?>

Наукові спрямування

Новітні технології ремонту і реконструкції несучих та огороджувальних конструкцій житлових та промислових будівель з урахуванням експлуатаційних потреб будівель при скорочених енергетичних витратах і зменшення навантаження на навколишнє середовище.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Дмитренко
Ігор
Сергійович

Дисципліни

Технологія будівельного виробництваmore

Зведення і монтаж будівель і споруд more

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Загальний курс будівництваmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. 313
(третій поверх, головний корпус)

Phone:

внутр. 2-87

E-mail

dmitrenko igor@yandex.ru

Наукова діяльність

Виконання держбюджетної тематики кафедри. Участь у дослідженнях по замовленню будівельних фірм з укладанням угод на фінансування.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 1981 році закінчив Дніпропетровський інженерно-буівельний інститут, факультет ПЦБ. З 1981 по 1983 служив у збройних силах СРСР на посадах зам. командира роти та начальника монтажно-будівельного участку. З 1983 по 1990рік працював Галузевій лаборатоії монтажних робіт міністерства Укр сталь конструкція України при кафедрі ТБВ ДІСІ на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. У 1990 році захистив дисертацію по спеціальності 23.05.08 «Технологія і організація будівництва» на тему: «Формування суміщенного монтажного потоку при реконструкції підприємств чорної металургії» і в 1991 році присвоєне наукове звання доцента. З 1991року по теперішній час працюю на кафедрі технології будівельного виробництва на посаді доцента.

Публікації

1. Дмитренко І.С. О совершенствовании технологии ремонта линий электропередач , выполненных в виде решетчатых металлических мачт. / И.С.Дмитренко, А.П. Мартыш, Т.А.Ценацевич, Н.И.Хливенко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2014. – Вып. 74. – С. 150 – 155.

2. Дмитренко І.С. Влияние дисперсности наполнителя на характеристики компонентов связующих полимербетонов./ А.Н.Березюк, Н.И.Ганник, П.И.Несевря, И.Ф.Огданский, А.П.Мартыш, И.С.Дмитренко, Д.С.Луценко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 20114. – Вып. 75. – С. 166–171.

3. Дмитренко І.С. Повышение эффективности ремонта совмещенных кровель 5, 9-этажных      жилых зданий./ Дмитренко И.С., Несевря П.И., Дикарев К.Б., Похил И.О. // Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transaktions Vol 22, Part  2, Warsaw, Dec. 2014.

4. Дмитренко І.С. Вдосконалення технології ремонтних робітдля продовження життєвого циклуексплуатації рулонних покрівель/І.В.Тріфонов, П.І.Несевря, І.С.Дмитренко, М.А.Долотій // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепр, 2017. – Вып. 95. – С.129 – 134

5. Дмитренко І.С. Реконструкція фасадів житлових будинків з використанням старовинної цегли./ Дмитренко И.С., Несевря П.И.,Долотій М.А. // Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transaktions Vol 24, Part 2, Warsaw, Dec. 2017.

6. Пат. 89514Україна, МПК Е 04 В 1/76. Спосіб улаштування теплоізоляцїї / А.М. Березюк, В.Т. Шаленний, П.І. Несевря; К.Б. Дікарев, А.О. Скокова, О.М. Кузьменко, І.С. Дмитренко, М.А. Долотій заявл. 08.11.2013; опубл. 25.04.2014. Бюл. №8.

7. Патент на корисну модель № 102182 «Повітряний аератор» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.10.2015. /Несевря П.І., ДмитренкоІ.С., Замесова К.О., Похил І.О.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх