?>

Наукові спрямування

Математичне моделювання й оптимізація трубопровідних і гідравлічних систем

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моваintermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Іродов
В’ячеслав
Федорович

Дисципліни

Методи еволюційного пошуку рішень у задачах системного аналізупереглянути

Оптимальне управління у детермінованих системахпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Індуктивний метод самоорганізації моделювання складних системпереглянути

Математичні методи теорії прийняття рішеньпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В203 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-49, міськ: (056) 756-33-49

E-mail

vfirodov@i.ua

Наукова діяльність

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на тему «Методи еволюційного пошуку для дослідження і оптимізації трубопровідних систем енергетики», Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова АН України. Участь у наукових конференціях в галузі будівництва та математичного моделювання.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Освіта - Дніпропетровський державний університет 1970 р., гідроаеродинаміка. Аспірантура - Енергетичний інститут ім. Г.М. Кржижановського (Москва), 1974 р. – кандидат технічних наук, теоретичні основи теплотехніки. З 1974 р. робота на кафедрі теплотехніки та газопостачання Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. 1975 р. – доцент кафедри. 1983-84 рр. – наукове стажування на кафедрі енергетики університету Сараєво. 1991 р. - 1992 р. – професор кафедри теплотехніки та газопостачання. 1991 - 1996 рр. та з 2009 р. – завідуючий кафедрою теплотехніки та газопостачання. З 1991 р. – директор КНВП «Енергокомплекс». Академік Української академії інформатики.

Публікації

1. Irodov V. F. Convergence of the evolutionary algorithms for optimal solution with binary choice relations / V. F. Irodov, Yu. V. Khatskevych // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2017. – Вип. 98. – С. 91-96. – (Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве).

2. Чорноморець Г. Я. Розв’язання задачі синтезу системи автономного теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2017. – Вип. 98. – С. 185-190. – (Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве).

3. Левкович О. О. Математичне моделювання повітряно-водяної системи автономного теплопостачання / О. О. Левкович, Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Днепр : ГВУЗ ПГАСА, 2017. – №101. – С. 146–151. – (Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении).

4. Богомол Д. Е. Алгоритмы эволюционного поиска в задачах идентификации параметров водяных систем отопления / Д. Е. Богомол, В. Ф. Іродов, О. О. Левкович, А. А. Чернойван // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Днепр : ГВУЗ ПГАСА, 2017. – №101. – С. 54–59. – (Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении).

5. Барсук Р. В. Рішення задачі оптимізації конструкції водогрійної теплогенеруючої установки на пелетах / Р. В. Барсук, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. науч. трудов. – Днепр : ГВУЗ ПГАСА, 2017. – №101. – С. 17–23. – (Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении).

6. Иродов В.Ф. Идентификация параметров водяных систем отопления в условиях эксплуатации как составная часть инвестиционного проекта / В. Ф. Иродов, А. А. Чернойван // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 92. – С. 62–66.

7. Чорноморець Г. Я. Математичне та інформаційне забезпечення для розрахунків та проектування трубчастих газових нагрівачів, розташованих у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2. – С. 25-31.

8. Чорноморець Г. Я. Збіжність рішень Парето оптимізації інноваційного проекту будівництва з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вип. 92. – С. 173-177. – (Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве).

9. Чорноморець Г. Я. Стосовно питання багатокритеріального відбору у задачах синтезу з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. Іродов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вип. 94. – С. 190-195. – (Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении).

10. Ткачева В. В. Использование квазидвумерной математической модели для расчета теплового и гидравлического режимов трубчатого газового нагревателя / В. В. Ткачева, В. Ф. Иродов // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 94. – С. 174–179.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх