Наукові спрямування

Управління земельними ресурсами, землеустрій, державний земельний кадастр, державна землевпорядна експертиза.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Французька мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат юридичних наук, старший викладач

Чередник
Катерина
Олегівна

Дисципліни

Основне керівництво магістрами науковцями

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (0562) 46-93-27, моб. 0677237879

E-mail

cherednyk.kateryna@365.pgasa.dp.ua cherednyk.kateryna@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 1992 році закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, спеціальність «Машини і апарати хімічних виробництв», в 2007 році закінчила Інститут післядипломної освіти ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр». У 2019 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність», на тему: «Розслідування шахрайства на ринку нерухомості, вчиненого злочинними угрупованнями» та здобула науковий кандидата юридичних наук. З 2019 р. Науковий керівник магістрів науковців. У січні 2020 року закінчила Національну академію при президентові України.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 15/10/2019


Країна: Україна, м. Київ, ПрАТ «Вищій навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Назва події:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Розслідування шахрайства на ринку нерухомості, вчиненого злочинними угрупованнями»


Трудова діяльність

З 2003 р. по 2012 р. працювала у Головному управлінні Держкомзему у Дніпропетровській області на посаді головного спеціалісту відділу планування землекористування в населених пунктах, головний спеціаліст відділу земель, оцінки та організації ринку земель, головний спеціаліст відділу державної землевпорядної експертизи та контролю за додержанням ліцензійних умов. З 2012 р. по 2013 р. начальник відділу державної землевпорядної експертизи та контролю за додержанням ліцензійних умов. З 2013 р. по 2015 р. Головне управління Держземагентства у Дніпропетровській області начальник відділу державної землевпорядної експертизи. З 2015 р. по 2016 р. Головне управління Держгеокадастра у Дніпропетровській області начальник відділу державної землевпорядної експертизи. З 2016 року до цього часу Головне управління Держгеокадастра у Дніпропетровській області начальник відділу державної експертизи.

Публікації

1. Чередник К.О. Особливості початку досудового розслідування у справах щодо шахрайств на ринку нерухомості, вчинених злочинними угрупованнями. Науковий вісник Херсонського державного. Університету. Серія «Юридичі науки». 2016. Випуск 6-2. Т.3. С. 201-206.

2. Чередник К.О. Щодо способів шахрайських дій, вчинених злочинними угрупованнями на ринку нерухомості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Випуск 43. т.4, с.200-205.

3. Чередник К.О. Тактичні операції, спрямовані на вилучення та дослідження документальних джерел інформації про ознаки шахрайства на ринку нерухомості, вчиненого злочинними угрупованнями. Прикарпатський юридичний вісник 2018. № 1. Том 3. С. 178-183.

4.Чередник К.О. Щодо моделі побудови комплексів тактичних операцій при розслідуванні шахрайства на ринку нерухомості. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. 2018. № 3. С. 155-159.

5. Чередник К.О. Рынок недвижимости как сфера интересов организованных преступных группировок. Право и закон. 2018. №. 2. С. 213-217 (Киргизская Республика).

6. Чередник К.О. Обстановка та умови вчинення шахрайств на ринку нерухомості злочинними угрупованнями. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. 2018. № 4. С. 179-184.

7. Cherednik K.O. Place and the time of commiting a crime as a circumstances subjected to installation in eases of frauds on the market of real estate, commited by criminal organizations // Актуальні проблеми розслідування злочинів в сучасних умовах: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди святкування 10-річчя факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства (Дніпропетровськ, 24 верес. 2015 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. С. 143-146 (заочна участь).

8. Чередник К.О. (Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної характеристики шахрайства на ринку нерухомості // Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні: матер. наук-практ. Семінару (Дніпропетровськ, 13 трав. 2016 р.), Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. Ун-т внутр. справ, 2016. С. 216-219 (очна участь).

9. Чередник К.О. Типова характеристика осіб, які зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення шахрайств на ринку нерухомості // Актуальні проблеми розслідування кримінальних правопорушень у сфері громадської безпеки та громадського порядку: матеріали. наук-практ. семінару (м. Дніпро, 30 трав. 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. С. 196-200 (заочна участь).

10. Чередник К.О. Деякі аспекти подолання протидії розслідуванню шахрайств, учинених злочинними угрупованнями на ринку нерухомості // Актуальні питання теорії та практики криміналістичної науки: матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 16 трав. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 189-192 (очна участь).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх