Наукові спрямування

Проблематика державного управління соціально-економічним розвитком України та її адміністративно-територіальних одиниць, державного регулювання соціалізаційних процесів в економіці, сталий розвиток територій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор

Каховська
Олена
Володимирівна

Дисципліни

Економічна діагностика

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Моделювання та проектування бізнесу

Управління вартістю підприємств будівельної галузі

Актуальні проблеми економіки підприємства

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

kakhovskaya.olena@pgasa.dp.uа

Наукова діяльність

У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Удосконалення планування виробничих затрат металургійного підприємства» спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Науково-методологічні основи державного регулювання динаміки соціальності в перехідній економіці» спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Член спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у ДВНЗ «ПДАБА» зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Виконавець наукової роботи кафедри за темами: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016-2020 рр.); «Вдосконалення механізму функціонування соціально-економічних систем та управління ефективністю підприємницької діяльності в сучасних умовах економічного середовища» (2021 – 2023 рр.). Опубліковано понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 3 навчальних посібника, 5 монографій, результати досліджень доповідались на більш ніж 30 наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 13/05/2021


Країна:

Назва події:

Підвищення кваліфікації за темою «Перевернутий клас при дистанційному навчанні»; онлайн майстер-клас від Belgian Education Council


foto_qualification

Дата проходження: 20/04/2021


Країна: Україна, Львів

Назва події:

Навчальний курс від Microsoft та SoftServe «Як навчати та навчатися онлайн ефективно» (10 годин)


foto_qualification

Дата проходження: 17/04/2021


Країна:

Назва події:

Науково-методичний семінар-тренінг «Зовнішня політика і комунікації в ЄС» у межах проекту Центра досконалості Жана Моне програми Еразмус+ Європейського Союзу №611625-ЕРР-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (2 кредити ЄКТС)


foto_qualification

Дата проходження: 16/12/2020


Країна:

Назва події:

Підвищення кваліфікації; пройшла навчальний курс «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» (14 акад. годин)


foto_qualification

Дата проходження: 25/04/2016


Країна: Україна, м. Київ

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


foto_qualification

Дата проходження: 20/10/2018


Країна: США

Назва події:

Empowering Women and Girls in Digital Age


foto_qualification

Дата проходження: 01/10/2018


Країна: м. Варшава - м. Краків – м. Київ.

Назва події:

Інноваційний університет лідерство.Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа.


foto_qualification

Дата проходження: 21/01/2019


Країна: Польша

Назва події:

Назва події: Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління.


foto_qualification

Дата проходження: 12/10/2019


Країна: Україна м. Дніпро

Назва події:

Освітній десант. Перфоманс освітніх майстер-класів.


Трудова діяльність

У 2000 р. закінчила Донбаський державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій», присвоєно кваліфікацію менеджера-економіста у будівництві. З 2000 по 2002 рр. аспірант кафедри економіки та управління ДонДТУ. З 2002 р. працювала на кафедрі економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ДРІДУ НАДУ) на посаді старшого викладача, з 2008 р. – доцента, з 2013 р. – професора. У 2010 р. – присвоєно вчене звання доцента. З 2009 по 2012 рр. – докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ; з 2013 – 2016 рр. – професор кафедри економіки та регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ. З 2017 р. – професор кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ «ПДАБА»; у 2019 р. – присвоєно вчене звання професора; з 2020 р. – професор кафедри економіки та підприємництва.

Публікації

1. Taisiya Krushelnytska, Olena Kakhovska, Oleksandr Kurinnyi, Olga Matveieva Main features of Ukrainian monetary policy during the post-crisis economy reformation // Banks and Bank Systems. – 2017. – Volume 12. – Issue #4. – Р. 189 – 202.

2. Каховська О.В., Комарова І.Д. Економічні та соціальні проблеми зайнятості: європейський досвід вирішення для України / О.В. Каховська, І.Д. Комарова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 25 – 30.

3. Формування та реалізація інноваційної соціально орієнтованої моделі розвитку територій в Україні: монографія / О.Ю. Бобровська, Т.О. Савостенко, О.В. Каховська та ін. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2016. – 124 с.

4. Каховська О.В. Роль децентралізації у забезпеченні добробуту населення України /О.В. Каховська / Бюджетно-податкова політика України в умовах децентралізації: монографія; за заг. ред. О.Ю. Бобровської. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – С. 73 – 80.

5. Olena Kakhovska, Olga Matveieva. The dynamic concept of competitiveness as a category of sustainable development / The development of international competitiveness: state, region,enterprise: inter.scientific confer (Lisbon, 16.12.2016) – Portugal/ – Part I. – P. 23 – 25.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх