Наукові спрямування

Фізико-математичне моделювання, механізм руйнування будівельних сталей, зварювання низьковуглецевих, низьколегованих сталей.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор філософії, доцент

Слупська
Юлія
Сергіївна

Дисципліни

Основи 2D та 3D моделювання

Фізика конденсованого стану матеріалів

Математичне моделювання та оптимізація технологічними пресами

Науково-дослідницька робота та застосування математичних методів комп’ютерної обробки результатів досліджень

Нові методи зміцнення конструкційних матеріалів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 554 (п’ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. 746-37-32 вн. 4-82

E-mail

juliaslypska@gmail.com

Наукова діяльність

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему «Особливості моделювання процесів формування структури в зварних з’єднаннях низьковуглецевих низьколегованих сталей».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З вересня 2008 року по червень 2012 рік навчалася в ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум». Отримала спеціальність «Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях» та здобула кваліфікацію: технік з автоматизації виробничих процесів. По закінченню навчання отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою. З вересня 2012 року по червень 2015 рік навчалася в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Отримала спеціальність «Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології» та здобула кваліфікацію: технічний фахівець. По закінченню навчання отримала диплом бакалавра з відзнакою. З вересня 2015 року по червень 2017 рік навчалася в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Отримала спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами» та здобула професійну кваліфікацію: науковий співробітник (галузь: автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології). По закінченню навчання отримала диплом магістра з відзнакою. За результатами навчання та захисту дипломної роботи отримала рекомендацію до вступу в аспірантуру. З жовтня 2017 року навчалася в аспірантурі на кафедрі «Інформаційно-вимірювальних технологій та систем». З жовтня 2019 року перейшла для подальшого навчання в аспірантурі на кафедру «Матеріалознавства та обробки матеріалів». З жовтня 2021 року працює в ДНВЗ ПДАБА на посаді асистента на кафедрі «Матеріалознавства та обробки матеріалів».

Публікації

1. Slupska Y., Laukhin D., Poznyakov V., Kostin V., Beketov O., Rott N., Dadiverina L., Liubymova-Zinchenko O. Features in the formation of the structural state of low-carbon micro-alloyed steels after eletron beam welding. Materials science. East-ern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 3, № 12 (111). Р. 25-31.

2. Slupska Y., Laukhin D., Beketov O., Babenko E., Rott N., Dytiuk V. Metallographic analysis of potential areas of destruction initiation of the zone of thermal impact of low-carbon steels after laser welding. Materials Science and Industrial Mechine-Building. № 65. Р. 88-98.

3. Слупська Ю.С., Лаухін Д.В., Бекетов О.В., Тютєрєв І.А., Ротт Н.О., Чашин Д.Ю., Торопченов Г.О., Пико М.О. Металографічний аналіз структурного стану низьковуглецевих низьколегованих сталей після автоматичного зварювання під шаром флюсу. Modern engineering and innovative technofogies. April 2021. №16, Part 1. С. 105-113.

4. Слупська Ю.С., Узлов О.В., Дрожевська Г.В., Пучиков О.В., Шпак О.А. Підвищення ресурсу експлуатації дисків пилок горячого різання металу шляхом термічної обробки. Металознавство та термічна обробка металів. 2020. № 1 (88). С. 70-80.

5. Слупська Ю.С., Іванцов С.В., Тютєрєв І.А., Сінчук Р.Р. Прогноз механічних властивостей виробів із металу. Металознавство та термічна обробка металів. 2021. № 1 (92). С. 30-40.

6. Слупська Ю.С., Дадіверіна Л.М., Чашин Д.Ю., Торопченов Г.О., Пико М.О. Вплив границь зерен на розвиток деформації в низьковуглецевих низьколегованих сталях. Металознавство та термічна обробка металів. 2021. № 2 (93). С. 55-63.

7. Слупська Ю.С., Лаухін Д. В., Бекетов О. В., Тютерев І. А., Ротт Н. О. Застосування методів факторного аналізу у дослідженні структурного стану зварного з’єднання після лазерного зварювання. Український журнал будівництва та архітектури. Науково-практичний журнал. 2021. № 3 (003). С. 91-100.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх