Наукові спрямування

Стилістика,переклад, методика викладання іноземних мов, культурологія.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французька моварівень В2

Англійська моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Викладач

Ільєва
Катерина
Анатоліївна

Дисципліни

Англійська мова.

Ділова англійська мова

Англійська науково-технічна мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

ilyeva.katerina@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

1995 - Вища освіта: Дніпропетровський державний університет спеціальність – філолог, викладач англійської мови та літератури.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Працює в ПДАБА з 1995р.З 2000 по 2003р.р. навчалася у денній аспірантурі на кафедрі ін.мов за спеціальністю «Романські мови «(УДХТУ).З 1995 по 2001р.р.працювала на кафедрі іноземних мов ПДАБА (зав.каф.,доц.Шашкіна Н.І.).З 2008 працює на кафедрі інтенсивного навчання іноземним мовам.

Публікації

1. Ильева Е.А. О контрастивном исследовании текстообразующих параметров дискурса // Одесса Запоріжжя „Освіта” квітень 1998 –С.24-26.

2. Ильева Е.А. Об Обучении устной речи студентов технического ВУЗа на современном этапе // Стародубовские чтения, ПДАБА, квітень 1999 –С. 126-128.

3. Ильева Е.А. К вопросу перевода поэтического текста // Минск «От слова к тексту» МГУ 2000 –С. 144-146.

4. Тютюнник В.Ю., Ільєва К.А.Інтегрований урок як форма навчання, що с прияє розвитку професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції. Матеріали науково-практичного семінару «Мова і право» (09 листопада 2016 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Дніпро: ДДУВС, 2016. С. 24-39/ 0, 42 у.д.

5. Integration Into Innovation Society Through Education For All.//Людина і світова глобалізація: перспективи там межі розвитку. Міжнародна наукова конференція. (25.11-26.11.2010р.) Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.С.49-51.

6. Humanistic orientation as a personality-oriented approach to foreign languages learning.TyutyunnikV.Yu., IlievaYe. A. Стр. 135-137.//Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики», ДНУ ім. Олеся Гончара. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра англійської мови, Дніпропетровськ, 8-9 грудня 2011 р.

7. Katerina Ilyeva, Vera Tiutiunnik, Maria Storoubel. Aims of content and language integrated learning in Ukraine. //Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку : Тези Міжнародної наукової конференції. – Дн-вськ: ДНУЗТ ім.акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2011. – с. 84 – 85.

8. Тютюнник В.Ю., Давиденко Ю.Є., Ільєва К.А. Деякі особливості антонімічних відносин у російській та англійській термінології урбоекології. Матеріалинауковогосемінару «Мова і право», 12 листопада 2015 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – Д.: Адверта,  с. 51-53

9. Дегтярьова Ю.В., Ільєва К.А. Кузнєцова К.С. Теоретичні основи конструктивістського підходу до навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах.Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ до збірки Всеукраїнської конференції.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх