?>

Наукові спрямування

Містобудування, реконструкція та формування архітектурного середовища житлової, громадської та промислової забудови; соціальне житло; адаптація будинків до потреб громадян з обмеженими можливостями; охорона пам’яток архітектури, мистецтва і природи; виконання нормативно-правових основ архітектурного проектування, узгодження і реалізації проектів; розвиток системи архітектурної освіти з орієнтацією на передові архітектурні школи світу; впровадити в практику систему інтернатури та ін.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат архітектури, професор, заслужений архітектор України, член-кореспондент Української академії архітектури

Гаврилов
Іван
Миколайович

Дисципліни

Нормативно – правові основи архітектурного проектуванняпереглянути

Архітектурне проектуванняпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 490 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 3-37; міс. 756-93-37

E-mail

відсутня

Наукова діяльність

У 1960 р. закінчив художньо-графічне педагогічне училище у м. Курск (з відзнакою). Кандидат у майстри спорту з важкої атлетики, тричі був чемпіоном Курської області. У 1966 р. закінчив архітектурний факультет Інституту живопису, скульптури та архітектури їм. І.Ю. Рєпіна, м. Ленінград (Петербург). 123 роками раніше у цьому будинку – в Академії художеств – навчався художник і поет Т.Г. Шевченко. Закінчив заочно аспірантуру у Київському науково-дослідному і проектному інституті містобудування (1984-1988 р.р.). У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію за напрямком (18.00.04) «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура та планування сільськогосподарських населених місць» на тему: (АХ 001277):«Градостроительные преобразования территории жилой застройки в городских поселениях железнорудных районов Кривбасса». Професор кафедри архітектурного проектування (ПР-АР№000413) (1995), доктор філософії (2011), провідний вчений і практик у будівельній галузі, містобудуванні та архітектурі, вищій освіті. Член редколегії бюлетеня "Будінформ" НТЦ "Будівничий".

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Працював архітектором, керівником групи та секто¬ру інституту "Чувашцивільпроект" (1966-1970 рр.); зас¬тупником, головним архітектором м. Кривий Ріг (1970 р., 1975- 1982 рр.); головним архітектором Дніпропетров¬ської області (1982-1992 рр.); керівником Дніпропетров¬ського регіонального центру ліцензування, атестації та сертифікації у будівництві (1993-2008 р.р.). Після захисту кандидатської дисертації у Київському інженерно-будівельному інституті містобудування за сумісниц¬твом працював у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури доцентом (1990 р.), профе¬сором (1995 р.), завідувачем кафедри історії, теорії архі¬тектури і архітектурної графіки (2000-2003 рр.). Забезпечив створення, акредитацію та функціонування кафедри дизайну архітектурного середовища, яку очолював з 2003 р. Був завідувачем кафедрою архітектурного проектування (2009), а також кафедри архітектурного проектування та дизайну (2014-2015). В наступний час працює професором. Член вченої та науково-методичної рад Придніпровської академії, а також архітектурного факультету. З 1982 р. І.М. Гаврилов – голова, з 1993 р. – член Дні¬пропетровської обласної та міської Дніпропетровської містобудівної рад. Голо¬ва, заступник голови об¬ласної комісії щодо ліцен¬зування учасників буді¬вельної діяльності (1993-2008 рр.), а також атеста¬ції спеціалістів, виконуючих проекти та будівельні роботи у складних інже¬нерно-геологічних умовах (2000-2008 рр.). Заступ¬ник голови правління Дніпропетровського відді¬лення Українського фонду культури (2000-2008 р.р.). Автор, співавтор біль¬ше 150 архітектурних і міс¬тобудівних проектів, серед яких: близько 30 проектів у республіці Чувашія (Росія), у тому числі – 6 проектів детального планування та забудови житлових районів у м. Чебоксари, Шумерля, Новочебоксарську і ряд громадських будинків – Чебоксарського міськвиконкому, музею В.І. Чапаєва, спорткомплексу; художньо-графічного і музикально-педагогічного факультету Чувашського педінституту та інші; Техніко-економічне обґрунтування та генеральний план розвитку м. Кри¬вий Ріг (1981-1983 рр.); Детальне планування централь¬ної частини Соцміста; 23 житлових районів, мікрорайонів і кварталів; Проект генерального плану розвитку м. Павлоград (сумісно з групою авторів «Діпромісто», 1985 р.); а також ряд пам’ятників: Проект реконструкції площі Визволення у м. Кривий Ріг (з встановленням танка, 1970 р.); Пам’ятник комсомольцям-підпільникам у м. Кривий Ріг (сум. скульп. О.В. Васякін, 1981 р.); Проект реконструкції братських поховань та пам’ятних знаків радянським воїнам у с. Аули та Військове Дніпропетровської області (1985 р.); реконструкція могили запорізького кошо¬вого отамана І. Сірка біля с. Капулівка Нікопольского району Дніпропетровської обл. (сум. арх. О. Гаврилов, диз. В. Гаврилов, скульп. Г. Логвинов, П. Логвинов, 1990 р.), та пам’ятник воро¬тарю С. Перхуну у м. Дніпропетровськ (сум. арх. В. Положій, скульп. Б. Волков, С. Жиляк, 2005 р.). І.М. Гаврилов автор понад 760 публікацій, у тому числі наукових – 84, навчально-методичних – 18, графічних – 325, інформаційних – 190, у т.ч. каталог «Будівельна діяльність Придніпров’я» (2004 р.), а також поетичних – 238, у тому числі: збірки поезій «Мгновенья лет» (1999 р.) та «Поэтические сюжеты» (2013 р.) з авторськими малюнками (псевдоним – Гаврилов-Тверской), яка посіла грамоту за I місце у номінації «Лірика» X Обласного міжвузівського Конкурсу – 2014 «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання». Як експерт виконав біля 400 експертних висновків та рецензій на документи замовників щодо будівельної діяльності; 37 відгуків на науково-методичні роботи (реферати докторських і кандидатських дисертацій, навчальні посібники, книги у напрямку архітектура і містобудування); а також 30 рецензій на архітектурно-містобудівні проекти. Як архітектор і художник, для якого образотворче мистецтво є одним з основних засобів пізнання об’ємно-просторового архітектурного середовища, виявлення й зображення естетичних якостей забудови, елементів життєдіяльності та природи, створив понад 200 образотворчих робіт (живопис, графіка, портрети, пейзажі, екслібриси), зробив ряд персональних виставок у м. Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ. І.М. Гаврилов вперше в Україні обґрунтував: правові компенсаційні витрати в умовах реконструкції територій забудови та знищення громадських і житлових будинків по їх відновлювальній вартості з урахуванням демографічного складу родин; необхідність перегляду теплотехнічних норм огороджуючих конструкцій житлових будинків, зокрема садибного типу; містобудівні перетворення житлової забудови в умовах розвитку залізорудних районів Кривбасу; обґрунтував та впровадив систему ліцензування у будівельній діяльності, а також атестації і сертифікації фахівців, виконуючих роботи в складних інженерно-геологічних умовах області. Науково обґрунтував пропозиції, які внесені до Кабінету Міністрів України щодо підвищення темпів соціально-економічного розвитку країни для входження у двадцятку розвинутих держав Європи. У складі авторської групи Академії виконана науково-дослідна робота «Розробка збірного синергетичного покриття тротуарів, автодоріг, злітно-посадочних смуг аеродромів та великих площ», яка отримала 4 патенти та високу оцінку вченої ради академії. Є мета впровадити ці винаходи у життя, в першу чергу у Дніпропетровській області. Діяльність Гаврилова висвітлена у переліку 80 найменувань газет, журналів, збірників і книг, у тому числі: збірниках персонального складу Української академії архітектури (2002 р., 2007 р.), «Енциклопедії Криворіжжя» (2004 р.), документальній повісті «Лицар її величності» (С. Левенець, 2005 р.), книзі «Днепропетровск, архитекторы» (2006 р.), прийняв участь у 9 національних науково-популярних біографічних програмах та виданнях: збірнику «Світло у вікнах. Життя видатних людей» (А. Лазаренко, 2007 р.), «Енциклопедії сучасної України» (2008 р., том 8), «Київський літопис XXI століття. Науковий потенціал України» (2009 р.), «100 провідник будівельників та архітекторів України» (2010 р.), «Золотий фонд нації. Золоте сузір’я України» (2011 р.), «Хто є хто в будівництві та архітектурі» (2013 р.), а також «Золотий фонд нації. Національні лідери України» (2014 р.). Став дипломантом окремих з них. Керував дипломними проектами студентів-архітекторів (33) рівня спеціаліст магістр, а також аспірантами. Сумісно виконано біля 25 проектів планування та перебудови центрів міст і сільських населених пунктів (Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Петриківка, Юріївка, Широке та ін.). Окремі з них: – «Програма внутрішніх туристичних маршрутів по історико-культурних місцях Дніпропетровської області» (арх. Н.Тарасова, Н. Ялова. Проект посіл диплом I ст. з ознакою на щорічному огляді-конкурсі кращих архітектурних проектів студентів вузів України, 2002); – «Модульно-блочна система адаптації загальноосвітніх шкіл до потреб дітей-інвалідів» (маг. А. Сотнікова, 2010 р., розроблено 7 вариантів архітектурно-планувальних рішень); – «Принципи архітектурно-дизайнерського формоутворення центрів Міністерства Надзвичайних ситуацій (ЦМНС)» (маг. Ю. Гудько, диплом I ст. на щорічному конкурсі проектів, 2011 р.); – «Дизайн-концепція музею Любові у м. Дніпропетровську» (арх. Д. Коробко, – 2014 р., Т. Чадай, – 2015 р.). У другому проекті для стабільності сімейних браків є інформативно- декоративна пропозиція знань сумісництва партнерів по знакам зодіаку. В своїй унікальній практиці навчальної роботи при оцінці потенціальних можливостей студентів щодо навчання в магістратурі, аспірантурі, науковій або практичній та організаційній діяльності вживає для відбору кращих з них дані гороскопів, психоматриці Піфагора та ін. На підставі аналізу даних дає рекомендації. Читає лекції згідно навчальним програмам дисциплін з проведенням занять по виконанню індивідуальних практичних завдань, потім іде оцінка теоретичних та практичних знань і умінь, у тому числі: – «Основи та методи архітектурного проектування» (для виконання курсового проекту «Житловий будинок-комплекс у реконструюємому кварталі історичного міста) – для студентів 4 курсу рівня «бакалавр»; – «Нормативно-правові основи архітектурного проектування» (для спеціалістів і магістрів 5 курсу); – «Основи наукових досліджень і патентознавство» (для студентів 5 курсу рівня «магістр»). І.М. Гаврилов був неодноразово головою Державних екзаменаційних комісій по захисту дипломних робіт (проектів) у Криворізькому гірничому інституті, Дніпропетровському Державному університеті та Дніпропетровському монтажному технікумі. Це дає досвід методів підготовки кадрів інженерно-будівельної, дизайну образотворчого мистецтва та архітектурно-технічної сфер діяльності.
Нагороди:
Грамотою Державного Комітета України у справах містобудування і архітектури (1996р.).
Подякою голови Дніпропетровської обласної адміністрації (1999р.).
Грамотою ректора ПДАБА у зв’язку із 60-річчям з дня народження (1999р.).
Почесними відзнаками за заслуги перед Придніпровською Державною академією будівництва та архітектури, за вагомий особистий внесок в розвиток освіти та науки (2009р. – № 53, 2014р. – № 94).
Благословенною пам’ятною грамотою Патріарха Київської і всієї Русі – України Філарета (2002р.).
Грамотами Дніпропетровської організації Національної спілки архітекторів (2010р; 2014р.).
Грамотою Дніпропетровського обласного громадсько-патріотичного об’єднання «Примножимо славу Придніпров’я» (2012р.).
Пам’ятною медаллю «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області» головою облдержадміністрації (2014р.).
Почетной грамотой Регионального союза писателей Приднепровья (2014р.).
Почетной грамотой Международного сообщества писательских союзов, межрегионального союза писателей (2014р.).
Почетной грамотой литературно-художественного журнала «Крила» (2014р.).
Сертификатом Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації» (2014р.).
Грамотою Департаменту освіти і науки у Дніпропетровської державної адміністрації (2015р.).
Ювілейною медаллю ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 85 років» (2015р.).
Пам’ятною медаллю Дніпропетровського міського голови «За заслуги перед містом» (2016р.).
Ювілейною медаллю, присвяченої 100 років інженерно-будівельної освіти Катеринослав – Дніпропетровськ (ДІБІ – ПДАБА , 2016р.).
Медаллю «100 років будівельної освіти» за значні науково-педагогічні досягнення (ПДАБА,2016р.).
Відзнакою Президента України – Ювілейною медаллю «25 років незалежності України» (2016р.).
Призначений лауреатом ІІ Всеукраїнської премії «Працівників освіти України» Всеукраїнського благодійного фонду «Вдячність. Визнання. Надія» (2016р.).
Патентів і винаходів (у складі авторських колективів) – 4.
Участь в оглядах - конкурсах най-кращих архітектурних проектів архітектурних і художніх шкіл України (в складі журі) – 4;
Участь в роботі обласної містобудівельної ради ОДА ( член ради);
Участь в засіданнях вченої ради факультету (член ради);
Участь в роботі і засіданнях вченої ради ПДАБА( член ради);
Участь в роботі, конференціях товариства «Приумножим славу Приднепровья»

Публікації

1. Гаврилов І.М. Об основах нормативно-правовых знаний и их применении //Сб. н. т. ПДАБА Строительство. Материаловедение. Машинос-троение. – Дніпропетровськ: 2009. – С. 210-217.

2. Челноков А.В., Гаврилов І.М., Воробйов В.В.  XVIII огляд-конкурс архітектурних проектів ВУЗів України у Макіївці. /«Молодий будівельник» № 18 – Дніпропетровськ: ПДАБА, – 16.12.2009 р.

3. Гаврилов И.Н., Бодня С.В. Научные направления кафедры дизайна архитектурной среды. /Зб. н. пр. «Вісник ПДАБА», – Дніпропетровськ: – 2010. – № 12. – С. 11-16.

4. Гаврилов И.Н., Бодня С.В. Научные направления кафедры дизайна архитектурной среды. /Зб. н. пр. «Вісник ПДАБА», – Дніпропетровськ: – 2010. – № 12. – С. 11-16.

5. Гаврилов І.М. Все життя –  це боротьба, нам спокій – тільки мрія// Україна. Золотий фонд нації. Українська конфедерація журналістів. Інститут біографічних досліджень. м. Київ.  – 2014 , с. 324 – 325

6. Відгук на автореферат дисертації Карпової Світлани Миколаївни «Формування художньо-професійної культури майбутніх архітекторів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти /проф. І.М. Гаврилов, проф. Л.М. Діденко// Дн.: ПДАБА, 2013 – 2 с.

7. Відгук на автореферат дисертації Ремізової Олени Ігорівни  «Логічні структури композиційної мови архітектури», поданої на здобуття наукового ступеня доктора архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’ятників архітектури /проф. І.М. Гаврилов//Дн.: ПДАБА, 2013 – 2 с.

8. Відгук на автореферат дисертації кандидата технічних наук І.А. Височина «Композиційна організація просторової системи щодобової міграції у мегаполісі», поданої на здобуття наукового ступеня доктора архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’ятників архітектури /проф. І.М. Гаврилов// Дн.: ПДАБА, 2013 – 2 с.

9. Відгук на автореферат дисертації Шебек Надії Миколаївни «Теоретичні основи гармонізації архітектурного середовища», що подана на здобуття наукового ступеня доктора архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’ятників архітектури /проф. І.М. Гаврилов доц. Т.М. Товстик// Дн.: ПДАБА, 2013 – 2 с.

10. Відгук на автореферат дисертації Дерябіної Ольги Олексіївни «Авангардні концепції формоутворення в архітектурі клубів Харкова 1920 – 1930-х р.р.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’ятників архітектури /проф. І.М. Гаврилов// Дн.: ПДАБА, 2014 – 2 с.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх