?>

Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане із екологічними основами містобудівництва, вивченням токсикоекологічної ситуації наземних і водних екосистем, екореконструкцією техногенно порушених територій та оптимізацією міського середовища

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Французька моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Корабльова
Алла
Іванівна

Дисципліни

Основи екологіїmore

Екологічний інжиніринг у будівництвіmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Основи екологічної токсикологіїmore

Метеорологія та кліматологіяmore

Стратегічна екологічна оцінкаmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Phone:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

keko@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Приймає активну участь у виконанні наукових тем ПДАБА:
«Розробка і дослідження методів і засобів удосконалення систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря з метою зниження енергоспоживання» (2006-2010 рр.);
«Системний аналіз енергозберігаючих та екологоорієнтованих систем та технологій життєзабезпечення з метою захисту людини від шкідливих факторів» (2011–2015 рр.);
«Екологічний моніторинг складових техногенно навантажених урбоекосистем» (з 2016 р.).
Бере участь (у тому числі разом із студентами) у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференцій, а виконані під її науковим керівництвом роботи учнів українсько-американського ліцею зайняли призові місця на одному з Міжнародних конкурсів.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 1967 р. закінчила Дніпропетровський державний університет (ДДУ), а у 1975 р. – аспірантуру. У 1978 році захистила кандидатську дисертацію. Робота в ДДУ: 1967-1969 рр. - інженер лабораторії космічної біології фізико-технічного факультету; 1969-1977 рр. - молодший науковий співробітник, у 1978-1989 рр. - старший науковий співробітник НДІ біології. 1989-2005 рр. - старший науковий співробітник Інституту проблем природокористування і екології НАН України. У ПДАБА на посаді доцента (у тому числі, за сумісництвом) - понад 20 років. У 1979 році нагороджена медаллю «Винахідник СРСР». Є автором та співавтором понад 215 наукових, учбових (у тому числі, з грифом Міносвіти) та методичних публікацій. За учбову, наукову роботу та внесок в екологічне виховання молоді була нагороджена грамотами (зокрема, відділом освіти і науки Дніпропетровського облвиконкому) і подяками

Публікації

1. А.И. Кораблева, Л.Г. Чесанов, А.Г. Шапарь, С.З. Полищук, В.Л. Чесанов. Биогеохимия: экологические аспекты: учебное пособие. –  Днепропетровск: Изд-во ООО «Днепррост», 2005. – 228 с.

2. А.И. Кораблева, Л.Г. Чесанов, И.Л. Ветвицкий, С.З. Полищук, В.Л. Чесанов, И.В. Житченко. Научно-практические аспекты охраны воздушной среды: Учебное пособие. – Днепропетровск: Монолит, 2008. – 324 с.

3. И.Л. Ветвицкий, В.Н. Деревянко, А.И. Кораблева, Н.П. Мороз, С.З. Полищук. Основы научно-исследовательских работ: учебное пособие. – Днепропетровск: ЧП «Лира ЛТД», 2008. – 104 с.

4. О.І. Бондар, А.І. Корабльова, В.В. Кравець, Г.Г. Шматков. Вступ до кліматології і метеорології: екологічні аспекти: Навчальний посібник. – Херсон: Видавництво «Олді-Плюс», 2011. – 220 с.

5. А.И. Кораблёва, Г.Г. Шматков. Экология человека: в аспекте энвайронментологии: Учебное пособие. – Днепропетровск: Изд-во ПГАСА. – «Свідлер», 2011. – 250 с.

6. А.І. Корабльова, Г.Г. Шматков. Практикум з екологічної токсикології: Навчально-методичний посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», 2014. – 128 с.

7. А.І. Корабльова, Г.Г. Шматков, Т.Г. Іващенко, Л.П. Новосельська. Основи екології та екологічні засади ефективного управління у галузі природокористування: Навчальний посібник /Під заг.ред. д.б.н. О.І. Бондаря. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 418 с.

8. А.И.Кораблева, Г.Г.Шматков, В.О.Петренко, В.И.Мосьпан. Экологический инжиниринг в градостроительстве: Учебное пособие. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – 276 с.

9. Г.Г. Шматков, А.І.Корабльова, Дж. Франц. Екологическая безопасность региона: экологическая реконструкция как предпосылка перехода к устойчивому развитию (мультидисциплинарный учебный курс для магистров и докторов философии по инженерии): Учебное пособие. – Днепр: ФЛП Близнюк, 2016. – 60 с.

10. Г.Г. Шматков, А.І.Корабльова, І.Б Прокоф’єв. Військова екологія: Підручник для ДВНЗ. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 180 с.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх