Наукові спрямування

Аналіз формування соціальної та екологічної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Cтарший викладач

Коваленко
Ольга
Анатоліївна

Дисципліни

Мікроекономіка

Теорія економічного аналізу

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В403 (четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-05, вн. 4-05

E-mail

kovalenko.olha@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

1999 року закінчила з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, економічний факультет (заочне відділення) за фахом «Економіка підприємства», присвоєна кваліфікація спеціаліста економіста. За час навчання на заочному відділенні економічного факультету академії працювала диспетчером економічного факультету. З серпня 1999 року прийнята на роботу асистентом кафедри економічної теорії та права. З 2000 року до 2003 року проходила навчання в аспірантурі Національного Гірничого Університету за фахом 08.06.01 – Економіка підприємства та організація виробництва. Виконувала наукові дослідження за індивідуальним напрямком дисертаційної роботи «Економіка якості марганцеворудної сировини».

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 27/11/2017


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

«Вивчення досвіду організації та навчально-методичного забезпечення учбового процесу, ознайомлення з НМК викладання навчальних дисциплін "Мікроекономіка", та "Макроекономіка""


Трудова діяльність

З 1999 року асистент кафедри економічної теорії та права, з 2008 року і до тепер працюю старшим викладачем кафедри економічної теорії та права.

Публікації

1. Основи організації бізнесу [текст]: навч. посіб./за заг. ред. А.М. Мельникова [А.М. Мельников,О.А.Коваленко, Н.Б.Пундяк] – К.:«Центр учбової літератури», 2013. – 200с.

2. Мельников А.М.,Коваленко О.А. Концепція та принципи формування механізму управління якістю продукцією гірничо-металургійних підприємств. // Економіка в умовах глобалізації: проблеми тенденції, перспективи: зб. Матеріалів І міжнар.наук прак. інтернет-конференції Дн-ськ НГУ – 2013 – 143-146 с.

3. Шаповал В. М., Коваленко О.А. Еволюція взаємодії суспільства та природи в процесі виробництва. // Інституціональний вектор економічного розвитку: Зб. наук. праць.- Мелітополь: вид-во КПУ, 2014.-вып.6. – с. 111 – 122.

4. Шаповал В. М., Коваленко О.А. Функції та елементи екологічної відповідальності сучасних компаній. // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: Зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15-16 груд. 2014р., м. Дніпропетровськ – .: НГУ, 2015.- с. 161-163

5. Шаповал В. М., Коваленко О.А. Економічна відповідальність суб’єктів господарювання як необхідна умова виживання людства у сучасних умовах. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку-Д.: НГУ, 2014.-с. 75-78

6. Melnikov A. Kovalenko O. Case management of product quality at the mining enterprises // Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining-Pivnyak, Bondarenko Kovalevska (eds) 2015 Taylor Francis Group, London, ISBN: 978-1-138-02883-8 Р. 539-547

7. Коваленко О.А. Формування екологічної свідомості як чинника гармонійного розвитку суспільства і природи. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо-, і мікрорівнях економіки”.- Дніпропетровськ, 2016 – с. 16-18.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх