?>

Наукові спрямування

Методика викладання російської мови як іноземної

Володіння мовами

Українська, Російська мовавільно

Англійська моварівень А1

Польська моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

кандидат філологічних наук, викладач

Кассіна
Тетяна
Андріївна

Дисципліни

Російська мова як іноземна more

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Phone:

міськ. 756-34-09; внутр. 4-09

E-mail

interproject@mail.pgasa.dp.ua.

Наукова діяльність

відсутня

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 1969р закінчила Дніпропетровський державний університет, з 1972 року працювала викладачем кафедри російськоі мови ДДУ. У 1983 році захистила кандидатську дисертацію. З 1985 р. працювала у Гданському університеті (Польща). З 1989 р працювала доцентом кафедри лінгвістичноі підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету. З 2017 року працює викладачем лінгвістичної підготовки іноземців у Державній академії будівництва та архітектурі.

Публікації

1. На перекрестке культур (из опыта работы с турецкими студентами) . – Навчаємо іноземців: досвід проблеми перспективи. Колективна монографія. – Дніпропетровськ: Пороги, 2009 .- С.36-41.

2. Специфика работы на занятиях по русскому языку с китайскими студентами ПО. –Наукові записки КДПУ. Серия: Мовознавство, вип. 75(5). Кіровоград. 2008.- С.240-243.

3. Текст как культура. Культура как текст. – Под ред. Новоженовой.- Изд-во Гданьского у-та. Гданьск. 2010.- С.185-192.

4. Кроскультурна комптенція: пошук інноваційних методичних підходів у практиці навчання студентів-іноземців.- Наукові записки національного у-ту Острозька академія, Серія філологічна.23, Острог,2012.- С.60-62.

5. Инновационные подходы в развитии коммуникативной компетенции студентов-иностранцев.- Ученые записки Таврического национального университетаю Серия «Филология. Социальные коммуникации». Симферополь. 2013.- С.304-308.         6.Целостно-системный подход в обучении китайских студентов на начальном этапе.- Навчаємо іноземців: досвід, проблеми, перспективи: Колективна монографія.- Дн-ськ: Адверта.2014.- 132 с.

6. «Мосты доверия « в иностранной аудитории. – Материалы VI Всеукраинской научно-практической конференции «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України. – Дніпро, 2018.- С. 30-32

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх