?>

Наукові спрямування

НДР проводиться у напрямку дослідження міцності оболонок, згідно планам кафедри «Металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій» загальної кафедральної наукової теми «Дослідження міцності, стійкості та надійності будівель і споруд при сейсмічних впливах».

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Дейнега
Анастасія
Станіславівна

Дисципліни

Металеві конструкції more

Дерев’яні конструкціїmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-1101а (одинадцятий поверх вистоного корпусу)

Phone:

вн. 4-61; міс. 756-34-61

E-mail

asdeynega88@gmail.com

Наукова діяльність

З 2010 р. працює над дослідженням напружено-деформованого стану оболонок згідно з напрямком наукової програми кафедри.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 2010 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала диплом магістра за спеціальністю «Інженер будівельник», а також у цьому році вступила до аспірантури ПДАБА, яку закінчила у 2013 р. З 2013 р. по теперішній час А. С. Дейнега – асистент кафедри «Металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій», займається профорієнтаційною роботою.

Публікації

1. Егоров Е.А., Соколова А.С. Исследование краевого эффекта в уторном узле стальных вертикальных цилиндрических резервуаров при односторонней связи днища с основанием // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. №69. – Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – С. 187 – 191.

2. Соколова А.С. Построение конечно-элементной модели стального резервуара в программном комплексе ЛИРА // Мосты и тонели: теория, исследования и практика. – Д. : ДНУЖТ, 2015. – № 7. – С. 43 – 47. – рис. 3. – Библиогр.: (8 назв.).

3. Соколова А.С. Исследование краевого эффекта в уторном узле стальных вертикальных цилиндрических резервуаров при односторонней связи днища с основанием и наличии подъемной силы // Встник Криворожского национального университета. – К. Рог. : КНУ, 2015. – № 39. – С. 39 – 42. – рис. 2. – Библиогр.: (15 назв.).

4. Егоров Е. А., Соколова А. С. Исследование зависимости основных компонентов НДС в уторном узле от характера взаимодействия днища с основанием // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПГАСА, 2017. – № 3. – С. 16 – 21. – рис. 9. – Библиогр.: (12 назв.).

5. Егоров Е.А., Дейнега А.С. Анализ предельных состояний уторного узла стальных вертикальных цилиндрических резервуаров// Инновационные технологии в науке и образовании. Европейский опыт: материалы конференции. – Вена, 2017. – Т.2. – С. 241 – 246. – рис. 4. – Библиогр.: (12 назв.).

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх