Наукові спрямування

Вплив попереднього навантаження від фундаментів мілкого закладання на механічні властивості природних основ.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Коник
Вікторія
Сергіївна

Дисципліни

Інженерна геодезія

Інженерна підготовка територій

Топографія з основами картографії

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб.422а (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-27

E-mail

konyk.viktoriia@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Коник Вікторія Сергіївна у 2012 р. закінчила ДВНЗ «Придніпровську державну академію будівництва та архітектури» за спеціальністю Промислове та цивільне будівництво диплом з відзнакою НР № 43790085. З 2014 по 2017 р.р. – аспірант кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії за спеціальністю „основи і фундаменти”. Участь у наукових конференціях: міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Наука и техника: перспективы ХХI века» в м. Дніпро 2014г; IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Механика грунтов, геотехника и фундаментостроительство: проблемы, инновации и имплементация еврокодов в Украине» в м. Дніпро 2016г; Міжнародна науково-практична конференція “GeoTechnics – XXI”, 24-26 жовтня, 2017 рік Полтава; II міжнародна конференція проблеми геотехніки «Challenges in geotechnical engineering» в г. Київ 2017; міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Строй-мастер-клас-2018» в м. Київ 2017; III Міжнародна науково-практична конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд» 26-28 вересня 2019р. м. Одеса.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2012 року фахівець структурного підрозділу науково-дослідної частини Інституту експертизи проектування та вишукувань. З 2018 року молодший науковий співробітник підрозділу ІЕПІ, за сумісництвом асистент кафедри Автомобільних доріг, геодезії та землеустрою.

Публікації

1. Изменение характеристик грунтов уплотненных длительно действующей нагрузкой./ Ю. А. Киричек, В.С. Коник// Дніпро: Вісник ПДАБА, 2014. – № 7. – С.15-19

2. V. S. Konyk. Changing characteristics of compacted soil for long-term. Dnepr. PSACEA: 2014 – р.45-47.

3. Анализ данных относительно изменений характеристик грунта оснований зданий при длительной нагрузке. /Ю. А. Киричек, В.С. Коник// Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Книга 1.- Київ ДП НДІБК, 2016. – С. 420-426.

4. Осадки зданий при увеличении нагрузок на фундаменты мелкого заложения./ Ю. А. Киричек, В.С. Коник // Challeges in Geotechnical Engineering 2017 – K:KNUGA, 2017- p.148-149.

5. V. S. Konyk. The setllements of spread and strip footings under reloading. International scientific-practical conference of yong scientists. – К:KNUCA, 2017.

6. Зміна властивостей основ за довготривалого навантаження. /Ю. О. Кирічек, В.С. Коник// Дніпро: Вісник ПДАБА, 2019. – № 3. – С.51-57

7. Підвищення допустимого навантаженння на основи за рахунок попереднього обтиснення грунту / Ю. О. Кирічек, В.С. Коник // «Експлуатація та реконструкція будівель та споруд»: зб. наук. праць III Міжнародної конференції. Одеса, ОДАБА, 2019. – С.83.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх