Наукові спрямування

Проблеми забезпечення економічної безпеки розвитку національної економіки в умовах децентралізації

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кобзар
Надія
Іванівна

Дисципліни

Макроекономіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В403 (четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-05, вн. 4-05

E-mail

kobsar.nadiya@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

1969 – 1974 рр. – студентка економічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з 1975 року – асистент кафедри політичної економії ДІСІ. 1979 – 1982 рр. – навчалась в заочній аспірантурі КДУ ім. Т.Г. Шевченко з 1983 року – старший викладач кафедри політичної економії ДІСІ. 1984 році – захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічні закономірності охорони навколишнього середовища в умовах НТР». з 1985 року – доцент кафедри політекономії.
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2000 р.), почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, у 2005- році - медаллю академії, у 2010 – році нагрудним знаком «Петро Могила», у 2015 році – Почесною грамотою міського голови м. Дніпропетровська, та ювілейною медаллю академії з нагоди її 85-річчя, у 2017 році – медаллю за "За слуги перед ПДАБА", Почесною грамотою Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України. Придніпровський науковий центр.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 01/10/2015


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

«Вивчення досвіду організації та навчально-методичного забезпечення учбового процесу, наукової та виховної роботи, напрямків, форм та методів реалізації основних положень нового закону»


Трудова діяльність

З 1975 року працює на кафедрі політичної економії ДІСІ (ПДАБА). З 1996 року працює зав. кафедрою економічної теорії та права ПДАБА. Загальний педагогічний стаж 43 роки.

Публікації

1. Кірієнко О.М., Кобзар Н.І., Андрейчикова А.М. Вплив глобальних світових тенденцій на розвиток економіки України.// Вісник Придніпровської державної академіі будівництва та архітектури, №6, 2013. С. 39-43 1/3

2. Кобзар Н.І., Геращенко С.О., Кірієнко О.М. Економічна безпека України: аналіз стану в сучасних умовах//// Економічний вісник «НГУ», 2016 №2. С. 49-56. 1/3

3. Kirijenko O.M., Robzar N.I., Andrejchykova A.V. The development of Ukraine’s tconomy under global tendencies// Економічний вісник «НГУ», 2014, №3. С. 41-48. 1/3

4. Кобзар Н.І., Кірієнко О.М. Проблеми забезпечення економічної безпеки розвитку України в сучасних умовах// Східна Європа: економіка, бізнес, управління. 2016, №1, електронне фахове видання. ½

5. Кобзар Н.І., Кірієнко О.М. «Необхідність формування в Україні корпоративної соціальної відповідальності бізнесу під впливом глобалізації». Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Збірник наукових статтей учасників VI Всеукраїнської науково-практичної конференціїї / ПНУ ім. В.Г. Короленка : ред. кол. : Л.І. Яковенко (гол. ред.) та інш. – Полтава. “Скайтек”. 2015.- С.158-160. 1/2

6. Кобзар Н.І., Уфімцева О.Ю. Обґрунтування необхідності розробки методики оцінки ефективності впровадження електронного урядування. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. Д., ПДАБА. 2016. – Вип. 1 (01). – С. 8-14. ½

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх