури : Зб. наук. праць. Вип. 28. / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 296 c. – C. 136-144.;

8. Koval Natalia. «Dialogue d’André Gide avec Friedrich Nietzsche. (L’Immoraliste d’André Gide, 1902)» / Natalia Koval // l’Institut d’Etudes polonaises et l’Institut d’Etudes romanes Université de Wrocław (Pologne), 2017. – С. 34-35.

9. Koval Natalia. «La symphonie pastorale» d’André Gide et l’aspect philosophique // Actes du I Colloque francophone en Ukraine « Langues, Sciences et Pratqiues » Kiev, 2017. – С. 75-76.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх