Наукові спрямування

Дослідження процесів інтернаціоналізації, глобалізації та місця України в цих процесах

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Кірієнко
Ольга
Миколаївна

Дисципліни

Мікроекономіка

Сучасні економічні системи

Економічний розвиток

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-05, вн. 4-05

E-mail

kirienko.olga@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Доцент кафедри Кірієнко Ольга Миколаївна закінчила у 1980 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко, економічний факультет. У 1986 році закінчила аспірантуру із спеціальності "08.00.01" та захистила кандидацьку дисертацію по темі "Надлишковий додаковий продукт і його використання". В 1993 році присвоєння звання доцента.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 27/11/2017


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

«Вивчення досвіду організації та навчально-методичного забезпечення учбового процесу, форм і методів реалізації основних положень закону»


Трудова діяльність

Трудова діяльність розпочалась у 1980 р. За час трудової діяльності працювала (обіймала посади): молодшого наукового співробітника Укр НДІНТІ, асистента та доцента кафедри "Політекономії" Дніпропетровського державного аграрного університету, доцентом кафедри "Економічної теорії та основ підприємництва" ДВНЗ "НГУ".

Публікації

1. Кірієнко О.М., Кобзар Н.І., Андрейчикова А.М. Вплив глобальних світових тенденції на розвиток економіки України.//Вісник Придніпровської держвної академіі бдівництва та архітектури, №6, 2013. С. 39-43 1/2

2. Kirijenko O.M., Кobzar N.I., Andrejchykova A.V. The development of Ukraine’s tconomy under global tendencies// Економічний вісник «НГУ», 2014, №3. Проблеми забезпечення економічної безпеки розвитку України в сучасних умовах// Східна Європа: економіка, бізнес, управління. 2016, №1, електронне фахове видання ½

3. Кірієнко О.М., Кобзар Н.І., Геращенко С.О. Економічна безпека України: аналіз стану в сучасних умовах//// Економічний вісник «НГУ», 2016 №2, ст 49-56. 1/2

4. Кірієнко О.М., Кобзар Н.І., “Необхідність формування в Україні корпоративної соціальної відповідальності бізнесу під впливом глобалізації”. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації ,Збірник наукових статтей учасників VI Всеукраїнської науково-практичної конференціїї / ПНУ ім. В.Г. Короленка : ред. кол. : Л.І. Яковенко (гол. ред.) та інш. – Полтава. “Скайтек”. 2015.- 158-160 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх