Наукові спрямування

Організація будівництва та реконструкції житлових будівель.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мова рівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Дадіверіна
Лілія
Миколаївна

Дисципліни

Організація будівництва

Матеріально-технічне забезпечення в будівництві

Обґрунтування прийняття ефективних рішень в будівництві та цивільній інженерії

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-808
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 3-66, міськ. 756-33-66

E-mail

pov@pgasa.dp.ua
dadiverina.liliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Кандидат технічних наук, доцент кафедри планування і організації виробництва, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова за наукове обґрунтування та впровадження в учбовий процес системи реконструкції будинків перших масових серій в Україні (2015 р.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація інженер-будівельник. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення методів оцінки можливості реалізації будівельних проектів в умовах заданих обмежень (на прикладі житлового будівництва)» за спеціальністю 05.13.22 - управління проектами та розвиток виробництва. З 2002 року і по сьогоднішній день працює доцентом кафедри планування і організації виробництва. Керує курсовим та дипломним проектуванням студентів, а також бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри та методичному забезпеченні навчального процесу. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 100 наукових і методичних робіт.

Публікації

1. Дадиверина, Л.Н. Управление строительными проектами: учебн. пособие /А.  Н. Пшинько, А. В. Радкевич, Л. Н. Дадиверина – Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им.  акад. В. Лазаряна. – Днепр, 2017. – 205 с.

2. Дадіверіна Л. М. Методи обґрунтування проектних рішень з організації будівельних майданчиків при зведенні та реконструкції будинків і споруд : навч. посіб. / Л.  М.  Дадіверіна, Г. В. Дадіверіна. – Дніпропетровськ : ПГАСА, 2016. – 59 с.

3. Дадиверина Л.Н. Проектный анализ: Конспект лекций. – Днепропетровск: «Пороги», 2011. – 119 с. В.М. Кирнос, В.Ф. Залунин, Л.Н. Дадиверина. Организация строительства. – Днепропетровск: «Пороги», 2005. – 309 с.

4. Методичні вказівки щодо підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання.

5.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» заочної форми навчання.

6. Методичні вказівки щодо підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів спеціальності 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання.

6. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх