Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


Покрокова інструкція для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною, заочною і вечірньою формами навчання

Переглянути

Покрокова інструкція для вступу за співбесідою на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання

Переглянути

Покрокова інструкція для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання

Переглянути

Покрокова інструкція для вступу на ступінь магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами навчання

Переглянути

Для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною, заочною і вечірньою формами навчання:

крок

01

початок 1 липня 2019 року


Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту


кінець 30 серпня 2019 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

початок 10 липня 2019 року


Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання


кінець 22 липня 2019 року о 18 год. 00 хв.

крок

03

початок 10 липня 2019 року


Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів


кінець 20 липня 2018 року о 18 год. 00 хв.

крок

04

початок 1 липня 2019 року


Творчі конкурси проводяться у кілька сесій

переглянути графік

кінець 22 липня 2019 року включно

крок

05

початок 17 липня 2019 року


Вступні іспити проводяться


кінець 22 липня 2019 року включно

крок

06

початок 17 липня 2019 року


Співбесіди проводяться


кінець 23 липня 2018 року включно

крок

07


Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням оприлюднюються


не пізніше 12:00 годин 20 липня 2019 року

крок

08


Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення


не пізніше 10:00 години 22 липня 2019 року


Зарахування цієї категорії вступників (за результатами співбесіди та за квотами-2) за державним замовленням відбувається Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення


не пізніше 15:00 години 22 липня 2018 року

крок

09


Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням оприлюднюється


не пізніше 12:00 годин 1 серпня 2018 року

крок

10


Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення


не пізніше 18:00 годин 31 липня 2019 року

крок

11


Зарахування вступників відбувається за державним або регіональним замовленням


не пізніше 12:00 годин 1 серпня 2019 року


Зарахування вступників відбувається за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб


не пізніше 30 вересння 2019 року

крок

12


Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти проводиться


не пізніше 9 серпня 2019 року

Для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти за іншими (крім денної) формами навчання:

крок

01

початок 2 липня 2018 року


Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту


кінець 25 липня 2018 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

початок 12 липня 2018 року


Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів


кінець 20 липня 2018 року о 18 год. 00 хв.

крок

03

початок 21 липня 2018 року


Вступні іспити проводяться


кінець 26 липня 2018 року включно

крок

04

початок 21 липня 2018 року


Співбесіди проводяться


кінець 23 липня 2018 року включно

крок

05

початок 12 липня 2018 року


Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб


кінець 6 серпня 2018 року

крок

06


Зарахування цієї категорії вступників проводиться


не пізніше до 30 вересня 2018 року

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання:

крок

01

початок 10 липня 2019 року


Прийом заяв та документів


кінець 22 липня 2019 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

початок 23 липня 2019 року


Фахові вступні випробування проводяться


кінець 25 липня 2019 року

крок

03


Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється


не пізніше 12:00 годин 01 серпня 2018 року

крок

04


Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення


не пізніше до 12:00 години 31 липня 2019 року

крок

05


Зарахування вступників за державним замовленням відбувається:


не пізніше 12:00 годин 1 серпня 2019 року


Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається:


не пізніше 30 вересня 2019 року

Для вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами навчання крім спеціальностей 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

крок

01

початок 10 липня 2019 року


Прийом заяв та документів у вступників, які претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення


кінець 23 липня 2019 року о 18 год. 00 хв.

початок 01 серпня 2018 року


Прийом заяв та документів у вступників, які претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб


кінець 23 липня 2019 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

початок 24 липня 2019 року


Фахові вступні випробування проводяться для вступників, які претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення


кінець 31 липня 2019 року

початок 10 серпня 2019 року


Фахові вступні випробування проводяться для вступників, які претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб


кінець 16 серпня 2019 року

крок

03


Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється


не пізніше 12 год. 00 хв. 01 серпня 2019 року


Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб оприлюднюється


не пізніше 12 год. 00 хв. 17 серпня 2018 року

крок

04


Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення


не пізніше 12 год. 00 хв. 05 серпня 2019 року

крок

05


Зарахування вступників за державним замовленням відбувається:


не пізніше 13 вересня 2019 року


Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається:


не пізніше 13 вересня 2019 року

Для вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами навчання за спеціальностями 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

крок

01

початок 13 травня 2019 року


Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови


кінець 3 червня 2019 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

початок 13 травня 2019 року


Складання додаткових фахових вступних випробувань проводяться для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР) здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)


кінець 31 травня 2019 року

крок

03

початок 17 червня 2019 року


Прийом заяв та документів від осіб на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання)


кінець 25 червня 2019 року

початок 17 червня 2019 року


Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування


кінець 23 червня 2019 року

крок

04

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться(додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)


02 липня 2019 року


початок 5 липня 2019 року


Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит проводяться


кінець 26 липня 2019 року

крок

05


Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення


не пізніше 5 серпня 2019 року

крок

06


Зарахування вступників за державним замовленням відбувається:


не пізніше 10:00 години 10 серпня 2019 року


Наказ на зарахування вступників видається


не пізніше 12:00 години 11 серпня 2019 року

up