?>

Наукові спрямування

Дослідження електромагнітних явищ в металургійній галузі.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мова вільно

Англійська мова задовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Aсистент

Філоненко
Ярослав
Сергійович

Дисципліни

Електротехніка у будівництвіпереглянути

Електроніка та мікросхемотехнікапереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Електропостачання та електровимірюванняпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 125
(перший поверх старого корпуса)

Телефон:

міськ. 756-33-10

E-mail

avtoel@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2011 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. В 2014 році вступив до заочної аспірантури.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

З 2011 року працює асистентом на кафедрі «Автоматики та Електротехніки» по теперішній час.

Публікації

1. Ильев И.М., Филоненко Я.С., Филоненко М.С. Развитие технологий продвижения найтов. Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. Сб. научн. трудов. – 2016. – №94. – С. 68 – 73.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка та мікро схемотехніки для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології» денної та заочної форм навчання.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх