Наукові спрямування

Штучні основи з ґрунтоцементу фундаментів мілкого залягання в слабких і структурно-нестійких ґрунтах.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Комісаров
Григорій
Володимирович

Дисципліни

Інженерна геодезія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 422 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27, міськ. (056) 746 16 02

E-mail

komisarov.grygorii@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2012 р. закінчив з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за напрямом підготовки 8.092101 Промислове і цивільне будівництво. 2012-2014рр. – здобувач кафедри Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій. 2014-2017рр. – аспірант кафедри Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій. Участь у наукових конференціях: міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Наука и техника: перспективы ХХI века» в м. Дніпро 2014г; IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Механика грунтов, геотехника и фундаментостроительство: проблемы, инновации и имплементация еврокодов в Украине» в м. Дніпро 2016г; Міжнародна науково-практична конференція “GeoTechnics – XXI”, 24-26 жовтня, 2017 рік Полтава; II міжнародна конференція проблеми геотехніки «Challenges in geotechnical engineering» в г. Київ 2017; міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Строй-мастер-клас-2018» в м. Київ 2017; III Міжнародна науково-практична конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд» 26-28 вересня 2019р. м. Одеса.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2012р. по 2017р інженер Інституту експертизи, проектування і вишукувань Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. З 2018р. молодший науковий співробітник Інституту експертизи, проектування і вишукувань Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. З 2019р. за сумісництвом асистент кафедри Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій.

Публікації

1. Методы устройства искусственных оснований из грунтоцемента под фундаменты мелкого заложения/ Ю. А. Киричек, Г. В. Комиссаров // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – № 7. – С. 15-19.

2. G.V. Komissarov. Soil-cement use in construction. Science and technology: perspectives of the XXI century. – Dnepr. PSACEA:2014 – p.43-45.

3. Киричек Ю.А. Анализ области применения грунтоцемента в геотехнике / Киричек Ю.А., Комиссаров Г.В.// Будівельні конструкції: зб. наук. праць. –К. ДП НДІБК, 2016. – Вип.83.- Кн.1. – С.529-538.

4. Кірічек Ю.А. Лабораторные исследования физико-механических характеристик грунтоцемента. Ю.А. Киричек, Г.В. Комиссаров // Challenges in Geotechnical Engineering 2017– К:KNUCA, 2017 –150-151.

5. Komissarov G.V. Phisical and mecanical characteristics of soil-cement with low cement content. International scientific-practical conference of yong scientists. – К:KNUCA,

6. Конструкції з ґрунтоцементу для зведення фундаментів будівель і споруд / Ю.О. Кірічек, Г.В. Комісаров // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – № 3. – С. 42-50.

7. Використання грунтоцементу при будівництві основ та фундаментів. / Ю.О. Кірічек, Г.В. Комісаров // «Експлуатація та реконструкція будівель та споруд»: зб. наук. праць III Міжнародної конференції. Одеса, ОДАБА, 2019. – С.82.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх