?>

Наукові спрямування

Дослідження у галузі диференційних рівнянь, небесної механіки, математичної статистики, новітніх методів навчання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Хорсева
Людмила
Юріївна

Дисципліни

Вища математикапереглянути

Теорія ймовірностей та математична статистика.переглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 305 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-53, вн. 4-53

E-mail

mila.khorseva@gmail.com

Наукова діяльність

Кандидат фізико-математичних наук, дисертація «Періодичні рішення задачі про поступово-обернений рух трьох твердих тіл» захищена в Московському державному університеті 31 березня 1989 року. К.ф.-м.н. 01.03.01 «Астрометрія та небесна механіка» (ФМ№032756).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Закінчила механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету, спеціальність – Прикладна математика. Доцент кафедри вищої математики (ДЦ№035975).

Публікації

1. Andrianov, L. Khorseva. Uniqueness of plane theory of elasticity solution for various Poisson coefficients. “Theoretical Foundation of Civil Engineering”, Polish-Ukrainian-Lithuanian, Warsaw-Vilnius, № 14, p. 487-489, June, 2006.

2. Andrianov, L. Khorseva. Nonlinear normal modes for continuous systems and modified Bubnov- Galerkin approaches/ “Theoretical Foundation of Civil Engineering”, Polish-Ukrainian, Warsaw, № 15, June, 2007.

3. Хорсева Л.Ю. Некоторые аспекты преподавания математики в англо-украинских проектах приднепровской государственной академии строительства и архитектуры // Вісник ПДАБА, 2014.

4. Хорсева Л.Ю., Чумак Л.А. Некоторые аспекты преподавания математики в проектных группах Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры // Матеріали Ювілейної ХХ міжнар. науково-метод. конференції «Управління якістю підготовки фахівців» Частина 2 – Одеса: ОДАБА, 2015 – С.288-289.

5. Хорсева Л.Ю., Чумак Л.О. Математика как ключ к прогрессу. Матеріали 21міжнародної науково- методичної конференції “Управління якістю підготовки фахівців“ Частина 1. Одеська державна академія будівництва та архітектури, 21-22 квітня 2016 р. Одеса 2016. стор. 132-133.

6. Хорсева Л.Ю., Чумак Л.О. Математическая культура как фундамент современного образования. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Україна в гуманітарних і соціально- економічних вимірах”, 29-30 квітня 2016 р., Дніпропетровськ. Частина 1, стор. 182-184.

7. Хорсева Л.Ю., Чумак Л.А. Внедрение компетентностного подхода в математическое образование // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» Частина ІІ – Дніпропетровськ: ДНУ, 2017 – С.108-111

8. Хорсева Л.Ю., Чумак Л.А. Компетентностный подход к математическому образованию в техническом вузе // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» Частина 1 – Одеса: ОДАБА, 2017– С.72-74.

9. Баєв С.В., Хорсева Л.Ю. Методичні вказівки з дисципліни «Вища математика» (розділ «Диференційні рівняння») для студентів напрямів підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» та 6.030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання. Manuals of the Course of Higher Mathematics («Differential Equations») for students «Engineering materials», «International economy». Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2014.- 13 с.

10. Баєв С.В.,Хорсева Л.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вища математика» (розділ «Теорія ймовірностей. Задачі») для студентів напрямів підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» та 6.030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання. Manuals of the Course of Higher Mathematics («Theory of Probability. Problems») for students 6.050403 «Engineering materials», 6.030503 «International economy». Дніпро: ДВНЗ   ПДАБА,  2017. − 12 с.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх