Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане із екологічними основами містобудівництва, вивченням токсикоекологічної ситуації наземних і водних екосистем, екореконструкцією техногенно порушених територій та оптимізацією міського середовища

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Французька моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Корабльова
Алла
Іванівна

Дисципліни

Основи екології

Екологічний інжиніринг у будівництві

Основи екологічної токсикології

Метеорологія та кліматологія

Стратегічна екологічна оцінка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

korableva.alla@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Приймає активну участь у виконанні наукових тем ПДАБА: «Розробка і дослідження методів і засобів удосконалення систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря з метою зниження енергоспоживання» (2006-2010 рр.). «Системний аналіз енергозберігаючих та екологоорієнтованих систем та технологій життєзабезпечення з метою захисту людини від шкідливих факторів» (2011–2015 рр.). «Екологічний моніторинг складових техногенно навантажених урбоекосистем» (з 2016 р.). За період 1992 – 2019р. написані (самостійно та у співавторстві) навчальні посібники та підручники, які зайняли призові місця та були відмічені грамотами на «Обласних міжвузівських конкурсах на кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання». Має (у співавторстві) 2 авторських свідоцтва на винаходи, 20 навчальних посібників (4 - з грифом). Понад 15 років входить до складу журі обласних (член журі) та міських (голова журі) учнівських олімпіад. Проводить семінари з регіональних екологічних проблем в Українсько-американському ліцеї та керує науковими роботами його учнів, які у різні часи зайняли призові місця на Міжнародному конкурсі, та обласних і міських олімпіадах з екології.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1967 р. закінчила Дніпропетровський державний університет (ДДУ), а у 1975 р. – аспірантуру. У 1978 році захистила кандидатську дисертацію. Робота в ДДУ: 1967-1969 рр. - інженер лабораторії космічної біології фізико-технічного факультету; 1969-1977 рр. - молодший науковий співробітник, у 1978-1989 рр. - старший науковий співробітник НДІ біології. 1989-2005 рр. - старший науковий співробітник Інституту проблем природокористування і екології НАН України. У ПДАБА на посаді доцента (у тому числі, за сумісництвом) - понад 20 років. У 1979 році нагороджена медаллю «Винахідник СРСР». Є автором та співавтором понад 220 наукових, учбових (у тому числі, з грифом Міносвіти) та методичних публікацій. За учбову, наукову роботу та внесок в екологічне виховання молоді була нагороджена грамотами (зокрема, відділом освіти і науки Дніпропетровського облвиконкому) і подяками

Публікації

1. А.И. Кораблева, Л.Г. Чесанов, А.Г. Шапарь, С.З. Полищук, В.Л. Чесанов. Биогеохимия: экологические аспекты: учебное пособие. –  Днепропетровск: Изд-во ООО «Днепррост», 2005. – 228 с.

2. А.И. Кораблева, Л.Г. Чесанов, И.Л. Ветвицкий, С.З. Полищук, В.Л. Чесанов, И.В. Житченко. Научно-практические аспекты охраны воздушной среды: Учебное пособие. – Днепропетровск: Монолит, 2008. – 324 с.

3. И.Л. Ветвицкий, В.Н. Деревянко, А.И. Кораблева, Н.П. Мороз, С.З. Полищук. Основы научно-исследовательских работ: учебное пособие. – Днепропетровск: ЧП «Лира ЛТД», 2008. – 104 с.

4. О.І. Бондар, А.І. Корабльова, В.В. Кравець, Г.Г. Шматков. Вступ до кліматології і метеорології: екологічні аспекти: Навчальний посібник. – Херсон: Видавництво «Олді-Плюс», 2011. – 220 с.

5. А.И. Кораблёва, Г.Г. Шматков. Экология человека: в аспекте энвайронментологии: Учебное пособие. – Днепропетровск: Изд-во ПГАСА. – «Свідлер», 2011. – 250 с.

6. А.І. Корабльова, Г.Г. Шматков. Практикум з екологічної токсикології: Навчально-методичний посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», 2014. – 128 с.

7. А.І. Корабльова, Г.Г. Шматков, Т.Г. Іващенко, Л.П. Новосельська. Основи екології та екологічні засади ефективного управління у галузі природокористування: Навчальний посібник /Під заг.ред. д.б.н. О.І. Бондаря. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 418 с.

8. А.И.Кораблева, Г.Г.Шматков, В.О.Петренко, В.И.Мосьпан. Экологический инжиниринг в градостроительстве: Учебное пособие. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – 276 с.

9. Г.Г. Шматков, А.І.Корабльова, Дж. Франц. Екологическая безопасность региона: экологическая реконструкция как предпосылка перехода к устойчивому развитию (мультидисциплинарный учебный курс для магистров и докторов философии по инженерии): Учебное пособие. – Днепр: ФЛП Близнюк, 2016. – 60 с.

10. Г.Г. Шматков, А.І.Корабльова, І.Б Прокоф’єв. Військова екологія: Підручник для ДВНЗ. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 180 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх