?>

Наукові спрямування

Матеріально-технічне постачання, закупівельна діяльність, логістика, логістичні потоки, логістичні критерії, ефектинвність управління будівельним підприємством, оцінка ефективності управління ресурсами, логістичне моделювання, забезпечення ефективності управління ресурсами, облік господарської діяльності.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Іваницька
Тетяна
Євгеніївна

Дисципліни

Організація бухгалтерського облікуmore

Облік і звітність в оподаткуванніmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Бухгалтерський облікmore

Облік ЗЕД more

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В409
(четвертий поверх висотного корпусу)

Phone:

вн. 3-23; міс. 756-33-23

E-mail

tetiana.ivanytska@gmail.com

Наукова діяльність

Протягом 2009-2014 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ ПДАБА за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), за напрямком наукового дослідження «Формування стратегії економічного розвитку будівництва в Україні». Після закінчення аспірантури вона продовжує роботу асистеном на кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства. У 2015 році захистила дисертацію за темою: «Забезпечення ефективності управління ресурсами будівельних підприємств з використанням логістичних критеріїв» (науковий керівник – Н.І. Верхоглядова). В цьому ж році був присуджений вчений ступінь кандидата економічних наук. Займається науково-дослідною роботою кафедри на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016 - 2020 рр.).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 2008 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит», а також вступила до аспірантури ПДАБА, яку закінчила у 2014 р. З 2009 по 2015 роки працювала асистентом кафедри «Обліку, економіки і управління персоналом підприємства». У 2015 р. T.Є. Іваницька захистила дисертацію (науковий керівник – Н.І. Верхоглядова) і їй було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. З вересня 2015 р. Т.Є. Іваницька працює доцентом кафедри «Обліку, економіки і управління персоналом підприємства». В даний час знаходиться на стажуванні у SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG & RCC REYNOLDS CONSTRUCTION COMPANY LTD на посаді помічник бухгалтера у фінансовому відділі на два роки до серпня 2018.

Публікації

1. Іваницька Т.Є. Аналіз ефективності використання ресурсів та результатів діяльності будівельної галузі України / Т.Є. Іваницька // «Економіка і фінанси»: науковий журнал – Дніпропетровськ: – 2013. – №12. – с. 14-20.

2. Іваницька Т.Є. Оцінка ефективності управління будівельним підприємством на засадах логістичної концепції / Т.Є. Іваницька // «Моделювання соціально-економічних процесів: сучасні проблеми та їх вирішення»: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції студентів та молодих вчених – Жовті Води. – – Т.1. –  С. 28-30 .

3. IvanytskaE. Process of selecting strategies for construction enterprises / O.E. Kononova, T.E. Ivanytska // Modern transformation of economics and management in the era of globalization . ( Klaipeda (Lithuania), 2016. – P. 107-109.

4. Іваницька Т.Є. Аналіз методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції будівельного підприємства / Т.Є. Іваницька // СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ – Дніпропетровськ. – – Випуск 1 (01) –  С. 129-134 .

5. Іваницька Т.Є. Побудова бухгалтерського обліку банків в Україні / Корнєтова І.О., Т.Є. Іваницька // // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, 2016. – С. 69-72 .

6. Іваницька О.Є. Adaptation a Chart of Accounts (COA) // Т.Є.Іваницька, О.Є. Кононова, О.Л. Шпатакова // Економічний аналіз, облік та контроль в умовах інтеграційних процесів: теорія, організація та методика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. – С. 91-92.

7. IvanytskaE. Process of selecting strategies for construction enterprises / O.E. Kononova, T.E. Ivanytska // Modern transformation of economics and management in the era of globalization: proceedings of the International Scientific Conference. – Klaipeda (Lithuania): Klaipeda University, 2016. – P. 107-109.

8. Ivanytska T. Stage of decision selection and analysis od condition of the management decisions effectiveness of a constraction company // O. Kononova, T. Ivanytska // Austria S 2017. №8 – P.45-49.

9. Ivanytska T. The essence of economic analysis and its role in a construction company management / O. Kononova, T. Ivanytska // Economics&Education. International Scientific Journal. 2017. – Vol. 2, Issue 2. – P. 18-22. pISSN 2500-946X. eISSN 2592-8236.

10. Іваницька Т.Є. Ефективність управління ресурсами будівельного підприємства за логістичним підходом/ Т.Є. Іваницька // «Економіка і управління: проблеми науки та практики»: збірник матеріалів міжнародної науково – практичної інтернет – конференції – Дніпропетровськ – 2013. – С. 92 – 96.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх