Наукові спрямування

Розроблення шляхів забезпечення безпеки в будівництві; Розроблення засобів нормалізації мікроклімату на робочих місцях

Володіння мовами

Українська, російська мовавільно

Французька моварівень B1

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України

Чередниченко
Людмила
Антонівна

Дисципліни

Основи охорони праці

Виробнича санітарія

Охорона праці в галузі

Основні методи оцінки радіаційно-гігієнічних параметрів у будівлях і спорудах

Спеціальні засоби по забезпеченню безпечного ведення робіт в екстремальних умовах

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1306 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-57, вн. 4-57

E-mail

cherednychenko.liudmyla@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Закінчила з відзнакою механіко-машинобудівний факультет Дніпропетровського гірничого інституту у 1969 р. В 1978 році успішно захистила дисертацію в Київському інженерно-будівельному інституті на тему «Дослідження та розробка засобів регулювання зосереджених потоків і підвищення інтенсивності повітрообміну в приміщеннях». Стаж науково-педагогічної роботи 40 років. Член-кореспондент Академії будівництва України. Нагороджена знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України, знаком «Петро Могила» та іншими відзнаками

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 04/02/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Керування ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств


Трудова діяльність

Закінчила з відзнакою механіко-машинобудівний факультет Дніпропетровського гірничого інституту у 1969 р. Працює в академії з 1974 року спочатку асистентом, потім доцентом кафедри безпеки життєдіяльності. З 1988 року очолює профком академії, член Вченої Ради академії. Нагороджена знаком Міністерства народної освіти «За отличные успехи в работе»

Публікації

 

Підготувала понад 120 публікацій, в тому числі є співавтором 4 підручників, має 5 авторських свідоцтв. Багато уваги приділяє науково-методичній роботі, розробляє методичні рекомендації, посібники, вказівки з охорони праці.

1. Теоретическое и практическое обоснование средств, применяемых для измерения теплового излучения / Беликов А.С., Рагимов С.Ю., Шоломов В.А., Чередниченко Л.А. // Вісник СНУ ім. В. Даля; № 14 (168) ч. 1/2011. – С. 28 – 33.

2. Формирование среднегодовой суммарной эффективной дозы облучения населения персонала / Беликов А.С., Капля А.И., Пилипенко А.В., Чередниченко Л.А., Белоусов А.П., Степанова А.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. Трудов серия: Безопасность жизнедеятельности, Вып. 62. Дн-вск, 2011.–С. 73 – 79.

3. Основные методы оценки радиационно-гигиенических параметров в зданиях и сооружениях // Беликов А.С., Пилипенко А.В., Степанова А.В., Чередниченко Л.А. / Сб. науч. трудов: Строительство, материаловедение, машиностроение. Вып. 67, Дн-вск, ПГАСА.– 2013.

4. Критерии оценки условий труда и защита операторов на рабочих местах с избыточным теплоизлучением // Сб. науч. трудов: Строительство материаловедение, машиностроение. Вып. 76, Дн-ск, ПГАСА, 2014.– С. 34 – 38.

5. Дослідження радіаційної небезпеки на хвостосховищах «Центральний яр» та «Західне» / Бєліков А.С., Пилипенко О.В., Чередниченко Л.А., Андрєєва А.В., Полтарацька В.М, Лісова О.Г. // Будівництво матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Вип. 92 / ДВНЗ «ПДАБА» Дніпро 2016. – С. 23 – 28.

6. Організація роботи в умовах підвищеного вмісту пилу / Л.А. Чередниченко, А.О. Петренко, В.І. Приходченко, С.Ю. Матюшенко, Є. Мороз, Ю. Фурньє / Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Вип. 105. / ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В. І. Большакова – Дніпро, 2018. – 322 c. (в обкл.). – Серія: Безпека життєдіяльності С. 255-259.

7. Производственная санитария и методы борьбы с шумом / В.В. Сафонов, Л.А. Чередниченко, Д.Ю. Богданова, С.Ю. Матюшенко // Міжвідомчий збірник наукових праць «Геотехнічна механіка». – Д.: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, 2018. – №139 – С. 99 – 105.

8. Оценка техногенного риска при выбросе в атмосферу опасных веществ / Н.Н. Беляев, И.В. Калашников, В.А. Козачина, А.В. Берлов, Л.А. Чередниченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Безопасность жизнедеятельности; под общей редакцией В.И. Большакова. – Днипро : ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», 2018 – Вып. 105 – С. 180 – 186.

9. Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні та шляхи зниження виробничого і побутового травматизму / А.С. Бєліков, В.А. Шаломов, С.Ю. Рагімов, Л.А. Чередниченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. ДВНЗ «ПДАБА», Дніпро .– 2018.– № 1 (237-238). – С. 35 – 41.

10. Оцінка ризику ураження з використанням методу Монте-Карло / Л.В. Амеліна, М.М. Біляєв, О.В. Берлов, Л.А. Чередниченко / Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту «Екологія та промислова безпека», 2019, №6 (84). С. 16–26.

більше

Публікації для ознайомлення

Исследования радиационной опасности на хвостохранилищах «Центральный яр» и «Западное».


К вопросу снижения шумового загрязнения в проектных решениях


Організація роботи в умовах підвищеного вмісту пилу


Производственная санитария и методы борьбы с шумом


Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні та шляхи зниження виробничого і побутового травматизму


Оцінка ризику ураження з використанням методу Монте-Карло


?>
вверх