?>

Наукові спрямування

Методика викладання мови у технічних вузах, комунікативний підхід при вивченні іноземної мови, ділова іноземна мова.

Володіння мовами

Українська моваВільно

Англійська мова рівень С1

Французька мова рівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Викладач

Чижикова
Інна
Валеріївна

Дисципліни

Ділова іноземна моваmore

Наукова іноземна моваmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Іноземна мова за професійним спрямуваннямmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506 (п'ятий поверх)

Phone:

вн. 3-56, міськ. 756-33-56

E-mail

Наукова діяльність

У 2005 році закінчила Дніпропетровський Національний Університет ім.Олеся Гончара спеціальність «Англійська мова та література». У 2017 р. здала екзамен для викладачів іноземної мови «TKT».

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури працюю з 2005 року.

Публікації

Публікації:  Є автором методичних вказівок, наукових тез та статей. Опубліковано близько 35 робіт у вітчизняних та закордонних виданнях.

1. Bilinska L.I., Chyzhykova I.V., Bozhok O.I. Traditional or modern method of teaching English// Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка ХХІ століття», 1 грудня 2015 р. –Дніпропетровськ, 2015.-с.154-158

2. Білінська Л.І., Божок О.І., Чижикова І.В.Деякі особливості комунікативного підходу при вивченні англійської мови//Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції.-Дніпропетровськ, 2016.-с.7-11

3. Gomola M.N., Schepelewa I.A., Tschyshikowa I.W. Deutsch nach Englisch-Probleme des Tertiarsprachenunterrichts// Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції.-Дніпропетровськ, 2016.-с.17-20

4. Божок О. І., Білінська Л. І., Чижикова І. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою „Землерийні машини (бульдозери, екскаватори)” для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної форми навчання. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 28 с.

5. Чижикова І.В. Сучасні методи та засоби при вивченні іноземної мови у вищих навчальних закладах технічного напрямку. // Матеріали ХІ міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи» 31 березня 2017. – Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2017. – с.96

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх