?>

Наукові спрямування

Проблеми регіональної та міжнародної економіки.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень С2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Гончарова
Катерина
Володимирівна

Дисципліни

Економіка зарубіжних країнmore

Міжнародний маркетингmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Міжнародний аутсорсингmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Phone:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

yllozure@mail.ru

Наукова діяльність

В 2011-2015 рр. приймала участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки за темою: «Інноваційні та інвестиційні важелі сталого розвитку локальних та регіональних економік в умовах глобалізації та Європейської інтеграції» (номер держреєстрації № 0111U006488). Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Трансформація національних та регіональних соціо-економічних та еколого-економічних систем в умовах економічної глобалізації та Європейської інтеграції України» (2016-2020 рр.) за розділом І. Соціо-екологічні та еколого-економічні важелі сталого розвитку України та її регіонів в ході європейської інтеграції та в умовах постіндустріальної глобальної економіки. У 2013 році захістіла кандидатську дісертацію за спеціальністю 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Регіональна політика формування кластерів екологоузгодженого будівництва» (ДК № 016765). У 2015 році присвоєне вченне звання доцента (12ДЦ № 044048). З 2016 року у складі колективу молодих учених кафедри міжнародної економіки ПДАБА виграла всеукраїнський конкурс та грантове фінансування дослідження протягом 2016 - 2018 рр. від Міністерства Освіти і Науки України на тему «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної політики зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів України та ЄС» (ДР № 0116U006047).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 2009 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури» за спеціальністю «Міжнародна економіка». З 2011 року працювала асистентом кафедри міжнародної економіки, з 2013 року – доцент кафедри міжнародної економіки.

Публікації

1. Гончарова К. В. Сучасні теоретичні підходи оцінки економічного добробуту у міжнародній економічній статистиці// Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 90. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014.

2. Гончарова К. В. Сучасні моделі експортного ціноутворення у глобальному маркетингу//Економічний простір:Збірник наукових праць. – № 92. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014.

3. Орловська Ю.В., Гончарова К.В, Вертелецька О.М. Методичні вказівки до самостійної  роботи з дисципліни «Методи економіко-статистичних досліджень» для студентів спеціальності 8.03050301 – «Міжнародна економіка» денної форми навчання- Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014.– 6 с.

4. Гончарова К.В, Вертелецька О.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародний маркетинг» для студентів напряму підготовки 6.030503 – «Міжнародна економіка» денної, заочної та дистанційної форм навчання – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 6 с.

5. Орловська Ю. В., Гончарова К.В. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу «Економіка зарубіжних країн» для студентів спеціальності 6.030503 – «Міжнародна економіка» денної, заочної та дистанційної форм навчання– Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 46 с.

6. Гончарова К. В. Методи врахування коливання валютних ризиків при зовнішньоекономічній діяльності підприємства//Економічний простір:Збірник наукових праць. – № 93. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015.

7. Vovk M.S., Kvactun O.O., Goncharova K.V. Informational-analytical providing of green building economic policy. Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016.- p.72-75. ISBN 978-3-903115-63-7http://conf.at.ua/25.11.2016_avstrija.pdf

8. Vovk M.S., Mashchenko S.O., Goncharova K.V.Trends in the development of national and world science: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2016. – p.44-47. ISBN 978-617-7214-44-0. http://conf.at.ua/28.12.2016_germanija.pdf

9. Орловська Ю.В., Гончарова К.В., Мащенко С.О., Дригола К.В. Обґрунтування системи індикаторів для оцінки реалізації програм зеленого будівництва в старопромислових регіонах та їхнього впливу на суспільний добробут // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА. – №123- 2017. – С.212 – 23

10. Чала В.С., Гончарова К.В., Мащенко С.О. Систематизація сучасних економічних інструментів щодо підтримки зеленого будівництва в ЄС. Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх