Scientific interests

Проблематика державного управління соціально-економічним розвитком України та її адміністративно-територіальних одиниць, державного регулювання соціалізаційних процесів в економіці, сталий розвиток територій.

Language competence

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Scientific profile

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор економічних наук, доцент

Каховська
Олена
Володимирівна

Disciplines

Економічна діагностикаmore

Економіка праці і соціально-трудові відносиниmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Contacts

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Phone:

міськ. 756-34-77

E-mail

econompdaba@ukr.net

Scientific activity

У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Удосконалення планування виробничих затрат металургійного підприємства» спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Науково-методологічні основи державного регулювання динаміки соціальності в перехідній економіці» спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Член спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у ДВНЗ «ПДАБА» зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Опубліковано понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 3 навчальних посібника, 5 монографій, результати досліджень доповідались на більш ніж 30 наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016-2020 рр.).

Skills development


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 2000 р. закінчила Донбаський державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій», присвоєно кваліфікацію менеджера-економіста у будівництві. З 2000 по 2002 рр. аспірант кафедри економіки та управління ДонДТУ. З 2002 р. працювала на кафедрі економіки та регіональної економічної політики (ЕРЕП) Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ДРІДУ НАДУ) на посаді старшого викладача, з 2008 р. – доцента, з 2013 р. – професора. У 2010 р. – присвоєно вчене звання доцента. З 2009 по 2012 рр. – докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ. З 2017 р. – професор кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ «ПДАБА».

Publications

1. Taisiya Krushelnytska, Olena Kakhovska, Oleksandr Kurinnyi, Olga Matveieva Main features of Ukrainian monetary policy during the post-crisis economy reformation // Banks and Bank Systems. – 2017. – Volume 12. – Issue #4. – Р. 189 – 202.

2. Каховська О.В., Комарова І.Д. Економічні та соціальні проблеми зайнятості: європейський досвід вирішення для України / О.В. Каховська, І.Д. Комарова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 25 – 30.

3. Формування та реалізація інноваційної соціально орієнтованої моделі розвитку територій в Україні: монографія / О.Ю. Бобровська, Т.О. Савостенко, О.В. Каховська та ін. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2016. – 124 с.

4. Каховська О.В. Роль децентралізації у забезпеченні добробуту населення України /О.В. Каховська / Бюджетно-податкова політика України в умовах децентралізації: монографія; за заг. ред. О.Ю. Бобровської. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – С. 73 – 80.

5. Olena Kakhovska, Olga Matveieva. The dynamic concept of competitiveness as a category of sustainable development / The development of international competitiveness: state, region,enterprise: inter.scientific confer (Lisbon, 16.12.2016) – Portugal/ – Part I. – P. 23 – 25.

more

Publications for review


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
up