Наукові спрямування

Розробка наукових положень оцінки ступеня фізичного зносу металевих резервуарів заощадження нафтопродуктів, технологічних і технічних рішень по оновленню їх експлуатаційних властивостей.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мова рівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Дьяченко
Лариса
Юріївна

Дисципліни

Організація будівництва

Організація виробництва

Матеріально-технічне забезпечення будівництва

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-808
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 3-66, міськ. (056) 756-33-66

E-mail

pov@pgasa.dp.ua
diachenko.larysa@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Доцент Дьяченко Лариса Юріївна у 2005 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю : 05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва Тема дисертації: «Обґрунтування раціональних конструктивно-технологічних рішень та часу посилення сталевих циліндричних резервуарів бандажами» (керівник – д. т. н., професор Білоконь А. І.). У 2006 р. отримала вчене звання доцент. З 2015 – 2020 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри планування і організації виробництва ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Удосконалення методів обґрунтування тривалості і вартості реконструкції та вторинної забудови житлових мікрорайонів на основі оптимізації послідовності освоєння об’єктів». Приймала участь у наукових конференціях: • 20 квітня 2015 р. – XXV Міжнародна науково-технічна конференція «Стародубовські читання», МОіНУ ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпропетровськ; • 20 квітня 2016 р. – XXVI Міжнародна науково-технічна конференція «Стародубовські читання», МОіНУ ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпро; • 14 квітня 2016 р. – приймала участь у науково-практичній студентській конференції «Організація будівництва і реконструкції промислових та цивільних будівель»; • 30 – 31 березня 2017 року – Міжнародна науково-практична конференція «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття», кафедра іноземних мов та Рада молодих вчених ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпро; • 20 квітня 2017 року – XXVII Міжнародна науково-технічна конференція «Стародубовські читання», МОіНУ ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпро; • 20 квітня 2018 року – XXVIII Міжнародна науково-технічна конференція «Стародубовські читання», МОіНУ ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпро. У співавторстві та самостійно опублікувала 45 наукових праць.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Доцент Дьяченко Лариса Юріївна у 1984 році закінчила навчання в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті. У 2005 році закінчила заочну аспірантуру ДВНЗ ПДАБА. У 2005 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю : 05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Тема дисертації: «Обґрунтування раціональних конструктивно-технологічних рішень та часу посилення сталевих циліндричних резервуарів бандажами» (керівник – д. т. н., професор Білоконь А. І.). У 2006 р. отримала вчене звання доцент. У нинішній час кандидат технічних наук, доцент кафедри планування і організації виробництва.

Публікації

1. Дьяченко, Л. Ю. Пропозиції до розробки проекту сучасної школи з застосуванням енергоефективних технологій будівництва / О. С. Дьяченко, Л. Ю. Дьяченко, І. С. Растворов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 5. – С. 46 – 51 – рис. 4. – Бібліогр.: (18 назв.).

2. Дьяченко, Л. Ю. Особенности применения монтажных механизмов в стесненных условиях реконструкции зданий и сооружений / Л. Ю. Дьяченко, А. Н. Мосиюк // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: сб. научн. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2013. – № 1 – 2(178 – 179). – С. 97 – 101 – рис. 4. – Библиогр.: (11 назв.).

3. Дьяченко, Л. Ю. Факторы успешного трудоустройства выпускников вузов / Л. Ю. Дьяченко, А. С. Будяк // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: сб. научн. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2013. – № 4 (181). – С. 31 – 35 – Библиогр.: (11 назв.).

4. Дьяченко, Л. Ю. Зведення малоповерхових каркасно-панельних будівель з використанням деревини / О. С. Дьяченко, Л. Ю. Дьяченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 12. – С. 45 – 50 – рис. 5. – Бібліогр.: (5 назв.).

5. Дьяченко, Л. Ю. Решение проблемы занятости молодых специалистов – один из основных потенциалов развития Украины / Л. Ю. Дьяченко, О. С. Дьяченко, Е. А Коротнева // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: сб. научн. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – № 2. – С. 37 – 43 – рис. 4. – Библиогр.: (9 назв.).

6. Дьяченко, Л. Ю. Выбор оптимального решения тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций / Л. Ю. Дьяченко, Д. Н. Сербіченко, О. С. Дьяченко, М. Р. Васильченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: сб. научн. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – № 3. – С. 43 – 50. – рис. 2. – табл. 3. – Библиогр.: (10 назв.).

7. Дьяченко, Л. Ю. Особливості зведення швидкоспоруджуваних малоповерхових будівель із блок-модулів в Україні / Л. Ю. Дьяченко, О. С. Дьяченко, А. С. Малашенко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – № 2. – С. 69 – 74 – рис. 3. – Бібліогр.: (13 назв.).

8. Дьяченко, Л. Ю. Предложение решений по разработке проектов энергоэффективных высотных зданий в Украине / Л. Ю. Дьяченко, О. С. Дьяченко, В. В. Совенко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: сб. научн. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – № 4. – С. 80 – 85 – рис. 7. – Библиогр.: (9 назв.).

9. Дьяченко, Л. Ю. Сравнительный анализ конструктивных решений каркаса высотных зданий из металлических и железобетонных конструкций / В. О. Наумов, О. С. Дьяченко, Л. Ю. Дьяченко // Організація будівництва і реконструкції промислових та цивільних будівель. – 2016. Тези доп. студент. науч.-практ. конф. / під ред. В. І. Большакова. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – С. 18 – 20.

10. Diachenko, L. U. Energy efficient housing in Ukraine / K. I. Taranskyі, L. U. Diachenko, N. S. Rynkevуch // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених: «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття»: зб. наук. праць. ‒ 30 ‒ 31 березня 2017 р., міжнародний контекст, тези доповідей студ. науч.-практ. конф. іноземними мовами. / упорядники Л. А. Кім, А. О. Плахтій. ‒ Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. ‒ С. 30 ‒ 33.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх