Наукові спрямування

Фінансовий аналіз та планування діяльності підприємств, державні фінанси, макроекономіка.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор

Чимшит
Сергій
Іванович

Дисципліни

Фінанси

Фінансове планування

Маркетингові дослідження

Промисловий маркетинг

Фінансовий аналіз

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В408
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

моб. (063) 228 53 71

E-mail

chimshit.sergey@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Тема докторської дисертації – «Процесно-орієнтований механізм управління сукупним потенціалом промислового підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища». Рік захисту – 2013.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1999 рік – закінчив Дніпропетровську академію управління бізнесу та права за спеціальністю «Економіка підприємства»; 1997 – 2000 роки – помічник Президента Корпорації з фінансово-економічних питань; з 1999 року – аспірант Дніпропетровської академії управління бізнесу та права; з 2001 року – помічник проректора з наукової роботи Дніпропетровського університету економіки та права, викладач кафедри «Економіка підприємства»; 2003 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами; 2003-2005 роки – доцент кафедри «Менеджменту» ДУЕП; 2005-2007 – завідувач кафедри «Фінанси та банківської справи» Ренійської філії ДУЕП; 2008 – 2014 роки – доцент кафедри «Фінансів» Придніпровської академії будівництва та архітектури; 2013 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами; 2009 - 2012 роки – заступник Директора консалтингової компанії Living&Stone 2010 – 2015 роки – викладач на програмі МВА Університету імені Альфреда Нобеля; 2014 – 2019 роки – професор кафедри «Фінанси та економічна безпека» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; 2017 – 2018 роки – заступник Генерального директора ООО «ТБ Вега» з питань стратегічного розвитку; 2014 року по тепер. час – бізнес консультант; З 2019 року – завідувач кафедри «Фінанси, облік та маркетинг» Придніпровської академії будівництва та архітектури;

Публікації

1. Чимшит С.І., Чалапко Л. Д. Методичні засади оцінювання та управління платоспроможністю підприємства на основі руху грошових коштів // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2014. – № 26.

2. Чимшит С.І., Грабовський І.С. Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 46. — № 3.

3. Чимшит С.І., Чалапко Л. Д. “Золотое правило” финансовой устойчивости // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 254.

4. Чимшит С.І., Іванов С.В., Разумова Г.В. Методичні аспекти оцінки платоспроможності підприємства// Економічний простір: збірник наукових праць.- 2014. – № 89. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014.

5. Чимшит С.І., Грабовський І.С., Арлюкова К.В. Методичні засади формування зони фінансової стабільності // Економічний простір: збірник наукових праць. – №103. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.

6. Chimshit S., Prilepova M/ Methodical Principles of Stability Assessment of the Social-Economic Systems // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. – Poznan-Mykolayiv: AdamMickiewiczUniversity, PetroMohylaBlackSeaNational University. – 2016. Issue 9 (13).

7. Чимшит С.І., Грабовський І.С. Методологічні засади побудови системи управління сучасним підприємством на принципах проект менеджменту // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 3.

8. Sergey Chimshit, Liudmila Golovkova, Alla Yakymova, Liliia Dobryk.Special aspects of the influence of macroeconomic indicators on formation of the budgetary policy of ukraine // Journal of European Economy. – Vol. 19, №2 (2019).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх