?>

Наукові спрямування

Розроблення шляхів забезпечення безпеки в будівництві; Розроблення засобів нормалізації мікроклімату на робочих місцях

Володіння мовами

Українська, російська мовавільно

Французька моварівень B1

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України

Чередниченко
Людмила
Антонівна

Дисципліни

Основи охорони працібільше

Виробнича санітаріябільше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Охорона праці в галузібільше

Основні методи оцінки радіаційно-гігієнічних параметрів у будівлях і спорудахбільше

Спеціальні засоби по забезпеченню безпечного ведення робіт в екстремальних умовахбільше

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1307 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-57, вн. 4-57

E-mail

bgd@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Закінчила з відзнакою механіко-машинобудівний факультет Дніпропетровського гірничого інституту у 1969 р. В 1978 році успішно захистила дисертацію в Київському інженерно-будівельному інституті на тему «Дослідження та розробка засобів регулювання зосереджених потоків і підвищення інтенсивності повітрообміну в приміщеннях». Стаж науково-педагогічної роботи 40 років. Член-кореспондент Академії будівництва України. Нагороджена знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України, знаком «Петро Могила» та іншими відзнаками

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Закінчила з відзнакою механіко-машинобудівний факультет Дніпропетровського гірничого інституту у 1969 р. Працює в академії з 1974 року спочатку асистентом, потім доцентом кафедри безпеки життєдіяльності. З 1988 року очолює профком академії, член Вченої Ради академії. Нагороджена знаком Міністерства народної освіти «За отличные успехи в работе»

Публікації

1. Теоретическое и практическое обоснование средств, применяемых для измерения теплового излучения / Беликов А.С., Рагимов С.Ю., Шоломов В.А., Чередниченко Л.А. // Вісник СНУ ім. В. Даля; № 14 (168) ч. 1/2011. – С. 28 – 33.

2. Формирование среднегодовой суммарной эффективной дозы облучения населения персонала / Беликов А.С., Капля А.И., Пилипенко А.В., Чередниченко Л.А., Белоусов А.П., Степанова А.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. Трудов серия: Безопасность жизнедеятельности, Вып. 62. Дн-вск, 2011.–С. 73 – 79.

3. Основные методы оценки радиационно-гигиенических параметров в зданиях и сооружениях // Беликов А.С., Пилипенко А.В., Степанова А.В., Чередниченко Л.А. / Сб. науч. трудов: Строительство, материаловедение, машиностроение. Вып. 67, Дн-вск, ПГАСА.– 2013.

4. Критерии оценки условий труда и защита операторов на рабочих местах с избыточным теплоизлучением // Сб. науч. трудов: Строительство материаловедение, машиностроение. Вып. 76, Дн-ск, ПГАСА, 2014.– С. 34 – 38.

5. Дослідження радіаційної небезпеки на хвостосховищах «Центральний яр» та «Західне» / Бєліков А.С., Пилипенко О.В., Чередниченко Л.А., Андрєєва А.В., Полтарацька В.М, Лісова О.Г. // Будівництво матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Вип. 92 / ДВНЗ «ПДВБА» Дніпро 2016 – 184 с.

6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи екології» для студентів підготовки 6.06010 «Будівництво» та 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання // Рабіч О.В., Приходченко В.І., Чередниченко Л.А., Мещерякова І.В. // ДВНЗ «ПДАБА» 2013 – 30 с.

7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Визначення класу умов праці на робочому місці» з курсу «Атестація робочих місць» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання // ДВНЗ «ПДАБА» 2014 – 25 с.

8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Економічні аспекти з охорони праці» з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів економічного факультету денної та заочної форми навчання // Капленко Г.Г., Чередниченко Л.А., Приходченко В.І., Шаранова Ю.Г., Гільман Н.В. // ДВНЗ «ПДАБА» 2014 – 36 с.

9. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін «Профілактика виробничого травматизму та профзахворювань» // Чередниченко Л.А., Приходченко В.І., Мещерякова І.В. // ДВНЗ «ПДАБА» 2015 – 15 с.

10. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів ступеня магістра за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання ДВНЗ «ПДАБА» // Чередниченко Л.А., Налисько М.М., Шаранова Ю.Г., Приходченко В.І. // 2017 – 25 с.

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх