Наукові спрямування

Механіка деформівного твердого тіла. Дистанційна освіта, освітній менеджмент та інженерна освіта.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Долгова
Ірина
Михайлівна

Дисципліни

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика.

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 305 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-53, вн. 4-53

E-mail

відсутня

Наукова діяльність

У 1974 році вступила до аспірантури ДДУ, яку закінчила у 1977 р. У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію «Інтегральне представлення рішень деяких граничних задач механіки» в Дніпропетровському державному університеті й отримала ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1969 році поступила на механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету, який і закінчила з червоним дипломом у 1974 р. Після закінчення університету вступила до аспірантури ДДУ, яку й закінчила у 1977 р. З жовтня 1977 р. по квітень 1980 р. працювала в СПКБ «Орбіта». У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію й отримала ступінь кандидата фізико-математичних наук. З квітня 1980 р. по червень 1981 р працювала молодшим, а потім старшим співробітником ЛУПіС Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту. З вересня 1985 р. по червень 1986 р. працювала асистентом кафедри прикладної математики ДДУ. З вересня 1986 р. по 1987 р. працювала асистентом, а по теперішній час доцентом кафедри вищої математики Придніпровської державної академії будівництва і архітектури та Вченим секретарем вченої Ради ПЦБ факультету.

Публікації

1. Тичинін В.А., Долгова І.М. Підготовка та розробка дидактичного забезпечення курсу “Теорія ймовірностей та математична статистика” для дистанційної форми навчання. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2005.

2. Тичинін В.А., Долгова І.М. Підготовка та розробка дидактичного забезпечення курсу “Вища математика для спеціальності менеджмент” для дистанційної форми навчання Дніпропетровськ: ПДАБА, 2005.

3. Тичинін В.А., Долгова І.М. Підготовка та розробка дидактичного забезпечення курсу “ Теорія ймовірностей та математична статистика для спеціальності менеджмент ” для дистанційної форми навчання. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006.

4. Тичинін В.А., Долгова І.М. Підготовка та розробка дидактичного забезпечення курсу “Вища математика для технічних спеціальностей” для дистанційної форми навчання. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006.

5. Тичинін В.А., Долгова І.М. Підготовка та розробка дидактичного забезпечення курсу “Математичне програмування для економічних спеціальностей ” для дистанційної форми навчання. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006.

6. Тичинін В.А., Долгова І.М. Підготовка та розробка дидактичного забезпечення курсу “Основи системного аналізу для технічних спеціальностей ” для  дистанційної форми навчання. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007.

7. Долгов О. М., Долгова І. М. Болонський процес і філософські аспекти якості вищої освіти. Вища освіта України – Додаток 4, том IV (16) – 2009р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», С. 134-140.

8. Долгов О. М., Долгова І. М. Суть освітніх послуг і особливості їх ринкового просування. Вища освіта України – Додаток 4, том VI (24) – 2010р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», С. 313-318.

9. Dolgov О.M., Dolgova І.М. Modeling of dynamic integration of techno logical loading with elastic elements of sitting surfaces in mining and ore-dressing equipment. School of Underground Mining. Technical and Ecoinformational Systems in Mining. 2011, Taylor & Francis Group, London, Uk, P. 99-103.

10. Dolgov О.M., Dolgova І.М. Algorithms for solving spatial and non-stationary heat conduction problems in mining. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, Форум гірників Дніпро, НГУ – 2016. том 1. С. 71-77.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх