Наукові спрямування

Фізика твердих тіл та рідин. Дослідження фазових перетворень в твердих речовинах ВаТіО3 електромагнітними методами.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Французька моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Головянко
Анатолій
Олександрович

Дисципліни

Загальна фізика

гідравлика – фізика рідин та газів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 411 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

моб. 099-610-59-32

E-mail

laran-43@mail.ru

Наукова діяльність

Наукова діяльність розпочалась в 1964р. У ВФНИИЕОМ (м. Москва), де я проходив переддипломну практику, це інститут по розробці електронних обчислювальних машин, їх програмування та використання. Я займався розробкою і створенням програмного імпульсного генератора для запуску рубінового лазера (потужністю 1.5 Вт), під променем якого рухався столик, при проходженні запрограмованих точок генератор включав лазер і енергією світла робив отвір або припалював деталь. Продовжив наукову діяльність у 1966 р. в ИП при АНССР (м. Ленінград) в інституті напівпровідників де я виконував дипломну робоу по вивченню електро-оптичних властивостей прозорих напівпровідників яку з відзнакою захистив в ДГУ, був рекомендований в аспіратнуру кафедри електро-фізики і після зарахування на аспірантуру продовжив роботу по вивченню елктрооптичних властивостей BaTiO3, та твердих розчинів на його основі, вивчаючи процеси при фазових переходах. Після захисту в 1971р. кандидатської дисертації залишився працювати ст. науковим співробітником для виконання гос.-договірної роботи по створенню спецп’єзокераміки для вивчення твердих матеріалів. В 1972 році перейшов на викладацьку роботу в ДІСІ одразу старшим викладачем, а потім доцентом кафедри.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після завершення Дніпропетровського державного універсітета в грудні 1966 р був направлений на роботу інженером Приладобудівельного заводу в м. Виборг, де пропрацював менше року, маючи рекомендацію до вступу в аспірантуру в жовтні місяці 1967, був зарахований аспірантом ДГУ кафедри фізики. За час навчання в аспірантурі проводив всі необхідні дослідження, результати яких були викладені на наукових всесоюзних конференціях в м. Воронежі, м. Москві, м. Ризі, а також викладені в наукових статтях в журналі «Кристалографія» (м. Москва), «Успіхи фізичних наук» (м. Львів) та інших. По результатам наукових досліджень було одержано п’ять авторських свідоцтв на винахід. Після закінчення аспірантури і захисту десертації працював півроку старшим науковим винахідником по виконанню госпдоговірної теми на кафедрі фізики ДГУ. Після цього з 1.09.72 р перейшов працювати викладачем кафедри фізики ДІСІ, де і зараз працює доцентом. За час роботи в ДІСІ займався вивченням властивостей рідин електрооптичним методом (ефект Керра). Декілька років був керівником госпдоговірних тем по використанню п’єзокераміки для вивчення процесів в водах морських глибин. З 1982 по 1985 р виконував обов’язки завідуючого кафедри фізики. Після цього працював завідуючим підготовчого відділом ДІСІ до 1998 р. З 1998 працював доцентом кафедри в ІБФО. Зараз знову працює доцентом кафедри фізики ПДАБА, де працював працює з іноземними громадянами, а також у франко-українському проекті для українських та іноземних громадян. В період з 1976р пройшов дев’ятимісячну підготовку в КГУ по вивченню французької мови, після цього працював в АНДР (Алжир) в Аннабінському університеті професором фізики протягом трьох років з 1977 по 1981 р, де займався проблемою використання сонячної енергії. За час роботи вів всі необхідні види занять (лекції, практичні, лабораторні роботи) як з вітчизняними,так і зарубіжними студентами за кордоном і в Україні. Вільно володію російською, українською, французькою мовами і на них вів і веду заняття. Багато років працював у приймальній комісії академії (очолював предметні комісії). Забезпечював прийоми на ПО та зарахування після ПО в інститут. Весь час педагогічної роботи в ДІСІ безперервно займався науковою роботою і розробкою методичних посібників як для студентів, так і для слухачів ПО та іноземних студентів та керував госп договорами. Опубліковано понад 60 наукових праць. Отримано 8 авторських свідоцтв на винаходи. Виступав на різного роду конференціях - вітчизняних і зарубіжних. Надруковано понад 25 методичних посібників та вказівки російською українською та французькою мовами.

Публікації

1. Головянко А.О, Сафонов В.В. Про можливості оптичного моделювання зашумленості в міській забудові//Доклад на МТНК, м. Санкт-Петербург,1994р., 2/1.

2. Головянко А.О., Мартиненко С.П. Методичні вказівки для підготовки до вступного іспиту з фізики//Дніпропетровськ ПДАБА, 1992р., 18/20

3. Головянко А.О., Акімов С.В. Оптичний ділатометр для вимірювання малих деформацій на базі гоніометра//УФЖ,т.2,№4,Київ,1996р.,4/2

4. Головянко А.О., Іванцов І.Ф. Визначення коефіцієнта тертя при транспортуванні залізобетонних споруд//Матеріали НТК, м. Полтава, 1995р.,3/1

5. Головянко А.О., Іскра В.С. Вплив зовнішнього середовища на коливання стрижневих конструкцій//Вісник академії №7, 2007р., с. 26-29

6. Головянко А.О., Шатов С.В. Контроль механічних напруг електрооптичним методом//Науковий звіт технічної кафедри ПДАБА, 2009р., с. 1-10

7. Головянко А.О, Карасев Г.Г. Розробка конструкцій теплового насосу для приватного житлового будинку//підготовлено до друку Вісник академії, с. 5

8. Головянко А.О., Дікарєв Б.М. Міжнародна система одиниць – SI (французькою мовою)//Дніпропетровськ, ПДАБА, 2012р., 12с

9. Головянко А.О, Карасев Г.Г. Контрольні завдання з фізики для студентів заочників ІНСО//Дніпропетровськ, ФДП ІБФО, ПДАБА, 2011р., с 12

10. Головянко А.О, Стєбловцев В.А. Методичні вказівки для проведення модульного контролю з гідравліки//Дніпропетровськ, ПДАБА, 2011р., с. 30.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх