Наукові спрямування

Методологічні засади екологізації архітектурного середовища промислового міста на прикладі м.Дніпропетровська

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, професор

Челноков
Олександр
Васильович

Дисципліни

Сучасне архітектурне формоутворення

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 517 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-61; міс. (056) 756-33-61

E-mail

a.v.chelnokov56@gmail.com

Наукова діяльність

У 1988р. захістив працю „Забезпечення безпеки виробничого та житлового середо-вища по фактору шуму від автотранспорту при реконструкції центрів ” у Дніпропетровсь-кий інженерно-будівельний інституті. Член-кореспондент Академії будівництва України (з 2014 р.) та Міжнародної інже-нерної академії (з 2015 р.). Член правління Дніпропетровської обласної організації Націо-нальної спілки архітекторів України (з 2015 р.). Голова підкомісії архітектури та містобу-дування науково-методичної комісії з будівництва та технологій сектору вищої освіти На-уково-методичної ради МОН України (з 2016 р.). Експерт МОН України з акредитації ар-хітектурних закладів (з 2003 р.). Автор більше ніж 50 архітектурних проектів реконструкції та будівництва, понад 90 наукових і методичних робіт у сфері проблем архітектури та архітектурної освіти.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1978 р. закінчив архітектурний факультет ДІБІ. Відтоді й працює в інституті. В 1987 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1990 р. — доцент, а з 1992 по 2002 р. — завідувач кафедри архітектури. Керує стажуваннями і проектними практиками в Україні та за кордоном (Страс-бург, Монс, Гренобль, Познань). З 2002 р. до сьогодні обіймає посаду декана архітектурного факультету. З 2003 р. — професор та в. о. завідувача кафедри основ архітектури. Один із організаторів та керівників реалізації грантів міжнародних освітніх програм 2002, 2012, 2014 та 2015 рр. Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2005), Почесною грамотою Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (2010), Почесним знаком МОН України «Петро Могила» (2006), Почесною грамотою Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2010), Почесною грамотою міського голови Дніпропетровська (2005), Грамотою архієпископа Дніпропетровського та Павлоградського Іринея (2000).

Публікації

1. Візуальне моделювання середовища за допомогою ІТ-технологій // Посібник у електронному варіанті , який включено до наукометричних баз Scopus обсягом 100 друк. стр. 2014 р

2. Середовий підхід в урбаністиці // Посібник у електронному варіанті , який включено до наукометричних баз Scopus- обсягом 60 друк. стр. 20015  р.

3. Самоорганізація міського середовища и середовий підхід // „Сучасні проблеми архітектури та містобудування” – науково –-технічний збірник  К.; КНУБА, 2013 р  – № 16 – С. 34

4. Теоретические предпосылки формирования концепции „личного пространства” в архитектуре жилой среды // Вісник ПДАБА, Дніпропетровськ, 2013 – № 16 – С. 8 – 12

5. Реновації прирічкового промислового району Центральної частини Дніпропетровська» //збірка наукових праць, серія «Стародубовські читання». -ПДАБА, м. Дніпропетровськ,  2016 р.- № 90 – С.188-196

6. Обриси національної освітньої політики України в галузі архітектури // Всеукраїнська наукова практична конференція „Національна освіта”/Міністерство освіти та науки України, м. Харків, НСАУ 23-24 червня 2016 р

7. «Ukrainian cities: FROM INDUSTRIAL PAST TO SUSTAINABLE FUTURE»//Книга наукових праць «Урбанізм: теорії і проекти щодо нових стратегій сталого розвитку українських міст» м. Мілан, 2017 р.-С.181-184

8. O.Chelnokov, I.Shvets, K.Kozlova. Ukrainian cities: from industrial past to sustainable future. // Urbanity: Theories and project designs new strategies for sustainable developments of Ukrainian cities /edited by M.G.Folli. – Milan: POLIMI, 2017. P.23-27.

9. O.Chelnokov, I.Shvets, Y. Samoilenko, O.Rechits, O. Potapov, K.Kozlova. Dnipropetrovsk-Zapadnyi. // Urbanity: Theories and project designs new strategies for sustainable developments of Ukrainian cities /edited by M.G.Folli. – Milan: POLIMI, 2017. P.175-179

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх