Наукові спрямування

Науково – інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку національної економіки України.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Cтарший викладач

Хоменко
Василь
Миколайович

Дисципліни

Політекономія

Національна економіка

Історія економіки та економічної думки

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В403 (четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-05, вн. 4-05

E-mail

khomenko.vasyl@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

1970-1974 рр. – студент Полтавського педінституту історичного факультету. 1974-1977 рр. - вчитель історії і суспільствознавства середньої школи, викладач історії Криворізького технікуму копальневої автоматики. 1979-1996 рр. – викладач соц.-економічної дисципліни, заст. директора Дніпропетровського будівельного технікуму. з 1996 р. – старший викладач кафедри економічної теорії ПГАСА.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 08/05/2016


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

«Вивчення досвіду викладання курсу "Історія економіки та економічної думки", його концепсії, структури та методичного забезпечення»


Трудова діяльність

1974-1977 рр. - вчитель історії і суспільствознавства середньої школи, викладач історії Криворізького технікуму копальневої автоматики. 1979-1996 рр. – викладач соц.-економічної дисципліни, заст. директора Дніпропетровського будівельного технікуму. з 1996 р. – старший викладач кафедри економічної теорії ПГАСА.

Публікації

1. Хоменко В.М. , Жежера А.О.Модернізація України як шлях до формування економіки знань// Вісник ПДАБА.- 2013. – С. 49-53.

2. Хоменко В.М., Калініна О.А. Проблеми оновлення відносин власності в Україні // Вісник ПДАБА 2013. – № 3 . – С. 53-61.

3. Проблеми оновлених відносин власності в Україні. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – Дніпропетровськ ; ПДАБА-2013– №3 – С. 57-61.

4. Модернізація як шлях до економіки знань. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – Дніпропетровськ ; ПДАБА-2013– №3.– С. 49-53.

5. Проблеми інтеграції України у світове господарство.”Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук”.- ч. I.- Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013.- С. 220-222.

6. Проблеми формування стратегії інноваційного розвитку економіки України. “Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо-, і мікрорівнях економіки”.- Дніпропетровськ, 2016. – С. 5-6 .

7. Обгрунтування необхідності та визначення умов переходу України до нової моделі економіки. “Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії”. Дніпропетровськ, 2016. – С. 20-23.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх