Наукові спрямування

Тонка структура матеріалів, фізика руйнування мікролегованих сталей, дослідження впливу мікроструктури будівельних сталей на механічні властивості.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Іванцов
Сергій
Вікторович

Дисципліни

Фізика руйнування конструкційних матеріалів

Фізико-хімічні методи аналізу матеріалів

Металознавство

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 554(п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562)46-93-82, вн. 4-82

E-mail

lab120@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Закінчив з відзнакою у 2006 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Інженерне матеріалознавство». З 2006 по 2009 навчався у денній аспірантурі ПДАБА, працював за сумісництвом молодшим науковим співробітником Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА. У 2007 році проходив стажування у Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія» в рамках міжнародної програми TEMPUS. З 2010 по 2014 – молодший науковий співробітник Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство. Тема дисертації: «Вплив параметрів структури на кінетику руйнування мікролегованих будівельних сталей. З 2015 року старший науковий співробітник Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА, доцент кафедри Матеріалознавства та обробки матеріалів за сумісництвом.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження:


Країна: Польща, Варшава

Назва події:

Дистанційне наукове стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі»


Трудова діяльність

У 2006 році в.о. начальника ремонтно-механічного цеху ТОВ «Рибальський кар’єр». З 2006 по 2009 навчався у денній аспірантурі ПДАБА, працював за сумісництвом молодшим науковим співробітником Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА. З 2010 по 2014 – молодший науковий співробітник Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА. У 2014 голова Дніпропетровської районної ради Дніпропетровської області. З 2015 року старший науковий співробітник Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА, доцент кафедри Матеріалознавства та обробки матеріалів за сумісництвом.

Публікації

1. Иванцов С.В. Исследование влияния температурно-временных условий охлаждения на структуру и комплекс свойств малоугреродистых низколегированных сталей / В. И. Большаков, А. В. Бекетов, С. В. Иванцов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Вып. 32, ч. 1. – Днепропетровск, ПГАСА, 2005. – С. 140 –

2. Иванцов С. В. Пути повышения дисперсности феррито-перлитной структуры в микролегированных листовых сталях / В. И. Большаков, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, О. П. Носенко, А. В. Мурашкин, В. И. Куксенко, А. В. Маковская, С. В. Иванцов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Вып. 45, ч. 4. – Днепропетровск, ПГАСА, 2008. – С. 96 – 100.

3. Иванцов С. В. Исследование особенностей распада аустенита стали 10Г2ФБ при непрерывном охлаждении / В. И. Большаков, С. В. Иванцов, Г. Д. Сухомлин,
Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, А. В. Рязанова // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Вып. 48, ч. 1. – Днепропетровск, ПГАСА, 2009. – С. 105 – 109.

4. Иванцов С. В. Методика оценки изломов малоуглеродистой низколегированной стали с применением энергодисперсионного анализа / В. И. Большаков, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, С. В. Иванцов, В. Д. Лаухин // Науковий та інформаційний журнал Металознавство та термічна обробка металів: Вип. 4 (55). – Днепропетровск, ПГАСА, 2011. – С. 14 – 23.

5. Иванцов С. В. Сравнительный анализ технологических схем производства листового проката для строительных металлических конструкций. / В. И. Большаков, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, С. В. Иванцов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Вып. 64. – Днепропетровск, ПГАСА, 2012. – С. 45 – 52.

6. Иванцов С. В. Использование энергодисперсионного анализа при исследовании изломов малоуглеродистой низколегированной стали. / В. И. Большаков, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, Л. Н. Лаухина, С. В. Иванцов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Вып. 65. – Днепропетровск, ПГАСА, 2012. – С. 69 – 74.

7. Иванцов С. В. Влияние дробности деформации в черновой клети и снижение содержания углерода в сталях, микролегированных ниобием и ванадием, на формирование структуры и комплекса свойств проката. / В. И. Большаков, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, Х. А. Аскеров, С. В. Иванцов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Вып. 67. – Днепропетровск, ПГАСА, 2013. – С. 295 – 302.

8. Иванцов С. В. Влияние размера аустенитного зерна на кинетику разрушения высокопрочных строительных сталей / В. И. Большаков, Д. В. Лаухин,
А. В. Бекетов, С. В. Иванцов, А. В. Мурашкин // Металлургическая и горнорудная промышленность: Научно-техн. и производственный журнал. – № 1. – Днепропетровск, ООО «Укрметаллургинформ «НТА», 2014. – С. 70 – 72.

9. Ivantsov S. V. ССТ- diagram of high strength steel X70 (1.8977) / S. V. Ivantsov, V. I. Bolshakov, O. V. Volkova, P. R. Scheller. // New developments in Geoscience, Geoingineering, Metallurgy and Mining Economics: Freiberg, 58(2007). – Р. 113 – 121.

10. Иванцов С. В. Формирование структуры и субструктуры горячеде-формированного аустенита при контролируемой прокатке низкоуглеродистых сталей / В. И. Большаков, Д. В. Лаухин, Г. Д. Сухомлин, Р. Г. Романец, А. В. Бекетов, С. В. Иванцов, А. В. Рязанова, Н. В. Сахник // Материалы международной научно-практической конференции «Стародубовские чтения 2010» – Днепропетровск, ПГАСА, 2010. – С. 153 – 161.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх