Освітні програми всіх спеціальностей, за якими навчають у ДВНЗ ПДАБА

Назви освітніх програм


Спеціальність:
072 Фінанси, банківська справа та страхування - Фінанси і кредит

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Підприємницька діяльність та бізнес-аналітика

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Економіка підприємства

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 075 Маркетинг - Маркетинг

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 051 Економіка - Національна економіка та бізнес

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
073 Менеджмент - Менеджмент та адміністрування

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
132 Матеріалознавство - Прикладне матеріалознавство

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
193 Геодезія та землеустрій - Геодезія та землеустрій

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування - Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
292 Міжнародні економічні відносини - Міжнародна економіка і бізнес

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
292 Міжнародні економічні відносини - Міжнародний туризм

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
071 Облік і оподаткування - Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 101 Екологія - Екологія

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 122 Комп’ютерні науки - Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 124 Системний аналіз - Системний аналіз

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 133 Галузеве машинобудування - Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 274 Автомобільний транспорт - Автомобільний транспорт

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 191 Архітектура та містобудування - Архітектура та містобудування

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 192 Будівництво та цивільна інженерія - Водопостачання та водовідведення

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 192 Будівництво та цивільна інженерія - Водопостачання та водовідведення (скорочений)

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 192 Будівництво та цивільна інженерія - Будівництво та цивільна інженерія

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 192 Будівництво та цивільна інженерія - Автомобільні дорогі та аеродроми

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 192 Будівництво та цивільна інженерія - Міське та комунальне господарство

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 192 Будівництво та цивільна інженерія - Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 192 Будівництво та цивільна інженерія - Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (скорочений)

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 192 Будівництво та цивільна інженерія - Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 192 Будівництво та цивільна інженерія - Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (скорочений)

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 192 Будівництво та цивільна інженерія - Промислове та цивільне будівництво

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
1.Б 263 Цивільна безпека - Охорона праці

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


up