Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Шановні колеги, викладачі, співробітники академії!

Ректор ДВНЗ ПДАБА
Савицький Микола Васильович

Час летить з космічною швидкістю. Ось уже останній місяць зими добігає кінця. Напередодні другого семестру 2018 – 2019 навчального року хочу поділитися з вами своїми роздумами і планами.

За цей період, після мого затвердження на посаді ректора, відбулися зміни в керівництві академії й деяких структурних підрозділах. Проректорами призначені: з науково-педагогічної роботи та розвитку – д.т.н, проф. Заяць Є. І., з наукової роботи – д.т.н., проф. Данішевський В. В., з науково-педагогічної та навчальної роботи – к.т.н., доц. Папірник Р. Б., з науково-педагогічної, кадрової та виховної роботи – к.т.н., доц. Іванцов С. В., з адміністративно-господарчої роботи –Чернець В. А. Директором Центру заочної освіти призначено к.т.н., доц. Огданського. І. Ф., його заступником – к.т.н., доц. Ткач Т. В., вченим секретарем академії –Гайдар А. М.

Працює новостворена комісія з передачі справ, яка має завершити роботу до 1 березня 2019 року.

З метою покращення роботи академії планується реструктуризація підрозділів, яка буде проведена до 1 вересня 2019 року. У рамках чинного штатного розкладу створено нові відділи – якості, маркетингу та профорієнтаційної роботи й планово-аналітичний.

Для підготовки Стратегічного плану розвитку академії структурні підрозділи готують, відповідно, свої плани розвитку. На сьогодні до ректорату надійшли пропозиції від архітектурного, економічного та механічного факультетів, Інституту безперервної фахової освіти. Слушні пропозиції щодо розвитку окремих напрямів діяльності академії подали к.т.н., доц. кафедри менеджменту, управління проектами і логістики Клімчук О. О., ст. викл. кафедри фінансів і маркетингу Галушко О. І., к. арх., доц. кафедри архітектурного проектування і дизайну Воробйов В. В., завідувач лабораторії атомних і теплових станцій Бауск Є. А. та інші.

Продовжується робота з акредитації напрямів підготовки, освітніх програм, спеціальностей і спеціалізацій. У січні академія отримала сертифікати про акредитацію 8 освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, але робота з акредитації та ліцензування спеціальностей підготовки фахівців триває. У зв’язку з введенням у дію 14 нових стандартів освіти завершується робота з підготовки нових освітніх програм, які повинні бути затверджені на наступному засіданні Вченої ради академії. На цей рік плани досить амбітні: пройти акредитацію за 8 напрямами підготовки бакалаврів, 14 освітньо-професійними та 9 освітньо-науковими програмам підготовки магістрів, отримати ліцензії на підготовку іноземних громадян із, щонайменше, 5 спеціальностей. Вважаю, що за умови злагодженої роботи колективу академії ці плани є досяжними.

Завершується робота з відкриття прийому – уже в цьому році – на нові освітні програми, що є перспективними для фахівців будівельного профілю: «Міське та комунальне господарство», «Енергоменеджмент та енергоаудит», «Дизайн архітектурного середовища». У планах – відкриття нових для нашої академії спеціальностей: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Нагальною потребою є розвиток напряму підготовки фахівців з ІТ-технологій.

Згідно з програмою ректора рішенням Вченої ради створено науково-методичний відділ (керівник д.т.н., проф. Соколов І. А.), а також дорадчий орган ректорату – раду професорів. Підготовлені до затвердження положення про ці органи. Сподіваюсь, що до кінця лютого на зборах професорського складу академії буде обрано членів ради професорів.

Розпочали роботу новостворені комісії з розвитку інфраструктури академії (керівник д.т.н., проф. Кірічек Ю. О.), енергоаудиту і енергоменеджменту (керівник д.т.н., проф. Поліщук С. З.), дизайну архітектурного середовища ПДАБА (старший викладач, арх. Речиць О. А.).

Комісія з розвитку інфраструктури провела масштабне обстеження й оцінку технічного стану будівель і споруд академії. Слід відзначити внесок у цю справу співробітників академії зав. лаб. Бауска Є. А., д.т.н., проф. Белікова А. С., д.т.н., проф. Головка С. І., к.т.н., доц. Дем’яненка В. В., д.т.н., проф. Єгорова Є. А., ас. Журби І. П.; к.т.н., доц. Захарова Ю. І., к.т.н., доц. Зезюкова Д. М., д.т.н., проф. Кірічека Ю. О., к.т.н., доц. Колохова В. В., к.т.н., доц. Ландо Є. О., к.т.н., доц. Левченка Г. М., к.т.н., доц. Маковецького Б. І., к.т.н., доц. Махінька М. М., к.т.н., доц. Моторного М. А., к.т.н., доц. Нагорної О. К., к.т.н., доц. Несеврі П. І., д.т.н., доц. Нікіфорової Т. Д., к.т.н., доц. Пилипенка О. В., д.т.н., проф. Поліщука С. З., к.т.н., доц. Сопільняка А. М., к.т.н., доц. Титюка А. О., к.т.н., доц. Ткачова В. С., к.т.н., доц. Трегуба О. В., к.т.н. доц.; Чашина Д. Ю., зав. лаб. Чуприни В. Л., к.т.н., доц. Шляхова К. В., фахівців Капленко І. А. й Самошкіна Є. А. Матеріали дослідження покладено в основу підготовки кошторисів на ремонтні роботи.

Комісією з енергоаудиту і енергоменеджменту розроблено енергетичні паспорти опалюваних об’єктів академії. У роботі комісії активну участь взяли співробітники академії: д.т.н., проф. Скрипніков В. Б., к.т.н., доц. Вєтвицький І. Л., к.т.н., доц. Петренко В. О.,  к.т.н., доц. Петренко А. О., к.т.н., ас. Каспійцева В. Ю., к.т.н., доц. Ляховецка-Токарева М. М., к.т.н., доц. Колесник І. О., ас. Загородня О. П., ст. лаб. Скрибунова Н. С., д.т.н., проф. Поліщук С. З., к.т.н., доц. Кушнір Є. Г., зав. лаб. Яременко В. Ф., студент Яблуновський О. За результатами роботи комісії буде розроблено бізнес-плани з підвищення енергоефективності об’єктів інфраструктури академії.

Комісія з дизайну архітектурного середовища розробила ескізні проекти забезпечення доступності для маломобільних груп населення, а також реконструкції й оновлення дизайну приміщень приймальної комісії. Плідно працювали над цим проектом: к.т.н., проф. Челноков О. В., ст. викл. Речиць О. А., ст. викл. Болдирєва О. Г., к.т.н., доц. Харченко К. С., ст. викл. Куницька Я. С., студенти Немудра К. та Штирба О. Цей проект є пріоритетним, оскільки абітурієнти та їх батьки складають враження про академію, відвідуючи її під час приймальної кампанії. За проектом розпочато ремонтні роботи.

Інфраструктура академії потребує великого обсягу ремонтних робіт, залучення коштів на їх проведення залишається надзвичайно актуальною проблемою. Одним із джерел фінансування є спонсорська допомога випускників академії, які сьогодні очолюють успішні фірми та підприємства. Завдяки дружнім відносинам з нашими колишніми студентами активні співробітники академії (зокрема доц. Дзюбан О. В.) залучили матеріальну та фінансову допомогу кількох підприємств. Ми висловлюємо ТОВ «Алком» (керівник – Алієв Б. С.), ТОВ «Ремс» (керівник – Громов О. Л.), ТОВ «Содружество» (керівник –Кононов В. І.), ТОВ «Южстрой» (керівник –Хідько О. П.) щиру подяку.

Плідно розвивається науково-дослідна робота й міжнародне співробітництво. Підписано угоду про створення Центру колективного використання наукового обладнання, до складу якого увійшли Дніпровський національний університет імені О. Гончара, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Національна металургійна академія України та Український державний хіміко-технологічний університет. Завдання Центру в 2019 році – виграти державні гранти на придбання сучасного наукового обладнання для спільної науково-дослідної роботи за темою «Інноваційні технології в аерокосмічній галузі». Зазначимо, що жоден університет України над цією темою не працює, вона є унікальною.

Підписано Меморандум про співробітництво з «Асоціацією НООСФЕРА» – однією з найбільш інноваційних міжнародних компаній у галузі ІТ-технологій, аерокосмічної техніки й технологій.

Підготовлено та подано заявки на гранти Європейського союзу для міжнародного академічного обміну студентами й науковцями за програмою Erasmus+ із Кільським університетом, Великобританія (проф. Данішевський В. В.), Лодзинським технічним університетом, Польща (проф. Данішевський В. В.), Будапештським університетом технологій та економіки, Угорщина (доц. Бабенко М. М.), Ризьким технічним університетом, Латвія (доц. Бабенко М. М.), Словацьким технологічним університетом у Братиславі (доц. Бабенко М. М.), Орлеанським університетом, Франція (проф. Дікарев Б. М.), університетом Ля Рошель, Франція (доц. Зінкевич О. Г.), Фрайберзькою гірничою академією, Німеччина (доц. Узлов О. В.).

Академія готується взяти участь у міжнародній школі сталого розвитку в будівництві, що відбудеться в рамках спільного міжнародного грантового проекту InStep. Проектна група, до якої входять доц. Бабенко М. М., арх. Бондаренко О. І., доц. Зінкевич О. Г., доц. Шехоркіна С. Є., асп. Бордун М. В. і група студентів, уже в травні представлятимуть результати роботи у м. Братислава та м. Малацкі в Словаччині.

У консорціумі з європейськими партнерами розроблено та подано заявку на здобуття стратегічного гранту EEA and Norway Grants – Fund for Regional Cooperation. Серед цілей проекту – розвиток навчальних програм зі сталого розвитку в будівництві та розбудова академії як «зеленого університету».

Представників академії (ректора Савицького М. В., проректора з наукової роботи Данішевського В. В. та керівника центру міжнародних наукових проектів і програм Бабенко М. М.) включено до складу наукового комітету Міжнародної конференції enviBUILD 2019 (будівлі та навколишнє середовище), що проходитеме восени 2019 року в м. Братислава (Словаччина).

Протягом 5 – 8 лютого в Дніпрі пройшла німецько-українська конференція «Енергоефективність у промисловості», ініційована Німецько-Українською промислово-торговельною палатою за підтримки Дніпровської ОДА. Академія взяла активну участь у роботі конференції. У перший день її роботи наші співробітники Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Адегов О. В., Узлов О .В. взяли активну участь у дискусіях на актуальні теми енергорозвитку дніпровського регіону. Наступного дня представники німецьких фірм LED-LIGHT Germany GmbH, Dr. Tanneberger GmbH, PPSI Ingenierburo Peter Vespermann відвідали ПДАБА й зустрілися з керівництвом академії. Під час зустрічі були окреслені напрями співробітництва у сфері впровадження технологій енергоефективності в Дніпровському регіоні.

8 лютого відбувся семінар за участю директора PPSI Ingenierburo Peter Vespermann. Пан Петер Весперманн, який є експертом у галузі енергетичного консалтингу та енергетичної санації, представив багатий практичний досвід свого бюро щодо впровадження технологій енергоефективності в країнах Європи і Азії. Натомість німецького гостя було ознайомлено з розробками ПДАБА в галузі впровадження технологій енергоефективності при будівництві нових та реконструкції існуючих обʼєктів регіону (М. В. Савицький) та реалізацією концепції «Triple Zero» в українських проектах академії (Юрченко Є. Л.,  Адегов О. В., Бордун М. В., Кузьменко О. М.).

Було досягнуто домовленості про взаємовигідне співробітництво в галузі розвитку та впровадження технологій енергоефективності в дніпровському регіоні, що сприятиме подальшому розвитку наукового співробітництва нашої академії з партнерами з Німеччини.

Розпочато інтенсивну роботу над англомовною версією інтернет-сайту академії (Щетинникова О. О.), що дозволить краще представити діяльність академії у міжнародному науковому середовищі та створить умови для залучення більшої кількості іноземних студентів.

Найближчим часом буде введено в дію Положення про преміювання працівників за публікацію наукових праць у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Такі положення вже діють у більшості провідних університетів України. Переконаний, що це дозволить справедливо відзначати особистий внесок вчених у розвиток наукових досліджень та сприятиме підвищенню наукового рівня академії.

Для мотивації й підтримки молодих науковців відновлюємо щорічний конкурс «Кращий молодий вчений академії». його переможці отримуватимуть грошові призи й братимуть участь в обласному конкурсі молодих вчених.

Шановні колеги! Сподіваюся, що в усіх підрозділах нашої академії й надалі триватиме постійна напружена й плідна праця. Одним із головних завдань вважаю поєднання будь-якої академічної діяльності з практикою життя академії, міста Дніпра та регіону в цілому. Саме з актуальними проблемами сьогодення може й повинна бути повʼязана форма студентської практики (ремонт ПДАБА), підготовка випускних проектів і робіт магістрів та бакалаврів, дослідницька робота студентів, викладачів та співробітників НДЧ, тематика семінарів, конференцій, колоквіумів, воркшопів і багатьох інших заходів. Обов’язковим є поєднання навчання студентів, аспірантів та підготовки докторантів з будівельною практикою.

Різноплановою повинна бути й наша міжнародна діяльність: стажування студентів і викладачів академії в провідних вишах Європи, захист дипломів під подвійним керівництвом українських і закордонних професорів, пошук та укладання угод про співробітництво не тільки з вітчизняними фірмами та асоціаціями, а й із закордонними підприємствами і компаніями.

Чекаю на ваші зауваження й пропозиції, а передусім – на ідеї щодо їх втілення. Для прийому й ефективної обробки ваших пропозицій створено спеціальну електронну скриньку rector@pgasa.dp.ua

Дорогі співробітники та однодумці, на нас чекає велика робота, і я впевнений, що в наступному семестрі поряд із традиційними видами діяльності ми знайдемо нові форми й напрями роботи задля блага академії та її розвитку.

 

Ректор   М. В. Савицький

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

up