Наукові спрямування

Методика викладання іноземних мов, французька література, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов, дистанційне навчання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Французька моварівень C1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Коваль
Наталя
Борисівна

Дисципліни

Французька мова за професійним спрямуванням

Ділова французька мова

Науково-технічна французька мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

natalia.koval@ pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1997р. Коваль Наталя Борисівна закінчила Дніпропетровський державний університет, має диплом за спеціальністю «французька мова та література» та кваліфікацію «філолог, викладач французької мови та літератури». З 2010 по 2013 рр. - здобувач Дніпропетровського державного університету, спеціальність – література зарубіжних країн. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію «Філософська проблематика та її художнє втілення у творчості Андре Жіда». У результаті своєї науково-методичної діяльності викладач Коваль Н.Б. опублікувала 10 наукових статей у фахових виданнях України, Казахстану, Польщі, приймала участь у науково-практичних конференціях, має публікації 8 тез з науково-практичних конференцій. Опублікувала методичні вказівки до вивчення французької мови: «Design» (ПДАБА, 2015); «Espaces paysagés» (ПДАБА, 2016); «Ecoconstruction» (ПДАБА, 2017).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2004 р. працювала викладачем французької мови на кафедрі іноземних мов Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. З 2013 р. працює викладачем кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської Державної Академії Будівництва та Архітектури. Протягом своєї професійної діяльності викладач Коваль Наталя Борисівна постійно підвищує свій професійний рівень. Пройшла стажування у Міжнародному Інституті французької мови, м. Страсбург (2014), в Університеті м. Ле Ман, Франція (2015). Підвищення кваліфікації також здійснювалось на науково-практичних семінарах для викладачів вищої школи на методичному семінарі «Exploitation du tableau blanc interactif» (Університетське Агенство Франкофонії та ПДАБА, 2012); в літній школі французької мови Лазурне на методичному семінарі «Formation pédagogique sur la didactique du Français Langue Etrangère» («Альянс Франсез», «Федерація обмінів Франція-Україна», 2013); на методичному семінарі «Approches actuelles et didactique du français» (ПДАБА, 2014); на методичному семінарі для викладачів французької мови «Використання українського компоненту до курсу Adosphère у соціо-культурному аспекті викладання французької мови» (LBC, 2014); на методичному семінарі «Використання комунікативних ігор на занятті французької мови» (ПДАБА, 2015); на методичному семінарі «Approches innovantes dans l'enseignement du français». M. Jean-Paul Meyer (ПДАБА, 2016); в літній школі французької мови Дніпро на методичному семінарі «Méthodes pédagogiques du Fraçais Langue Etrangère» (ПДАБА, Центр Університетського Розвитку, Федерація обмінів Франція-Україна», 2016). Також пройшла курс з Дистанційного навчання з підвищення кваліфікації у викладанні французької як іноземної PROFLE (Professionnalisation en FLE) за темою «Керування дидактичним циклом» (Piloter une séquence didactique).

Публікації

1. Коваль Н. Б. Философско-религиозная проблематика романа А. Жида «Пасторальная симфония» / Н. Б. Коваль // Література в контексті культури : Зб. наук. праць. Вип. 28. / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 296 c. – C.136-144.

2. Коваль Н. Б. Особенности интерпретации идей Ницше в романе А. Жида «Подземелья Ватикана» / Н. Б. Коваль // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. ХІІІ Міжнародна конференція ДНУ ім. О. Гончара: Матеріали. / Упорядник Л.В. Пономарьова – Дніпропетровськ: «Федорченко О.О.», 2009. – С. 164 – 168.

3. Коваль Н. Б. Психологический аспект творчества Андре Жида (на материале романа «Имморалист») / Н. Б. Коваль // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. ХІХ Міжнародна конференція ДНУ ім. О. Гончара: Матеріали. / Упорядник Л.В. Пономарьова – Дніпропетровськ: «Федорченко О.О.», 2010. – С. 252 – 256.

4. Koval Natalia. «Dialogue d’André Gide avec Friedrich Nietzsche. (L’Immoraliste d’André Gide, 1902)» / Natalia Koval // l’Institut d’Etudes polonaises et l’Institut d’Etudes romanes Université de Wrocław (Pologne), 2017. – С. 34-35.

5. Коваль Н. Б. Роль эпиграфа в произведении А. Жида «Имморалист» / Н. Б. Коваль  //Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. : За заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 51-52.

6. Коваль Н. Б. Философская концепция Ф. Ницше в контексте романа А. Жида «Подземелья Ватикана» / Н. Б. Коваль // Духовна сфера в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій: тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-вл Дніпропетр. нти. ун-ту нти хр. трансп. нт. нти . В. Лазаряна, 2008. – С. 40-41.

7. Коваль Н. Б. Проблема имморализма в романах А. Жида / Н. Б. Коваль // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. : За заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 39.

8. Коваль Н. Б. Нравственно-религиозная проблематика романа Андре Жида «Тесные врата» / Н. Б. Коваль // Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку: тези між народ. наукової конференції. – Дн-вськ: ДНУЗТ, 2010. – С. 12-13.

9. Коваль Н. Б. Философский аспект в интерпретации романа Андре Жида «Подземелья Ватикана» / Н. Б. Коваль  //Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку: тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2008. – С. 68-69.

10. Koval Natalia. «La symphonie pastorale» d’André Gide et l’aspect philosophique // Actes du I Colloque francophone en Ukraine « Langues, Sciences et Pratqiues » Kiev, 2017. – С. 75-76.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх