У цьому розділі ми зібрали усі програми вступних іспитів

Освітня програма бакалавра

Будівництво та цивільна інженерія


Приклад творчого завдання


Архітектура та містобудування програма з малюку


Архітектура та містобудування програма з композиції


Додаток то фахових вступних випробувань з архітектури


Архітектура та містобудування для ОКР мл. спец.


Економічні теорія


Екологія


Галузеве машинобудування


Автомобільний транспорт


Автоматизація та компютерно-інтегровані технології


Матеріалознавство


Метрологія


Фізика


Землеустрій та кадастр


Автомобільні дороги та аеродроми


Комп'ютерні науки


Історія України


Російська мова


Українська мова та література


Цивільна безпека


Хімія (співбесіда)


Хімія


Освітньо-професійна програма магістра

Автомобільний транспорт


Метрологія


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології


Матеріалознавство


Міжнародні економічні відносини


Менеджмент. Логістика


Менеджмент. Менеджмент


Менеджмент. Проектний менеджмент


Менеджмент. Міжнародний менеджмент


Маркетинг


Економічні спеціальності


Фінанси, банківська справа та страхування


Облік і оподаткування


Галузеве машинобудування


Водопостачання та водовідведення


ТБВ. Будівництво та цивільна інженерія.


ТГПВ. Будівництво та цивільна інженерія.


ПЦБ. Будівництво та цивільна інженерія.


Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Архітектура та містобудування


Архітектура та містобудування додатковий


Екологія


Автомобільні дороги та аеродроми


Геодезія та землеустрій


З іноземної мови


Технічна механіка


Цивільна безпека для неспоріднених


Комп'ютерні науки


Міське будівництво та господарство


Цивільна безпека, Охорона праці


Освітньо-наукова програма магістра

Водопостачання та водовідведення


Екологія


Технології будівельних конструкцій


Теплогазопостачання та вентиляція


Промислове та цивільне будівництво


Матеріалознавство


Галузеве машинобудування


Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка


Автомобільний транспорт


Геодезія та землеустрій


Архітектура та містобудування


З іноземної мови


Технічна механіка


Цивільна безпека для неспоріднених


Цивільна безпека, Охороа праці


Комп'ютерні науки


Міське будівництво та господарство


Автомобільні дороги та аеродроми


Теплогазопостачання та вентиляція


Програми додаткових іспитів

Технічна механіка (магістр)


Географія


Фізика


Математика


Географія (співбесіда)


Хімія


Хімія (співбесіда)


up