?>

Наукові спрямування

Моделі та інструменти формування ринку об’єктів інтелектуальної власності у Придніпровському регіоні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Cтарший викладач

Филимонова
Олена
Леонідівна

Дисципліни

Економічна теоріяпереглянути

Макроекономікапереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Мікроекономікапереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В403 (четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-05, вн. 4-05

E-mail

ekote@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1982 року пішла до СШ № 76 м. Дніпропетровська, яку закінчила у 1992 року з золотою медаллю. 1992 року вступила до Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на економічний факультет, за спеціальністю «Економіка підприємства», яку закінчила 1997 року з відзнакою. Після закінчення присвоєно кваліфікацію спеціаліста «інженер-економіст». З серпня 1997 року прийнята на роботу за направленням Міністерства освіти України асистентом кафедри економічної теорії та права. З листопада 1999 року до жовтня 2002 року проходила навчання в аспірантурі Національного гірничого університету за фахом 08.01.01 «Економічна теорія». Напрямок наукових досліджень: «Формування ринку інтелектуальної власності як складової частини регіонального промислового кластера».

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

З 2005 року працюю старшим викладачем кафедри економічної теорії та права.

Публікації

1. Филимонова О.Л., Мазуркевич О.І., Завгородня Г.М. Модель формування портфелю проектів корпорації в умовах невизначеності. /Спец. випуск міжнародного наукового журналу Acta-Universalis Pontica Euxinus Дніпропетровськ-Варна, Опольський державний університет, «Економіка», 2016. 1/3

2. Филимонова О.Л., Андрейчикова А.М. Деякі історичні аспекти процесу становлення ринку об’єктів інтелектуальної власності. “Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії”.- Дніпропетровськ, 2016 с.16-20. ½

3. Филимонова О.Л., Дмитренко А. Место ІТ-бизнеса на рынке обьектов интеллектуальной собственности Украины. “Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо-, і мікрорівнях економіки”.- Дніпропетровськ, 2016.1/2

4. Чернова Л.С., Филимонова Е.Л., Мазуркевич А.И., Трифонов И.В. Применение технологии 3-Д печати в производстве деталей газотурбинных двигателей/ Теория и практика металургии. Общегосударственный научно-технический журнал № 2 (103)-2015. ¼

5. Филимонова О.Л., Мазуркевич О.І. Інноваційна складова управління програмами на підприємстві. “Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо-, і мікрорівнях економіки”.- Дніпропетровськ, 2016.1/2

6. Филимонова О.Л., Мазуркевич О. І., Антоненко С.В. Проблеми досягнення високого рівня об’єктивності оцінки письмового контролю знань студентів./ Вісник ПДАБА, 2018. 1/3

7. Филимонова О.Л., Мазуркевич О.І. Аналіз ринку об’єктів інтелектуальної власності в Україні/ Економічний простір: зб. наук. праць Дніпропетровськ: ПДАБА., 2018. 1/2

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх