Наукові спрямування

Вплив попереднього навантаження від фундаментів мілкого закладання на механічні властивості природних основ.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент

Коник
Вікторія
Сергіївна

Дисципліни

Інженерна геодезія

Інженерна підготовка територій

Топографія з основами картографії

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб.422а (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-27

E-mail

konyk.viktoriia@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Коник Вікторія Сергіївна у 2012 р. закінчила ДВНЗ «Придніпровську державну академію будівництва та архітектури» за спеціальністю Промислове та цивільне будівництво диплом з відзнакою НР № 43790085. З 2014 по 2017 р.р. – аспірант кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії за спеціальністю „основи і фундаменти”. Участь у наукових конференціях: міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Наука и техника: перспективы ХХI века» в м. Дніпро 2014г; IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Механика грунтов, геотехника и фундаментостроительство: проблемы, инновации и имплементация еврокодов в Украине» в м. Дніпро 2016г; Міжнародна науково-практична конференція “GeoTechnics – XXI”, 24-26 жовтня, 2017 рік Полтава; II міжнародна конференція проблеми геотехніки «Challenges in geotechnical engineering» в г. Київ 2017; міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Строй-мастер-клас-2018» в м. Київ 2017; III Міжнародна науково-практична конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд» 26-28 вересня 2019р. м. Одеса.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2012 року фахівець структурного підрозділу науково-дослідної частини Інституту експертизи проектування та вишукувань. З 2018 року молодший науковий співробітник підрозділу ІЕПІ, за сумісництвом асистент кафедри Автомобільних доріг, геодезії та землеустрою.

Публікації

1. Изменение характеристик грунтов уплотненных длительно действующей нагрузкой./ Ю. А. Киричек, В.С. Коник// Дніпро: Вісник ПДАБА, 2014. – № 7. – С.15-19

2. V. S. Konyk. Changing characteristics of compacted soil for long-term. Dnepr. PSACEA: 2014 – р.45-47.

3. Анализ данных относительно изменений характеристик грунта оснований зданий при длительной нагрузке. /Ю. А. Киричек, В.С. Коник// Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Книга 1.- Київ ДП НДІБК, 2016. – С. 420-426.

4. Осадки зданий при увеличении нагрузок на фундаменты мелкого заложения./ Ю. А. Киричек, В.С. Коник // Challeges in Geotechnical Engineering 2017 – K:KNUGA, 2017- p.148-149.

5. V. S. Konyk. The setllements of spread and strip footings under reloading. International scientific-practical conference of yong scientists. – К:KNUCA, 2017.

6. Зміна властивостей основ за довготривалого навантаження. /Ю. О. Кирічек, В.С. Коник// Дніпро: Вісник ПДАБА, 2019. – № 3. – С.51-57

7. Підвищення допустимого навантаженння на основи за рахунок попереднього обтиснення грунту / Ю. О. Кирічек, В.С. Коник // «Експлуатація та реконструкція будівель та споруд»: зб. наук. праць III Міжнародної конференції. Одеса, ОДАБА, 2019. – С.83.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх