Наукові спрямування

Займається дослідженням фізико-хімічних властивостей та визначенням оптимального складу будівельних матеріалів, розробкою методів зниження токсичності промислових відходів та застосування їх в якості домішок до бетона, проблемами екологічної безпеки.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізики, секретар Вченої ради ННІ ІОТ

Голубченко
Тамара
Миколаївна

Дисципліни

Фізична та колоїдна хімія

Органічна хімія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 222а (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-34

E-mail

holubchenko.tamara@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Кандидат хімічних наук, доцент. Закінчила хімічний факультет ДНУ. Працює на кафедрі з 1981р. У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтез, строение и реакции I-замещенных дигидробензо- и пиридопиридинов» (науковий керівник – профессор Шейнкман А. К.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Кандидат хімічних наук, доцент. Закінчила хімічний факультет ДНУ. Працює на кафедрі з 1981р. У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтез, строение и реакции I-замещенных дигидробензо- и пиридопиридинов» (науковий керівник – профессор Шейнкман А. К.).

Публікації

Є автором 83 наукових праць, в тому числі 6 авторських свідоцтв та патентів, 17 методичних вказівок.

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Фізична хімія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочної форми навчання / С. І. Нейковський, Т. М. Голубченко, Н. В. Аміруллоєва, Г. О.Грищенко, І. Л. Коваль//Дніпро: ПДАБА, 2018. – 33с.

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Хімія з основами біогеохімії» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» заочної форми навчання / Т. М. Голубченко, Г. Г. Вдовкіна, Н. В. Аміруллоєва // Дніпро: ПДАБА, 2018. – 32 с.

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / С. І. Нейковський, Т. М. Голубченко, Н. В. Аміруллоєва, Г. О. Грищенко, І. Л. Коваль // Дніпро: ПДАБА, 2019. – 33 с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична та колоїдна хімія» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 101 «Екологія» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Н. В. Аміруллоєва, Т. М.Голубченко, С. І. Нейковський // Дніпро: ПДАБА, 2019. – 31 с.

5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична хімія» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укладачі: Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В., Нейковский С. І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2017.–23 с.

6. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Хімія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» денної та заочної форм навчання» / Укладачі: Голубченко Т. М., Вдовкіна Г. Г., Аміруллоєва Н. В. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 22 с.

7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: Нейковський С. І., Вдовкіна Г. Г., Голубченко Т. М. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 25 с.

8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія і санітарно-хімічний аналіз» (Частина 2. «Кількісний аналіз») для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Аміруллоєва Н. В., Голубченко Т. М.–Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017.–21 с.

9. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу “Органічна хімія” за темою “Вуглеводні” для студентів напряму підготовки 6.060101 “Будівництво ” денної, заочної та дистанційної форм  навчання / Укладачі: Вдовкіна Г. Г., Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 36 с.

10. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Фізичної та колоїдної хімії” для  студентів напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» та 6.060101 «Будівництво» денної, заочної  та  дистанційної форм навчання / Укладачі: Нейковський С. І., Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В., Коваль І. Л. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 34 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх