Наукові спрямування

Iнформатика, кібернетика, системний аналіз, інформаційні системи, теорія ймовірностей, математична статистика, оптимізаційні методи, економетрика, статистичний контроль якості продукції, статистичні методи дослідження якості матеріалів (металопродукція, бетон).

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор фізико-математичних наук, кандидат технічних наук, професор,старший науковий співробітник

Корхін
Арнольд
Самуілович

Дисципліни

Математичні методи прийняття рішень

Дискретна математика

Теорія прийняття рішень

Інформатика і системологія

Обчислювальна техніка з основами програмування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 326 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-10

E-mail

korkhin.arnold@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1971г. одержав ступінь кандидата технічних наук за фахом «технічна кібернетика» у м. Москві в Центральному економіко-математичному інституті Академії Наук СРСР (нині Російської Академії Наук). У 2007 р. одержав ступінь доктора фізико-математичних наук за фахом «теоретичні основи інформатики і кібернетики». Докторську дисертацію захистив в Інституті кібернетики Національної академії наук України (м. Київ). Нагороджений двома медалями Виставки досягнень народного господарства СРСР за розробку систем автоматизованого управління промисловими підприємствами. Має звання: старшого наукового співробітника за фахом «Математичні методи і застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні народним господарством і його галузями», професори по кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій. З 2004 р. член Міжнародного суспільства лінійної алгебри - International Linear Algebra Society (USA). Був членом American Chemical Society, рецензентом журналу «Экономика и математические методы» (м. Москва), приймав участь у різноманітних наукових конференціях (всеукраїнських, всесоюзних, міжнародних), керував аспірантами та здобувачами.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився у м. Пушкін (б. Царське Село) Ленінградської області. Закінчив Дніпропетровській металургійний інститут. Працював 2 роки у проектному інституті, далі 34 роки у Науково-дослідному інституті автоматизації чорної металургії (НДІАчормет) у Дніпропетровську, займав посади інженера, керівника наукової групи, завідуючого науково-дослідної лабораторії. В НДІАчорметі був керівником розробок різних автоматизованих систем управління виробництвом. З 1998р. по 2017 працював доцентом і професором у Національному гірничому університеті, з 2017р. професор ПДАБА

Публікації

1. Korkhin A.S. Optimum investment designing for the enterprise of the ore mining industry. / Korkhin A.S. // Scientific Reports on Resource Issues 2010, Volume 1, P. 390 – 397.

2. Korkhin A.S. The mathematical model of coal region development with taking into account ecological factor. / Korkhin A.S. // Scientific Reports on Resource Issues 2010, Volume 1, P. 467 – 471.,

3. Korkhin A.S. Ecological and Economic Aspects of Developing Mining Industry in Ukraine in the Light of the European Integration. / Sharov O. I., Korkhin A.S. // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclaviu, Nr 16, rok 2010, P. 49 – 58

4. Korkhin A.S. Computerised Modeling of Perspective Development of Coal Assosiation Taking into Account both Environmental and Social Factors/ Sharov O. I.,  Korkhin A.S,  Solodovnik L. M., Tsykhmystro V. V.// Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclaviu, Nr 22, rok 2011, P. 229 ─ 245.

5. Korkhin A.S. Regression Analysis Under A Priori Parameter Restrictions. Knopov P.S., Korkhin A.S. // Springer, NY, 2011, 250 p.

6. Корхин А.С. Метод оценивания изменяющихся во времени параметров регрессионных моделей / Корхин А.С. // Проблемы управления и информатики, 2012, № 6С. 13 – 29.

7. Корхин А.С. Об использовании априорной информации в регрессионном анализе / Корхин А.С. // Кибернетика и системный анализ, 2013, № 1, С. 49 – 64.

8. Корхин А.С. Моделирование экономического роста в трансформационном периоде (на примере Украины). / Корхин А.С. // Проблемы управления и информатики, 2013, № 5, С. 126 – 141.

9. Korkhin A.S. Studying the interrelationship of key macroeconomic indicators of Ukraine through of simultaneous equations. / Korkhin A.S., Antonyuik O.P. // Actual Problems of Economics. N 6, 2015, P. 410 – 416.

10. Корхин А.С. О построении регрессии с неизвестными точками переключений / Корхин А.С. // Кибернетика и системный анализ, 2018, № 3, С. 116 – 130.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх