Наукові спрямування

Безпека при виконанні робіт по реконструкції інженерних мереж ; Підвищення безпеки праці при виконанні робіт по виготовленню сбірних залізобетонних конструкцій на підприємствах сбірного залізобетону; Безпека при виконанні робіт по реконструкції громадських і промислових будівель і споруд; Профілактика травматизму та професійних захворювань в умовах діючих виробництв; Проведення будівельно-технічних і судово-технічних експертиз по технічному обстеженні будівель і споруд

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Діденко
Леонід
Михайлович

Дисципліни

Охорона праці в галузі

Основи охорони праці

Екологічна експертиза

Виконання робіт підвищеної небезпеки

Безпека праці при виконанні спеціальних робіт

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1307 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-73, вн. 4-73

E-mail

bgd@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Вчений у галузі будівництва, охорони праці та безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, професор, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, судово-технічний експерт Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (НДІСЕ) Міністерства юстиції України, дійсний член (академік) академії безпеки життєдіяльності України. Наукова діяльність проф. Діденка Л.М. пов'язана з розробкою та дослідженням по безпечних методах передачі попередніх напруг з упорів на бетон; підвищенням безпеки праці при виконанні надбудов житлових будинків, реконструкції будівель, споруд та інженерних мереж, безпекою праці при розбиранні будівель і споруд. Приймав участь в розробці «Руководства по организации строительного производства в условиях реконструкции промышленных предприятий, зданий и сооружений / ЦНИИОМТП Госстроя СССР. –М.: Стройиздат, 1982 (16,3(0,2))», «Методических рекомендациях по реконструкции одноэтажных промышленных зданий (монтаж и демонтаж строительных конструкций), НИИСП.-К.: -1982», ДБН А. Підготував трьох кандидатів наук. Автор та співавтор понад 250 наукових праць, у тому числі 2 підручника, 6 навчальних посібників з грифом Мінвузу, 6 монографій, понад 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчив середню школу 1957 року, після чого вступив на завод електротехнічних виробів в м. Чистякові(сьогодні м. Торез), де працював токарем. 1958 року вступив до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, який закінчив у 1963 році. Після закінчення інституту був направлений в трест Прибалхашстрой (м. Балхаш Казахської ССР), де працював майстром, інженером виробничо- технічного відділу. Був призваний у ряди Радянської Армії в Туркестанський військовий округ. 1965 року був демобілізований. З 1965 до 1966 року працював у тресті «Приднепроворттехстрой» на посаді інженера в м. Дніпропетровськ. З 1966 до 1969 працював у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті асистентом на кафедрі технології будівельного виробництва. З грудня 1969 до 1973 року навчався в аспірантурі Московського інженерно-будівельного інституту ім. В. В. Куйбишева. 1975 року захистив кандидатську дисертацію і працював старшим викладачем, доцентом на кафедрі охорони праці в ДІБІ. З 1985 до 2001 року працював доцентом кафедри технології будівельного виробництва. З 2001 по 2011 роки працював завідувачем кафедри будівництва та архітектури , з 2005 по 2010 деканом інституту безперервної фахової освіти (ІБФО). Отримав сертифікат оцінювача нерухомості, являюсь судово-технічним експертом. Під час роботи у будівельній академії підготував 3 кандидатів наук.
Державні та відомчі нагороди:
- Пам’ятна медаль «Двадцать лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- Почесна грамота Президії Верховної Ради Каракалпакської АССР;
- Ювілейна медаль ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури-85 років»;
- Ювілейна медаль ДВНЗ «100 років інженерно-будівельній освіті в Катеринославі-дніпропетьровську-Дніпрі (1916-2016)2».

Публікації

Автор та співавтор понад 250 наукових праць, у тому числі 8 підручників і навчальних посібників з грифом Мінвузу, 6 монографій, понад 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

1. Диденко Л.М. , Сафонов В.В. Охрана труда при изготовлении металлических конструкций: Учебник для техникумов.-Л.:Стройиздат Ленинградское отделение.-1990

2. Сафонов В.В., Діденко Л.М., Мелашич В.В. Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій(за ред.. В.В.Сафонова). –К.:Основа,2004.-348 с.

3. Диденко Л.М., Сафонов В.В., Мелашич В.В. Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій/Під редак. Сафонова В.В.-К.:Техніка, 2006

4. Диденко Л.М., Сафонов В.В., Русін В.І.,Коржик Б.М. та інші. / Інженерні рішення з охорони праці при розробці диплом-них проектів інженерно-будівельних спеціальностей/Навчальний посіб-ник. – Київ: Основа, 2001.- с.172-174, 256-261,271-308, 321-329.

5. Диденко Л.М., Сафонов В.В., Русін В.І., Коржик Б.М. та інші./Інженерні рішення з охорони праці при розробці диплом-них проектів інженерно-будівельних спеціальностей/Навчальний посіб-ник. – Київ: Основа, 2000.- с.170-176, 258-263,273-310, 323-331.

6. Диденко Л.М. , Сафонов В.В., Чередниченко Л.А. Охорона прці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій:Учбовий посібник.-Харків, Основа.-1993

7. Г.С. Ніжніковський, В.В. Мелашич, Л.М. Діденко, В.В. Сафонов./ Тлумачний словник термінів по монтажу будівельних конструкцій. – Дніпропетровськ: Пороги, 2012. -123 с.

8. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей / В.В. Сафонов, А.С. Беліков, В.І. Русін, А.С. Вільсон, Л.М. Діденко та інші : Навчальний посібник.- К.: Основа, 2011. -480 с.

9. Методические рекомендации по реконструкции одноэтажных промышленных зданий (монтаж и демонтаж строительных конструкций)/ Диденко Л.М., Давыдов В.А., Нижниковский Г.С., Дитятковская А.Н., Дамаскин Б.С., Колесник Л.А., НИИСП.-К.: -1982

10. Руководство по организации строительного производства в условиях реконструкции промышленных предприятий, зданий и сооружений./Диденко Л.М., Прыкин Б.В., Давыдов В.А., Завгородний В.И./ЦНИИОМТП Госстроя СССР. –М.: Стройиздат, 1982 (16,3(0,2))

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх