?>

Наукові спрямування

Дослідження архітектури вірменських храмів та вірменських культурно-релігійних центрів

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мова вільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Єпремян
Овсанна
Артаваздівна

Дисципліни

Архітектурне проектуванняmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. 457 (четвертий поверх головного корпусу)

Phone:

вн. 4-88; міс. 47-16-11

E-mail

sanatonoyan@gmail.com

Наукова діяльність

У 2009 р. закінчила з відзнакою навчання на архітектурному факультеті ПДАБА, за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та здобула диплом магістра. У період з 2010-2014 навчалася як аспірант кафедри «Архітектурного проектування» архітектурного факультету ПДАБА, за спеціальністю 18.00.04 – «Містобудування та ландшафтна архітектура». Тема дисертаційного дослідження “Принципи формування архітектури вірменських культурно-релігійних центрів в Україні”. Науковий керівник д. арх., проф. Куцевич В. В.
За період аспірантури приймала участь з доповіддями у:
- науково-технічній конференції «Стародубовські читання». (20.04.2011, ПДАБА)
- IV науково-практичній конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи XXI ст." (2011, ПДАБА)
- науково-практичній конференції «Искусство колокольного звона: вчера, сегодня, завтра» в рамках всеукраїнського фестивалю «Дніпровський дзвін» (09.09.2011, Дніпропетровське єпархіальне управління).
- науково-практичній конференції «Вектор архітектурної освіти – прагматизм або концепція» (13.10.2011, ПДАБА).
- міжкафедральних наукових семінарах архітектурного факультету (8.12.2011, 24.04.2012 , ПДАБА)
- «74 науково-практичній конференції». Підсекція при кафедрі архітектурного проектування цивільних будівель і споруд (11.04.2013, КНУБА)
- у науково-практичній конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи XXI ст." (2013)
Приймала участь в міжнародному проекті TEMPUS SEHUD “City as an open system” specializing in “Architecture and Urban planning” 450 hours, 15 credits. Certificate № PII-19. Європейська освітня програма. Архітектура та сталий розвиток міста на основі еко-гуманістичних принципів і інноваційних технологій без втрати ідентичності. (ПДАБА, 2014-2015 р.)

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

2010-2014 - Провідний архітектор в ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Проектування нових і реконструкція існуючих житлових, громадських і промислових будівель і споруд (Виконання креслень розділу АР (ЕП, РП)). З 2011 року - Асистент кафедри Архітектурного проектування і дизайну в ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Тоноян О.А. Проблемы формирования архитектуры современных армянских храмов Украины / О. А. Тоноян // Новини науки Придніпров’я. – Днепропетровск: ПГАСА, 2011. – № 3. – С. 126-130.

2. Особенности объемно-пространственной композиции армянских храмов и комплексов / О. А. Тоноян // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Днепропетровск: ПГАСА, 2011. – № . – С. . – pис. 10. – Библиогр.: (4 назв.).

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх