Наукові спрямування

Cталий розвиток, економіка зеленого будівництва, інтелектуальна економіка

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька мовасередній рівень

Англійська мовасертифікат С2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент

Дригола
Крістіна
Володимирівна

Дисципліни

Економіка зарубіжних країн

Сталий екологозбережуючий розвиток регіонів

Біоекономіка та концепція нульових відходів

Управлiння мiжнародним бiзнесом

Міжнародна статистика та аналітика

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, В500 (5 поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

drygola.kristina@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З 2018 р. є студенткою PhD програми з напряму 051 «Економіка». В період 2017-2018 рр. працювала на посаді фахівця першої категорії в рамках грантового проекту молодих вчених за темою: «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної політики зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів України та ЄС» (ДР № 0116U006047). У 2018 р. склала міжнародний іспит з англійської мови CAE і отримала оцінку відмінно (А), було присуджено ступінь володіння англійською мовою С2. У вересні 2018 р. була учасником міжнародного економічного форуму молодих лідерів (м. Нови Сонч та м. Криниця, Польща). У 2019 та 2020 рр. була спікером міжнародної онлайн-конференції з питань інновацій у сфері охорони навколишнього середовища, що підтверджено сертифікатом учасника. У 2020 р. була членом підтримки організаційного комітету міжнародної онлайн-конференції з питань інновацій у сфері охорони навколишнього середовища, що підтверджено сертифікатом. У 2021 р. пройшла інтенсивний навчальний курс французькою мовою з міжнародної економіки тривалістю 4 години за участю викладача Асоціації Викладачів Французької Мови Франція-Україна (FLEFU), яка є членом Федерації «Обміни Франція-України» Рудольфа Бреннеманна (м. Париж), що підтверджено відповідним сертифікатом. На сьогодні є автором 46 науково-методичних праць, з них 2 монографії, 3 статті, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus, 8 статей у фахових виданнях, 6 тез конференцій, 27 методичних вказівок.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У січні 2018 р. закінчила з відзнакою ДВНЗ ПДАБА за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», отримала ступінь магістра та кваліфікацію «Експерт із зовнішньоекономічних питань». З червня 2017 р. працювала на посаді лаборанта кафедри Міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування. З вересня 2018 р. працює на посаді асистента кафедри Міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування. З жовтня 2018 р. є студенткою PhD програми за напрямом 051 «Економіка».

Публікації

1. Ju Orlovska, K Dryhola and A Khlivitskaya. Methodological approach to the assessment of the level of intellectualization of the green economy in terms of sustainable development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Scopus, прийнято до друку)

2. Дригола К.В., Хлівіцька А. В., Видай Д. В. Інтелектуальний контент зеленого зростання в умовах сталого розвитку// Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища// Економічний простір: збірник наукових праць. –  Дніпро, ПДАБА. – №173- 2021.

3. Kristina Dryhola, Alyona Khlivitskaya. (2021) Revitalization strategies of old industrial regions in EU. Procedia Environmental Science, Engineering and Management, volume 8, Issue 2, 453-462. (Scopus)

4. Дітковський Д. Є., Дригола К. В. Стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах глобалізації // Сучасні виклики розвитку бізнесу та публічного управління й адміністрування: Збірник тез науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, 15 грудня 2020 р. / Відп. за вип. Ю. В. Орловська. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С. 21-23.

5. Савранський Я. І., Дригола К. В. Роль логістичного менеджменту в діяльності підприємства в умовах глобалізації // Сучасні виклики розвитку бізнесу та публічного управління й адміністрування: Збірник тез науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, 15 грудня 2020 р. / Відп. за вип. Ю. В. Орловська. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С. 32-33.

6. Дригола К. В. Міжнародні інструменти фінансово-економічної політики розвитку зеленої економіки // Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток: міжнародний та національний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 грудня 2020 р.). – Київ : Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2020. – С. 118-120.

7. Дригола К.В., Орловська Ю.В., Балтакса Д.Г. Теоретичний бекграунд зеленої економіки в рамках світової парадигми сталого розвитку // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА. – №160- 2020. – С.23-27.

8. Orlovska Yu. V., Dryhola K. V. Intellectual property as an element of the world intellectual economy // III International scientific conference “Modern transformations in economics and management” (March 29th, 2019) / Kleipeda, Lithuania, 2019. – p. 118-121.

9. Julia Orlovska, Kristina Dryhola. (2019) Strategies of the zero waste concept implementation in Ukraine. Procedia Environmental Science, Engineering and Management, volume 6, Issue 4, 591-598. (Scopus)

10. Оlena Kakhovych, Veronika Chala, Svetlana Maschenko, Kristina Dryhola. (2019) Selection of indicators for the assessment of national bioeconomies in Ukraine. Procedia Environmental Science, Engineering and Management, volume 6, Issue 4, 599-606. (Scopus)

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх