Наукові спрямування

Ціноутворення та контроль вартості в будівництві на всіх єтапах інвестиційного процессу

Володіння мовами

Українська мова вільно

Російська мова вільно

Німецька мова задовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Старший викладач

Галич
Євген
Григорович

Дисципліни

Економіка будівництва

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1003
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

halych.yevhen@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Приймаю участь в науково-практичних семінарах з ціноутворення в будівництві, займаюсь розробкою наукових проблем зниження вартості будівельних робіт. З 1995 р. проводжу навчання інженерів- кошторисників. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016-2020 рр.) в розділі: «Дослідження питань зниження вартості будівництва». Лауреат премії імені М.С. Буднікова Академії Будівництва України (2015 р). Нагороджен ювілейною медалью 100-років вищої інженерно-будівельної освіти в Катеринославі – Дніпропетровську (1916-2016).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектуру у 1979 році. З 1979 р. по 1981 р. - служба в рядах Радянської армії (САВО). На кафедрі економіки будівництва працюю з 1981 року на посади асистента кафедри економіки будівництва. 1984-1988 аспірантура в Московському институті управління. 1988-1995 асистент кафедри економіки будівництва. З 1995 по теперішній час старший викладач кафедри ОЕіУПП.

Публікації

1. Бородин М.А., Кирнос О.И., Галич Е.Г. Экономика строительного производства. Днепропетровск: «ФЛП Дробязко С.И.», 2015. – 136 с.

2. Нормативна база списання матеріалів на собівартість будівельно-монтажних робіт і її розвиток в умовах ринкової економики / В. Ф. Залунин, Е.Г. Галич // Економічний простір № 69 2013.

3. Бородін М.О., Щеглова О.Ю., Галич Є.Г. Економічна енергія корпорацій Електронне наукове фахове видання СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ Випуск 1 (01) 2016.

4. Галич Є.Г. Алгоритм перевірки кошторисної документації. Збірка матеріалів з питаннь визначення вартості будівництва в Україні. Український експертний будівельний центр. Київ. 2016. – 129-136 с.

5. Галич Є.Г. Особливості визначення вартості будівництва. Збірка матеріалів з питаннь визначення вартості будівництва в Україні. Український експертний будівельний центр. Київ. 2017. – 137-139 с.

6. Посібник з розробки кошторисно-договірної документації./ Навчальний посібник. Галич Е.Г. , Залунін В.Ф., Бичкова Т.П. Дніпропетровськ, 2016.- 124с.

7. Посібник з розробки кошторисно-договірної документації./ Навчальний посібник. Галич Е.Г. , Залунін В.Ф., Бичкова Т.П. II частина. Дніпропетровськ, 2015.- 112с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх