?>

Наукові спрямування

Дослідження корозійних і фізико-механічних властивостей матеріалів; методи підвищення корозійної стійкості та експлуатаційної надійності прокату, зокрема, труб, з низьколегованих і високолегованих сталей і сплавів; розробка інноваційних і вдосконалених технологій виробництва і термічної обробки труб підвищеної корозійної стійкості; дослідження зернограничної структури полікристалічних матеріалів з феритною, аустенітною і дуплексною основами, спеціальні границі зерен в теорії ґраток співпадаючих вузлів і міжфазні границі з пониженою поверхневою енергією; розвиток принципу зернограничного конструювання; методи дослідження структури, корозійних, корозійно-механічних і електрохімічних властивостей матеріалів; нові функціональні матеріали.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник

Дергач
Тетяна
Олександрівна

Дисципліни

Основи корозії матеріалів та довговічністьпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 120а (перший поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-72; міс. 46-93-72; моб. 050 867 30 97

E-mail

ta_dergach@i.ua; tatiana.a.dergach@gmail.com

Наукова діяльність

У 2004 р. Т.О. Дергач захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив термічної обробки на структуру і стійкість проти міжкристалітної корозії труб з низьковуглецевих аустенітних сталей» (науковий керівник – зав. кафедри термічної обробки металів НМетАУ, д.т.н., проф. Л. М. Дейнеко). У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні та технологічні основи підвищення корозійної стійкості труб з низьколегованих і високолегованих сталей» (науковий консультант – д.т.н., проф. В. І. Большаков).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

У 1974 році Тетяна Олександрівна закінчила фізико-металургійний факультет Ленінградського політехнічного інституту ім. М. І. Калініна (нині Санкт-Петербурзький політехнічний університет Петра Великого) за спеціальністю «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів». З 1974 по 2012 роки Т.О. Дергач працювала у Всесоюзному науково-дослідному та конструкторсько-технологічному інституті трубної промисловості, м. Дніпропетровськ (з 1991 р. – «Державний науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади», з 2007 р. – Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади» (ДП «НДТІ»)) на посадах: інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, завідуючої науково-дослідницьким сектором «Розробки технологій виробництва і випробувань труб підвищеної корозійної стійкості». Під час праці в ДП «НДТІ» під її керівництвом і за безпосередньою участю розроблено і впроваджено у виробництво на трубних заводах України і Росії низку інноваційних і вдосконалених технологій виробництва труб з корозійностійких високолегованих і низьколегованих сталей для хімічної, нафтохімічної, нафтогазовидобувної, машинобудівної, енергетичної галузей. Вона також була керівником і відповідальним виконавцем робіт з розробки вітчизняної технології виробництва труб зі сплаву цирконію для атомної енергетики. Розробки Т.О. Дергач захищено авторськими свідоцтвами і патентами. Т.О. Дергач розроблено і впроваджено у практику низку методик корозійних досліджень і випробувань і 4 ДСТУ EN ISO на методи корозійних випробувань сталей і сплавів, гармонізованих з зарубіжними і міжнародними стандартами. У 2004 р. Т.О. Дергач захистила кандидатську дисертацію (науковий керівник – Л.М. Дейнеко) і їй ВАК України присуджено (09.02.2005 р.) науковий ступінь кандидата технічних наук. За високі досягнення в праці і вагомий внесок у розвиток металургійної промисловості України Тетяна Олександрівна нагороджена грамотами Міністерства промислової політики України, Укртрубопрому, медалями і дипломами ВДНГ України. З 12.04.2012 р. Т.О. Дергач працює у ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури провідним науковим співробітником лабораторії експериментальних наукових досліджень НДЧ. З 01.09.2016 р. по 01.06.2017 р. вона за сумісництвом також працювала доцентом кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів. Т.О. Дергач є академічним радником Міжнародної інженерної академії та у 2017 році була нагороджена медаллю «За вагомий внесок у розвиток української науки». У 2018 р. захистила докторську дисертацію та стала Лауреатом премії ім. К. Ф. Стародубова.

Публікації

1. Дергач Т.А. Разработка нового неразрушающего метода количественной оценки интерметаллидных фаз в структуре труб из ферритно-аустенитных сталей / С.А. Панченко, А.Е. Балев, В.И. Большаков, Т.А. Дергач // Сб. науч. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер.: «Стародубовские чтения – 14». – 2014. – Вып. 73. – С. 169-173.

2. V. Proskurkin, V.S. Dyachenko, I.V. Petrov, V.I. Bolshakov T.A. Dergach. The ways of improvement of operational reliability and extension of service life of threaded joints in oil-country tubes // Wire and Tube News www.wireandtubenews. com, March. 24, 2014.

3. Дергач Т.А. Исследование причин разрушения труб из коррозионностойкой стали в кипятильнике производства аммиака на ПАО «Днепразот» // Металознавство та термічна обробка металів. – 2014. – № 2. – С. 29-33.

4. Проскуркин Е.В., Петров И.В., Журавлев А.Ю., Поликарпов М.П., Большаков В.И. Дергач Т.А. Повышение эксплуатационной надежности и срока службы резьбовых соединений труб нефтяного сортамента // Нефтяное хозяйство. Научно-технич. и производственный журнал. – М.: – 2015, – № 1. – C. 102-104.

5. Дергач Т.А. Развитие научных основ и технологических методов повышения коррозионной стойкости труб из дуплексных сталей / В.Р. Атанасов, С.А. Панченко, В.И. Большаков, Т.А. Дергач // Сб. науч. трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». Сер.: «Стародубовские чтения – 15». – 2015. – Вып. 75, – С. 18-26.

6. Дергач Т.А. Влияние микролегирования и температуры конца деформации при горячей прокатке на структуру и свойства нефтегазопроводных труб из стали 06Х1 / Т.А. Дергач // Сборник научных трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Днепр: – – Вып. 90. – С. 90-96.

7. Дергач Т.А. Обеспечение высокой стойкости к межкристаллитной коррозии холоднокатаных труб из стали 02Х18Н11 (304L) / Т.А. Дергач // Металознавство та термічна обробка металів. – 2016. – № 4 (75). – С. 29-38.

8. Дергач Т.О. Методичні основи дослідження зернограничної структури в сталях з γ, α і α + γ фазовим станом / В.І. Большаков, Г.Д. Сухомлин, Т.О. Дергач // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Науково-практичний журнал. – Дніпро: – 2017. – № 3 (229-230). – С. 10-21.

9. Дергач Т.А. Влияние поверхностно активных элементов и температурно-деформационных параметров на стойкость к межкристаллитной коррозии труб из аустенитных Cr-Ni и Cr-Ni-Mo сталей / Т.А. Дергач, С.А. Панченко // Сб. науч. трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер.: «Стародубовские чтения-17». – 2017. – Вып. 82. – С. 65-71.

10. Патент № 38160А (Україна). Спосіб виготовлення цирконієвих труб. / В.В. Сєргєєв, В.С. Вахрушева, Г.Д. Сухомлин, Т.О. Дергач та ін., власник ДП «НДТІ». Опубл. 2001., Бюл. № 4.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх