Наукові спрямування

Фінансовий аналіз та планування діяльності підприємств, державні фінанси, макроекономіка.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри

Чимшит
Сергій
Іванович

Дисципліни

Фінанси

Фінансове планування

Маркетингові дослідження

Промисловий маркетинг

Фінансовий аналіз

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В408
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

моб. (063) 228 53 71

E-mail

chimshit.sergey@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Тема докторської дисертації – «Процесно-орієнтований механізм управління сукупним потенціалом промислового підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища». Рік захисту – 2013.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1999 рік – закінчив Дніпропетровську академію управління бізнесу та права за спеціальністю «Економіка підприємства»; 1997 – 2000 роки – помічник Президента Корпорації з фінансово-економічних питань; з 1999 року – аспірант Дніпропетровської академії управління бізнесу та права; з 2001 року – помічник проректора з наукової роботи Дніпропетровського університету економіки та права, викладач кафедри «Економіка підприємства»; 2003 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами; 2003-2005 роки – доцент кафедри «Менеджменту» ДУЕП; 2005-2007 – завідувач кафедри «Фінанси та банківської справи» Ренійської філії ДУЕП; 2008 – 2014 роки – доцент кафедри «Фінансів» Придніпровської академії будівництва та архітектури; 2013 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами; 2009 - 2012 роки – заступник Директора консалтингової компанії Living&Stone 2010 – 2015 роки – викладач на програмі МВА Університету імені Альфреда Нобеля; 2014 – 2019 роки – професор кафедри «Фінанси та економічна безпека» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; 2017 – 2018 роки – заступник Генерального директора ООО «ТБ Вега» з питань стратегічного розвитку; 2014 року по тепер. час – бізнес консультант; З 2019 року – завідувач кафедри «Фінанси, облік та маркетинг» Придніпровської академії будівництва та архітектури;

Публікації

1. Чимшит С.І., Чалапко Л. Д. Методичні засади оцінювання та управління платоспроможністю підприємства на основі руху грошових коштів // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2014. – № 26.

2. Чимшит С.І., Грабовський І.С. Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 46. — № 3.

3. Чимшит С.І., Чалапко Л. Д. “Золотое правило” финансовой устойчивости // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 254.

4. Чимшит С.І., Іванов С.В., Разумова Г.В. Методичні аспекти оцінки платоспроможності підприємства// Економічний простір: збірник наукових праць.- 2014. – № 89. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014.

5. Чимшит С.І., Грабовський І.С., Арлюкова К.В. Методичні засади формування зони фінансової стабільності // Економічний простір: збірник наукових праць. – №103. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.

6. Chimshit S., Prilepova M/ Methodical Principles of Stability Assessment of the Social-Economic Systems // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. – Poznan-Mykolayiv: AdamMickiewiczUniversity, PetroMohylaBlackSeaNational University. – 2016. Issue 9 (13).

7. Чимшит С.І., Грабовський І.С. Методологічні засади побудови системи управління сучасним підприємством на принципах проект менеджменту // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 3.

8. Sergey Chimshit, Liudmila Golovkova, Alla Yakymova, Liliia Dobryk.Special aspects of the influence of macroeconomic indicators on formation of the budgetary policy of ukraine // Journal of European Economy. – Vol. 19, №2 (2019).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх