Наукові спрямування

Дослідження осідань та кренів великорозмірних фундаментів, підсилення та реконструкція фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Головко
Сергій
Іванович

Дисципліни

Підсилення основ і фундаментів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В902 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ: (0562) 47-02-63

E-mail

golovko_pgasa@gmail.com

Наукова діяльність

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію. Керував роботою з діагностики основ, фундаментів і будівельних конструкцій Запорізької, Южно-Української та Хмельницької АЭС, об’єктів промислового і цивільного будівництва. Головний інженер проектів (об’єкти – Запорізької та Чорнобильської АЕС, 120 об’єктів у Дніпропетровській області і регіонам України). У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичні засади закріплення основ будівель та споруд ін’єкцією розчинів під високим тиском». Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук Д 08.085.02 (ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпро) та Д 44.052.02 (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава). Під науковим керівництвом захищена одна кандидатська дисертація. Є автором і співавтором понад 60 наукових праць, серед яких 2 нормативні документи, 1 монографія, 1 патент.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1978 р. закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ), отримав спеціальність інженера-будівельника і працював молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини інституту. 1980-1982 рр. служба у ЗС СРСР – майстер, начальник спеціалізованої ділянки управління інженерних робіт. 1982-1985 рр. – аспірант кафедри основ і фундаментів ДІБІ. З 1990 р. – доцент кафедри основ і фундаментів та провідний науковий співробітник галузевої лабораторії атомних електростанцій. З 1996 р. до сьогодні завідувач Комплексного відділу проблем будівництва в особливо складних інженерно-геологічних умовах науково-дослідної частини ДВНЗ ПДАБА. З 2001 р. – докторант кафедри основ і фундаментів. З 2012 р. по теперішній час – професор кафедри основ і фундаментів.

Публікації

1. Головко С.И. Экспериментальные исследования осадок зданий при динамических нагрузках и результаты восстановительных работ / Е.М.Бикус, А.С. Головко, С.И. Головко, В.Л. Седин, Н.Е.Шехоркина, А.Ю. Лазебник // Будівельні конструкції. – К.: НДІБК, 2011. – Вип. 75, кн. 2. ‑ С. 356-263.

2. Головко С.І. Розрахунок основ, армованих методом цементації під високим тиском / С.І. Головко // Строительство, материаловедение, машиностроение. ‑ Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 201 ‑ Вып.65. ‑ С.171-176.

3. Головко С.І. Підготовка основ фундаментів в системах малоповерхового житлового будівництва / С.І. Головко // Сб. науч. тр. Диагностика в строительстве. ‑ Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 201 ‑ Вып.68. ‑ С.113-119.

4. Головко С.И. Устройство, эксплуатация и техническая реабилитация фундаментов в сложных условиях при плотной застройке / С.И. Головко // Строительство, материаловедение, машиностроение. ‑ Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 201 ‑ Вып.67. ‑ С.101 – 106.

5. Головко С.И. Исследования свайных фундаментов в обводненных лессовых грунтах / С.И. Головко // Сб. научн. тр. (Галузеве машнобудування, будівництво). – Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2013. – Вип. 3(38). – С 102-106.

6. Головко С.И. Выравнивание кренов сооружений и усиление оснований инъекцией цементных растворов / С.И.Головко / Проблеми розвитку міського середовища. – Київ. НАУ, 2014. – Вип. 2(12). – С. 192 – 200.

7. Головко С.И. Исследование стабильности инъекционных растворов на основе цемента / С.И. Головко, Н.Е. Шехоркина // Zbior raportow naukowych. Nauka dzisiaj. Oferty (29.2014-30.11.2014) – Warszawa, 2014. ‑ P.16-21.

8. ГоловкоС.И. Исследование динамических характеристик зданий в дальнем поле источника колебаний / С.И. Головко, А.С. Головко, С.Н. Горлач, Ю.Г. Креймер, В.Ю. Ульянов // Сб. научн. тр. (Галузеве машнобудування, будівництво). – Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2015. – Вип. 1(43). – С. 202-207.

9. ГоловкоС.И. Особенности геотехнического строительства в Приднепровском регионе Украины / Седин В.Л., Головко С.И., Большаков В.И. // Будівельні конструкції. Випуск 83 : Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування : міжвід. наук.-техн. зб. наук. пр. / ДП НДІБК. – Київ, 2016. – Кн. 1. – С. 47-57.

10. Головко С.І. Крени споруд жорсткого типу / С.І. Головко / Будівельні конструкції / Будівельні конструкції. Випуск 83 : Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування : міжвід. наук.-техн. зб. наук. пр. / ДП НДІБК. – Київ, 2016. – Кн. 2. – С. 504-512.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх